4.2.3 Δρομολόγηση. Asus DSL-AC750

Add to My manuals
92 Pages

advertisement

4.2.3 Δρομολόγηση. Asus DSL-AC750 | Manualzz

4.2.3 Δρομολόγηση

Αν το δίκτυό σας χρησιμοποιεί περισσότερους από έναν

ασύρματους δρομολογητές, μπορείτε να διαμορφώσετε έναν

πίνακα δρομολόγησης για κοινή χρήση της ίδιας υπηρεσίας

Internet.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται να μην αλλάζετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

δρομολόγησης εκτός αν διαθέτετε ειδικές γνώσεις για τους πίνακες

δρομολόγησης.

Για να διαμορφώσετε τον Πίνακα δρομολόγησης LAN:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο Advanced Settings

(Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > LAN > καρτέλα Route

(Δρομολόγηση).

2. Στο πεδίο Enable static routes (Ενεργοποίηση στατικών

δρομολογήσεων), επιλέξτε Yes (Ναι).

3. Στο Static Route List (Λίστα στατικών δρομολογήσεων),

καταχωρήστε τις πληροφορίες δικτύου άλλων σημείων

πρόσβασης ή κόμβων. Κάντε κλικ στο κουμπί Add (Προσθήκη)

ή Delete (Διαγραφή) για να προσθέσετε ή να

αφαιρέσετε μια συσκευή από τη λίστα.

4. Κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή).

45

advertisement

Key Features

  • 2-in-1 design: Dual WAN ports for dual usage – Wi-Fi router and DSL modem
  • Great compatibility: Compatible with ADSL2/2+, ADSL, VDSL2, fiber and cable services
  • Intuitive ASUS Router app: Manage your network anywhere, without needing to boot up a PC
  • Parental Controls: Monitor and filter internet activities for your families and children
  • VPN server and client support: Remotely access your home network through encrypted and private connection

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents