4.6.3 Φίλτρο με λέξεις-κλειδιά. Asus DSL-AC750

Add to My manuals
92 Pages

advertisement

4.6.3  Φίλτρο με λέξεις-κλειδιά. Asus DSL-AC750 | Manualzz

Για να εγκαταστήσετε ένα Φίλτρο URL:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο Advanced

Settings (Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > Firewall (Τείχος

προστασίας) > καρτέλα URL Filter (Φίλτρο URL) .

2. Στο πεδίο Ενεργοποίηση φίλτρου URL, επιλέξτε Enabled

(Ενεργοποιήθηκε).

3. Καταχωρήστε ένα URL και κάντε κλικ στο κουμπί .

4. Κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή).

4.6.3 Φίλτρο με λέξεις-κλειδιά

Το φίλτρο με λέξεις-κλειδιά μπλοκάρει την πρόσβαση σε

ιστοσελίδες που περιέχουν συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά.

Για να ορίσετε φίλτρο με βάση λέξεις-κλειδιά:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο Advanced

Settings (Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > Firewall (Τείχος

προστασίας) > καρτέλα Keyword Filter (Φίλτρο με βάση

λέξεις-κλειδιά).

2. Στο πεδίο Ενεργοποίηση φίλτρου με λέξεις-κλειδιά, επιλέξτε

Enabled (Ενεργοποιήθηκε).

3. Καταχωρήστε μια λέξη ή μια φράση και κάντε κλικ στο κουμπί .

4. Κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Το Φίλτρο με λέξεις-κλειδιά βασίζεται σε ένα ερώτημα DNS. Αν

μια συσκευή-πελάτης του δικτύου έχει ήδη αποκτήσει πρόσβαση

σε έναν ιστότοπο όπως ο http://www.abcxxx.com, τότε ο ιστόπος

αυτός δεν θα μπλοκάρεται (μια προσωρινή μνήμη DNS στο σύστημα

αποθηκεύει ιστότοπους τους οποίους η συσκευή έχει επισκεφτεί

πρωτύτερα). Για να επιλύσετε αυτό τo πρόβλημα, διαγράψτε το

περιεχόμενο της προσωρινής μνήμης DNS πριν εγκαταστήσετε το

Φίλτρο με λέξεις-κλειδιά.

Σελίδες Web συμπιεσμένες με συμπίεση HTTP δεν είναι δυνατό να

φιλτραριστούν. Σελίδες HTTPS δεν είναι δυνατό να μπλοκαριστούν

με φίλτρο με λέξεις-κλειδιά.

61

advertisement

Key Features

  • 2-in-1 design: Dual WAN ports for dual usage – Wi-Fi router and DSL modem
  • Great compatibility: Compatible with ADSL2/2+, ADSL, VDSL2, fiber and cable services
  • Intuitive ASUS Router app: Manage your network anywhere, without needing to boot up a PC
  • Parental Controls: Monitor and filter internet activities for your families and children
  • VPN server and client support: Remotely access your home network through encrypted and private connection

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents