4.3.3 Ενεργοποίηση θύρας. Asus DSL-AC750

Add to My manuals
92 Pages

advertisement

4.3.3  Ενεργοποίηση θύρας. Asus DSL-AC750 | Manualzz

4.3.3 Ενεργοποίηση θύρας

Η ενεργοποίηση εύρους θυρών ανοίγει μια προκαθορισμένη θύρα εισόδου

για μια περιορισμένη χρονική περίοδο στην οποία η συσκευή-πελάτης του

τοπικού δικτύου πραγματοποιεί μια σύνδεση εξόδου σε μια συγκεκριμένη

θύρα. Η ενεργοποίηση θύρας χρησιμοποιείται στα ακόλουθα σενάρια:

• Περισσότερες από μία τοπικές συσκευές-πελάτες του δικτύου

χρειάζονται προώθηση θύρας για την ίδια εφαρμογή σε διαφορετικό

χρόνο.

• Μια εφαρμογή ζητά συγκεκριμένες θύρες εισόδου που είναι

διαφορετικές από τις θύρες εξόδου.

50

Για να ρυθμίσετε την Ενεργοποίηση θύρας:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο Advanced Settings

(Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > WAN > καρτέλα Port Trigger

(Ενεργοποίηση θύρας).

2. Διαμορφώστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις: Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο

Apply (Εφαρμογή).

• Ενεργοποίηση ρύθμισης ενεργοποίησης θύρας: Επιλέξτε Yes (Ναι)

για να ενεργοποιήσετε την Ενεργοποίηση θύρας.

• Δημοφιλείς εφαρμογές: Επιλέξτε δημοφιλή παιχνίδια και υπηρεσίες web για προσθήκη στη Λίστα ενεργοποίησης θύρας.

• Περιγραφή: Εισαγάγετε ένα σύντομο όνομα ή περιγραφή για την

υπηρεσία.

• Θύρα ενεργοποίησης: Καθορίστε μια θύρα ενεργοποίησης για

να ανοίξει τη θύρα εισόδου.

Πρωτόκολλο: Επιλέξτε το πρωτόκολλο, TCP ή UDP.

Θύρα εισερχομένων: Καθορίστε μια θύρα εισερχομένων για

να λαμβάνετε τα εισερχόμενα δεδομένα από το Internet.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

• Κατά τη σύνδεση σε ένα διακομιστή IRC, ένας Η/Υ πελάτης

κάνει μια εξωτερική σύνδεση χρησιμοποιώντας το εύρος θυρών

ενεργοποίησης 66660-7000. Ο διακομιστής IRC ανταποκρίνεται

επαληθεύοντας το όνομα χρήστη και δημιουργώντας μια νέα

σύνδεση στον Η/Υ πελάτη χρησιμοποιώντας μια θύρα εισερχομένων.

• Αν η Ενεργοποίηση θύρας είναι απενεργοποιημένη, ο δρομολογητής

απορρίπτει τη σύνδεση γιατί δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει ποιος

Η/Υ ζητά πρόσβαση IRC. Όταν είναι ενεργοποιημένη η Ενεργοποίηση

θύρας, ο δρομολογητής εκχωρεί μια θύρα εισερχομένων για να

λαμβάνει τα δεδομένα εισόδου. Η θύρα εισερχομένων κλείνει μόλις

περάσει μια συγκεκριμένη χρονική περίοδος γιατί ο δρομολογητής

δεν είναι βέβαιος πότε τερματίστηκε η εφαρμογή.

• Η ενεργοποίηση θύρας επιτρέπει μόνο σε μια συσκευή-πελάτη

στο δίκτυο να χρησιμοποιήσει μια ιδιαίτερη υπηρεσία και μια

συγκεκριμένη θύρα εισερχομένων ταυτόχρονα.

• Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια εφαρμογή για να

ενεργοποιήσετε μια θύρα σε περισσότερους από έναν Η/Υ

ταυτόχρονα. Ο δρομολογητής θα προωθήσει τη θύρα πίσω μόνο

στον τελευταίο υπολογιστή για να αποστείλει στο δρομολογητή ένα

αίτημα/έναυσμα.

51

advertisement

Key Features

  • 2-in-1 design: Dual WAN ports for dual usage – Wi-Fi router and DSL modem
  • Great compatibility: Compatible with ADSL2/2+, ADSL, VDSL2, fiber and cable services
  • Intuitive ASUS Router app: Manage your network anywhere, without needing to boot up a PC
  • Parental Controls: Monitor and filter internet activities for your families and children
  • VPN server and client support: Remotely access your home network through encrypted and private connection

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents