4.6.4 Φίλτρο υπηρεσιών δικτύου. Asus DSL-AC750

Add to My manuals
92 Pages

advertisement

4.6.4  Φίλτρο υπηρεσιών δικτύου. Asus DSL-AC750 | Manualzz

4.6.4 Φίλτρο υπηρεσιών δικτύου

Το Φίλτρο υπηρεσιών δικτύου μπλοκάρει την ανταλλαγή πακέτων

LAN σε WAN και απαγορεύει στις συσκευές-πελάτες του δικτύου

να αποκτήσουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες web όπως

Telnet ή FTP.

62

Για να ορίσετε ένα φίλτρο υπηρεσιών δικτύου:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο Advanced

Settings (Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > Firewall (Τείχος

προστασίας) > καρτέλα Network Service Filter (Φίλτρο

υπηρεσιών δικτύου).

2. Στο πεδίο Ενεργοποίηση φίλτρου υπηρεσιών δικτύου, επιλέξτε

Yes (Ναι).

3. Επιλέξτε τον τύπο του πίνακα φίλτρων. Ο τύπος Black List

(Μαύρη λίστα) μπλοκάρει τις καθορισμένες υπηρεσίες

δικτύου. Ο τύπος White List (Λευκή λίστα) περιορίζει την

πρόσβαση μόνο στις καθορισμένες υπηρεσίες δικτύου.

4. Καθορίστε την ημέρα και ώρα που τα φίλτρα θα είναι ενεργά.

5. Για να καθορίσετε φίλτρο σε μια Υπηρεσία δικτύου, εισαγάγετε

τη Διεύθυνση IP προέλευσης, τη Διεύθυνση IP προορισμού, το

Εύρος θυρών και το Πρωτόκολλο. Κάντε κλικ στο κουμπί .

6. Κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή).

advertisement

Key Features

  • 2-in-1 design: Dual WAN ports for dual usage – Wi-Fi router and DSL modem
  • Great compatibility: Compatible with ADSL2/2+, ADSL, VDSL2, fiber and cable services
  • Intuitive ASUS Router app: Manage your network anywhere, without needing to boot up a PC
  • Parental Controls: Monitor and filter internet activities for your families and children
  • VPN server and client support: Remotely access your home network through encrypted and private connection

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents