4.7 Διαχείριση. Asus DSL-AC750

Add to My manuals
92 Pages

advertisement

4.7 Διαχείριση. Asus DSL-AC750 | Manualzz

4.7 Διαχείριση

4.7.1 Σύστημα

Η σελίδα System (Σύστημα) σας δίνει τη δυνατότητα να

διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του ασύρματου δρομολογητή.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις Συστήματος:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο Advanced Settings

(Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > Administration (Διαχείριση)

> καρτέλα System (Σύστημα).

2. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης σύνδεσης δρομολογητή:

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης και το όνομα

σύνδεσης για τον ασύρματο δρομολογητή καταχωρώντας νέο όνομα και κωδικό πρόσβασης.

Συμπεριφορά κουμπιού WPS: Το φυσικό κουμπί WPS στον

ασύρματο δρομολογητή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την

ενεργοποίηση του WPS.

Ζώνη ώρας: Επιλέξτε τη ζώνη ώρας για το δίκτυο.

Διακομιστής NTP: Ο ασύρματος δρομολογητής μπορεί να

αποκτήσει πρόσβαση στο διακομιστή ΝΤΡ (Network time

Protocol - Πρωτόκολλο ώρας δικτύου) για να συγχρονίσει την ώρα.

Ενεργοποίηση Telnet: Κάντε κλικ στο Yes (Ναι) για να

ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες Telnet στο δίκτυο. Κάντε κλικ στο

No (Όχι) για να απενεργοποιήσετε το Telnet.

Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας: Μπορείτε να επιλέξετε

HTTP, HTTPS ή και τα δύο πρωτόκολλα για να ασφαλίσετε την

πρόσβαση στο δρομολογητή.

Ενεργοποίηση πρόσβασης στο Web από WAN: Επιλέξτε

Yes (Ναι) για να επιτρέψετε σε συσκευές που βρίσκονται εκτός

του δικτύου να αποκτήσουν πρόσβαση στις ρυθμίσεις GUI του

ασύρματου δρομολογητή. Επιλέξτε No (Όχι) για να εμποδίσετε

την πρόσβαση.

3. Κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή).

63

advertisement

Key Features

  • 2-in-1 design: Dual WAN ports for dual usage – Wi-Fi router and DSL modem
  • Great compatibility: Compatible with ADSL2/2+, ADSL, VDSL2, fiber and cable services
  • Intuitive ASUS Router app: Manage your network anywhere, without needing to boot up a PC
  • Parental Controls: Monitor and filter internet activities for your families and children
  • VPN server and client support: Remotely access your home network through encrypted and private connection

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents