Τείχος προστασίας. Asus DSL-AC750

Add to My manuals
92 Pages

advertisement

Τείχος προστασίας. Asus DSL-AC750 | Manualzz

60

4.6 Τείχος προστασίας

Ο ασύρματος δρομολογητής μπορεί να λειτουργήσει ως υλικό

τείχος προστασίας για το δίκτυό σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία Τείχος προστασίας είναι ενεργοποιημένη από

προεπιλογή.

4.6.1 Γενικά

Για να διαμορφώσετε τις βασικές ρυθμίσεις για το Τείχος

προστασίας:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο Advanced

Settings (Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > Firewall (Τείχος

προστασίας) > καρτέλα General (Γενικά).

2. Στο πεδίο Enable Firewall (Ενεργοποίηση τείχους

προστασίας), επιλέξτε Yes (Ναι).

3. Στην προστασία Enable DoS (Ενεργοποίηση DoS), επιλέξτε

Yes (Ναι) για να προστατεύσετε το δίκτυο από επιθέσεις DoS

(Denial of Service - Άρνηση υπηρεσίας) παρόλο που αυτό

ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση του δρομολογητή.

4. Μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε την ανταλλαγή

πακέτων μεταξύ των συνδέσεων LAN και WAN. Στον τύπο

Καταγεγραμμένα πακέτα, επιλέξτε Dropped (Απορρίφτηκαν),

Accepted (Έγιναν αποδεκτά) ή Both (Και τα δύο).

5. Κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή).

4.6.2 Φίλτρο URL

Μπορείτε να ορίσετε λέξεις-κλειδιά ή διευθύνσεις web για να

εμποδίσετε την πρόσβαση σε συγκεκριμένα URL.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Φίλτρο URL βασίζεται σε ένα ερώτημα DNS. Αν μια

συσκευή-πελάτης του δικτύου έχει ήδη αποκτήσει πρόσβαση σε έναν

ιστότοπο όπως ο http://www.abcxxx.com, τότε ο ιστόπος αυτός δεν

θα μπλοκάρεται (μια προσωρινή μνήμη DNS στο σύστημα αποθηκεύει

ιστότοπους τους οποίους η συσκευή έχει επισκεφτεί πρωτύτερα).

Για να επιλύσετε αυτό τo πρόβλημα, διαγράψτε το περιεχόμενο της

προσωρινής μνήμης πριν εγκαταστήσετε το Φίλτρο URL.

advertisement

Key Features

  • 2-in-1 design: Dual WAN ports for dual usage – Wi-Fi router and DSL modem
  • Great compatibility: Compatible with ADSL2/2+, ADSL, VDSL2, fiber and cable services
  • Intuitive ASUS Router app: Manage your network anywhere, without needing to boot up a PC
  • Parental Controls: Monitor and filter internet activities for your families and children
  • VPN server and client support: Remotely access your home network through encrypted and private connection

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents