Διακομιστής VPN. Asus DSL-AC750

Add to My manuals
92 Pages

advertisement

Διακομιστής VPN. Asus DSL-AC750 | Manualzz

4.5 Διακομιστής VPN

Το VPN (Virtual Private Network - Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο)

παρέχει ασφαλή επικοινωνία σε απομακρυσμένο υπολογιστή ή

απομακρυσμένο δίκτυο χρησιμοποιώντας ένα δημόσιο δίκτυο όπως

το Internet.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν εγκαταστήσετε μια σύνδεση VPN, θα χρειαστείτε τη

διεύθυνση IP ή το όνομα τομέα του διακομιστή VPN τον οποίο προσπαθείτε

να προσπελάσετε.

Για να ρυθμίσετε την πρόσβαση σε διακομιστή VPN:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο Advanced Settings

(Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > VPN Server (Διακομιστής

VPN).

2. Στο πεδίο Ενεργοποίηση διακομιστή PPTP, επιλέξτε ON

(ΕΝΕΡΓ.).

3. Στην αναπτυσσόμενη λίστα VPNVPN Details (Λεπτομέρειες

VPN), επιλέξτε Advanced Settings (Ρυθμίσεις για

προχωρημένους) αν θέλετε να διαμορφώσετε ρυθμίσεις VPN

για προχωρημένους, όπως υποστήριξη εκπομπής, έλεγχος

ταυτότητας, κρυπτογράφηση MPPE και εύρος διευθύνσεων IP

συσκευής-πελάτη.

4. Στο πεδίο Υποστήριξη θέσης δικτύου (Samba), επιλέξτε Yes

(Ναι).

5. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης

για πρόσβαση στο διακομιστή VPN. Κάντε κλικ στο κουμπί .

6. Κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή).

59

advertisement

Key Features

  • 2-in-1 design: Dual WAN ports for dual usage – Wi-Fi router and DSL modem
  • Great compatibility: Compatible with ADSL2/2+, ADSL, VDSL2, fiber and cable services
  • Intuitive ASUS Router app: Manage your network anywhere, without needing to boot up a PC
  • Parental Controls: Monitor and filter internet activities for your families and children
  • VPN server and client support: Remotely access your home network through encrypted and private connection

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents