4.7.2 Αναβάθμιση του υλικολογισμικού. Asus DSL-AC750

Add to My manuals
92 Pages

advertisement

4.7.2  Αναβάθμιση του υλικολογισμικού. Asus DSL-AC750 | Manualzz

64

4.7.2 Αναβάθμιση του υλικολογισμικού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάντε λήψη του πιο πρόσφατου υλικουλογισμικού από τον

ιστότοπο της ASUS στη διεύθυνση http://www.asus.com

Για να αναβαθμίσετε το υλικολογισμικό:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο Advanced Settings

(Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > Administration (Διαχείριση)

> καρτέλα Firmware Upgrade (Αναβάθμιση υλικολογισμικού).

2. Στο πεδίο New Firmware File (Νέο αρχείο υλικολογισμικού),

κάντε κλικ στο Browse (Αναζήτηση) για να εντοπίσετε το αρχείο

λήψης.

3. Κάντε κλικ στο Upload (Αποστολή).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

• Όταν η διαδικασία αναβάθμισης ολοκληρωθεί, περιμένετε λίγο μέχρι να

γίνει επανεκκίνηση του συστήματος.

• Αν η διαδικασία αναβάθμισης αποτύχει, ο ασύρματος δρομολογητής

εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή σφάλματος

και η λυχνία ένδειξης (στην μπροστινή πλευρά αναβοσβήνει

αργά. Για επαναφορά του συστήματος, ανατρέξτε στην ενότητα 5.2

Αποκατάσταση υλικολογισμικού.

4.7.3 Ρυθμίσεις επαναφοράς/αποθήκευσης/αποστολής

Για να επαναφέρετε/αποθηκεύσετε/αποστείλετε τις ρυθμίσεις:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο Advanced Settings

(Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > Administration (Διαχείριση)

> καρτέλα Restore/Save/Upload Setting (Επαναφορά/

Αποθήκευση/Αποστολή ρύθμισης).

2. Επιλέξτε τις εργασίες που θέλετε να κάνετε:

• Για επαναφορά στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές

ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο Restore (Επαναφορά) και κάντε

κλικ στο OK στο μήνυμα επιβεβαίωσης.

• Για να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις συστήματος, κάντε

κλικ στο Save (Αποθήκευση), περιηγηθείτε στο φάκελο όπου

σκοπεύετε να αποθηκεύσετε το αρχείο και κάντε κλικ στο Save

(Αποθήκευση).

advertisement

Key Features

  • 2-in-1 design: Dual WAN ports for dual usage – Wi-Fi router and DSL modem
  • Great compatibility: Compatible with ADSL2/2+, ADSL, VDSL2, fiber and cable services
  • Intuitive ASUS Router app: Manage your network anywhere, without needing to boot up a PC
  • Parental Controls: Monitor and filter internet activities for your families and children
  • VPN server and client support: Remotely access your home network through encrypted and private connection

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents