4.3.4 Εικονικός διακομιστής/Προώθηση θύρας. Asus DSL-AC750

Add to My manuals
92 Pages

advertisement

4.3.4  Εικονικός διακομιστής/Προώθηση θύρας. Asus DSL-AC750 | Manualzz

4.3.4 Εικονικός διακομιστής/Προώθηση θύρας

Η προώθηση θύρας είναι μια μέθοδος για απευθείας προώθηση

της κίνησης δικτύου από το Internet σε μια συγκεκριμένη θύρα ή εύρος θυρών σε μια συσκευή ή σε έναν αριθμό συσκευών

στο τοπικό δίκτυο. Η ενεργοποίηση της Προώθησης θύρας στο

δρομολογητή επιτρέπει σε Η/Υ εκτός του δικτύου να αποκτούν

πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρέχονται από έναν

Η/Υ στο δίκτυο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν είναι ενεργοποιημένη η προώθηση θύρας, ο

δρομολογητής ASUS μπλοκάρει τη μη εξουσιοδοτημένη εισερχόμενη

κίνηση από το Internet και επιτρέπει μόνο απαντήσεις από το δίκτυο

LAN. Η δικτυακή συσκευή-πελάτης δεν έχει απευθείας πρόσβαση στο

Internet και αντίστροφα.

52

Για να ρυθμίσετε την Προώθηση θύρας:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο Advanced

Settings (Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > WAN > καρτέλα

Virtual Server / Port Forwarding (Εικονικός διακομιστής /

Προώθηση θύρας).

2. Διαμορφώστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις: Όταν τελειώσετε, κάντε

κλικ στο Apply (Εφαρμογή).

Ενεργοποίηση προώθησης θύρας: Επιλέξτε Yes (Ναι) για να

ενεργοποιήσετε την Προώθηση θύρας.

Λίστα δημοφιλών διακομιστών: Προσδιορίστε σε ποιον τύπο

υπηρεσίας θέλετε να έχετε πρόσβαση.

Λίστα δημοφιλών παιχνιδιών): Αυτό το στοιχείο παραθέτει τις

θύρες που απαιτούνται από τα δημοφιλή διαδικτυακά παιχνίδια

για να λειτουργούν σωστά.

Θύρα διακομιστή FTP: Αποφύγετε να εκχωρείτε το εύρος

θυρών 20:21 για το διακομιστή FTP γιατί αυτό μπορεί να έρθει

σε σύγκρουση με την εσωτερική εκχώρηση διακομιστή FTP του

δρομολογητή.

Όνομα υπηρεσίας: Eισαγάγετε έvα όvoμα υπηρεσίας.

Εύρος θυρών: Αν θέλετε να καθορίσετε ένα Εύρος θυρών

για συσκευές πελάτες στο ίδιο δίκτυο, εισαγάγετε το Όνομα

υπηρεσίας, το Εύρος θυρών (π.χ. 10200:10300), τη διεύθυνση

ΙΡ LAN και αφήστε κενό το πεδίο Τοπική θύρα. Το Εύρος θυρών

αποδέχεται διάφορες μορφές όπως εύρος θυρών (300:350),

ανεξάρτητες θύρες (566,789) ή μικτό (1015:1024,3021).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

• Όταν το τείχος προστασίας του δικτύου είναι απενεργοποιημένο και έχετε θέσει την τιμή 80 ως εύρος θυρών του διακομιστή HTTP για την

εγκατάσταση WAN, τότε ο διακομιστής http /διακομιστής web μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με τη διεπαφή χρήστη web του δρομολογητή.

• Το δίκτυο κάνει χρήση των θυρών για την ανταλλαγή δεδομένων, με

κάθε θύρα να αντιστοιχεί σε έναν αριθμό θύρας και σε μια συγκεκριμένη

εργασία. Π.χ., η θύρα 80 χρησιμοποιείται για το HTTP. Μια συγκεκριμένη

θύρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από μια εφαρμογή ή υπηρεσία

κάθε φορά. Έτσι, δύο Η/Υ που επιχειρούν πρόσβαση σε δεδομένα μέσω

της ίδιας θύρας ταυτόχρονα θα αποτύχουν. Π.χ., δεν μπορείτε να ορίσετε

την Προώθηση θύρας για τη θύρα 100 σε δύο Η/Υ ταυτόχρονα.

53

54

Local IP (Τοπικό ΙΡ): Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ΙΡ LAN της συσκευής

πελάτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε τη στατική διεύθυνση IP για τον τοπικό πελάτη για να

λειτουργήσει σωστά η προώθηση θύρας. Για πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα

4.2 LAN.

Τοπική θύρα: Εισαγάγετε μια συγκεκριμένη θύρα για να λαμβάνετε

τα προωθημένα πακέτα. Αφήστε κενό αυτό το πεδίο αν θέλετε τα

εισερχόμενα πακέτα να επαναπροωθούνται στο καθορισμένο εύρος

θυρών.

Πρωτόκολλο: Επιλέξτε το πρωτόκολλο. Αν δεν είστε σίγουρος, επιλέξτε

BOTH (ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ).

Για να ελέγξετε αν οι ρυθμίσεις στην Προώθηση θύρας έχουν

διαμορφωθεί σωστά:

• Βεβαιωθείτε ότι ο διακομιστής ή η εφαρμογή έχει εγκατασταθεί και

λειτουργεί.

• Θα χρειαστείτε μια συσκευή-πελάτη έξω από το τοπικό δίκτυο LAN αλλά

με σύνδεση στο Internet (αναφέρεται ως "συσκευή-πελάτης Internet").

Αυτή η συσκευή-πελάτης δεν πρέπει να είναι δρομολογητής ASUS.

• Στη συσκευή-πελάτη Internet, χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση ΙΡ WAN για

πρόσβαση στο διακομιστή. Αν η προώθηση θύρας ήταν επιτυχής, θα

μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα αρχεία ή στις εφαρμογές.

Διαφορές μεταξύ της ενεργοποίησης θύρας και της προώθησης θύρας:

• Η ενεργοποίηση θύρας θα λειτουργήσει ακόμη κι αν δεν έχετε ορίσει μια

συγκεκριμένη διεύθυνση ΙΡ LAN. Σε αντίθεση με την προώθηση θύρας,

η οποία απαιτεί μια στατική διεύθυνση IP LAΝ, η ενεργοποίηση θύρας

επιτρέπει τη δυναμική προώθηση θύρας με χρήση του δρομολογητή.

Μπορείτε να διαμορφώσετε ρυθμίσεις για προκαθορισμένα εύρη θυρών

για την αποδοχή εισερχόμενων πακέτων για περιορισμένο χρονικό

διάστημα. Η ενεργοποίηση θύρας επιτρέπει σε πολλούς υπολογιστές

να εκτελούν εφαρμογές που θα απαιτούσαν κανονικά μη αυτόματη

προώθηση των ίδιων θυρών σε κάθε Η/Υ στο δίκτυο.

• Η ενεργοποίηση θύρας είναι πιο ασφαλής από την προώθηση θύρας

γιατί οι θύρες εισερχομένων δεν είναι ανοικτές συνέχεια. Ανοίγουν μόνο όταν μια εφαρμογή πραγματοποιεί εξερχόμενη σύνδεση μέσω της θύρας

ενεργοποίησης.

advertisement

Key Features

  • 2-in-1 design: Dual WAN ports for dual usage – Wi-Fi router and DSL modem
  • Great compatibility: Compatible with ADSL2/2+, ADSL, VDSL2, fiber and cable services
  • Intuitive ASUS Router app: Manage your network anywhere, without needing to boot up a PC
  • Parental Controls: Monitor and filter internet activities for your families and children
  • VPN server and client support: Remotely access your home network through encrypted and private connection

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents