4.3.2 Διπλό WAN. Asus DSL-AC750

Add to My manuals
92 Pages

advertisement

4.3.2  Διπλό WAN. Asus DSL-AC750 | Manualzz

• Ειδικές απαιτήσεις από τον ISP

Όνομα κεντρικού υπολογιστή: Το πεδίο αυτό σας επιτρέπει να παρέχετε ένα κεντρικό όνομα για το δρομολογητή σας. Είναι συνήθως μια ειδική

απαίτηση από τον ISP. Αν ο ISP έχει εκχωρήσει ένα όνομα κεντρικού

υπολογιστή στον υπολογιστή σας, εισαγάγετε εδώ το όνομα του κεντρικού

υπολογιστή.

Διεύθυνση MAC: H Διεύθυνση MAC (Media Access Control - Έλεγχος

πρόσβασης μέσων) είναι ένας μοναδικός αριθμός προσδιορισμού της

δικτυακής συσκευής. Μερικοί ISP παρακολουθούν τη διεύθυνση MAC

των δικτυακών συσκευών που συνδέονται στην υπηρεσία τους και

απορρίπτουν οποιαδήποτε μη αναγνωρίσιμη συσκευή που προσπαθεί

να συνδεθεί. Για να αποφευχτούν προβλήματα σύνδεσης λόγω μη

καταχωρημένης διεύθυνσης MAC, μπορείτε:

• Να επικοινωνήσετε με τον ISP σας και να ενημερώσετε για τη

διεύθυνση MAC που σχετίζεται με τη συνδρομή σας στον ISP.

• Να κλωνοποιήσετε ή να αλλάξετε τη διεύθυνση MAC του

ασύρματου δρομολογητή ASUS ώστε να ταιριάζει με τη

διεύθυνση MAC της προηγούμενης δικτυακής συσκευής που

αναγνωρίστηκε από τον ISP.

4.3.2 Διπλό WAN

Το DSL-AC750 παρέχει υποστήριξη διπλού WAN. Επιλέξτε Failover mode

(Λειτουργία ανακατεύθυνσης) για να χρησιμοποιήσετε ένα δευτερεύον

WAN για πρόσβαση εφεδρικού δικτύου.

49

advertisement

Key Features

  • 2-in-1 design: Dual WAN ports for dual usage – Wi-Fi router and DSL modem
  • Great compatibility: Compatible with ADSL2/2+, ADSL, VDSL2, fiber and cable services
  • Intuitive ASUS Router app: Manage your network anywhere, without needing to boot up a PC
  • Parental Controls: Monitor and filter internet activities for your families and children
  • VPN server and client support: Remotely access your home network through encrypted and private connection

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents