4.7.4 Ρύθμιση DSL. Asus DSL-AC750

Add to My manuals
92 Pages

advertisement

4.7.4  Ρύθμιση DSL. Asus DSL-AC750 | Manualzz

• Για να αποκαταστήσετε τις προηγούμενες ρυθμίσεις

του συστήματος, κάντε κλικ στο Browse (Αναζήτηση)

για να εντοπίσετε το αρχείο συστήματος που θέλετε να

επαναφέρετε και κάντε κλικ στο Upload (Αποστολή).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν υπάρξουν προβλήματα, αποστείλετε την τελευταία έκδοση

υλικολογισμικού και διαμορφώστε νέες ρυθμίσεις. Μην επαναφέρετε το

δρομολογητή στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

4.7.4 Ρύθμιση DSL

Η σελίδα αυτή σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις DSL.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Επικοινωνήστε με τον ISP για να λάβετε τις ρυθμίσεις DSL πριν

πραγματοποιήσετε τυχόν αλλαγές.

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Διαμόρφωση DSL: Η συσκευή αυτή υποστηρίζει VDSL2, ADSL2+,

ADSL2, G.DMT, T1.413 και G.lite. Το σύστημα από προεπιλογή

συγχρονίζεται αυτόματα.

Λειτουργία παραρτήματος: Αυτή η συσκευή υποστηρίζει

διαφορετική παραλλαγή DSL (Παράρτημα) – Παράρτημα A,

Παράρτημα I, Παράρτημα A/L, Παράρτημα M, A/J/J/L/M (πολλαπλών

λειτουργιών), Παράρτημα B, Παράρτημα B/J (πολλαπλών

65

66

λειτουργιών). Επικοινωνήστε με τον ISP για να βρείτε την παραλλαγή

DSL (παράρτημα) που χρησιμοποιείται στη γραμμή DSL.

Δυναμική προσαρμογή γραμμής (ADSL): Αυτή η λειτουργία

επιτρέπει στο σύστημα να παρακολουθεί και να διατηρεί τη

σταθερότητα της γραμμής ADSL. Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται

από προεπιλογή και το σύστημα υιοθετεί αντίστοιχες αλλαγές με

βάση τις τρέχουσες συνθήκες της γραμμής ADSL.

Ρύθμιση σταθερότητας (ADSL): Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε την

μετατόπιση της αναλογίας σήματος προς θόρυβο. Ορίστε την τιμή για

αυτό το στοιχείο με βάση τις ακόλουθες συνθήκες:

Κανονική σύνδεση DSL: Ορίστε την τιμή από 1 dB ~ 10dB για

μέγιστη απόδοση.

Ασταθής ή καθόλου σύνδεση ADSL: Ορίστε αρνητική τιμή dB όπως -1 dB.

Επίμονο πρόβλημα με ασταθή ή καθόλου σύνδεση ADSL:

Ορίστε την τιμή από -2 dB ~ 10 dB για μέγιστη σταθερότητα.

Ρύθμιση Rx AGC GAIN (ADSL): Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε το

Rx AGC GAIN (Αυτόματος έλεγχος κέρδους) για τη γραμμή ADSL.

Μπορείτε να ορίσετε αυτό το στοιχείο σε οποιαδήποτε από τις

ακόλουθες λειτουργίες:

Σταθερό: Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για να έχετε μια σταθερή

σύνδεση ADSL.

Υψηλές επιδόσεις: Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για να βελτιώσετε

την τρέχουσα ταχύτητα λήψης.

Προεπιλογή:Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για το μόντεμ

δρομολογητή xDSL για αυτόματη εκχώρηση της κατάλληλης

λειτουργίας για τη γραμμή ADSL.

Ρύθμιση σταθερότητας (VDSL): Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τον

στόχο για το SNRM (Περιθώριο αναλογίας σήματος προς θόρυβο) για

τη σύνδεση VDSL. Όταν διαμορφώνετε αυτό το στοιχείο, πρέπει να

λάβετε υπόψη τα ακόλουθα σενάρια:

• Για μέγιστη απόδοση καθοδικής λήψης, ορίστε αυτό το στοιχείο

σε μια τιμή χαμηλότερη από την αρχική (όπως από 8dB σε 7dB ή

χαμηλότερο).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!Ο ορισμός μιας χαμηλής τιμής ενδέχεται να αποδυναμώσει

την άμυνα του μόντεμ δρομολογητή xDSL έναντι του θορύβου γραμμής και

ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια συγχρονισμού VDSL ή αποτυχία.

• Για πιο σταθερή σύνδεση VDSL, ορίστε αυτό το στοιχείο σε

υψηλότερη τιμή όπως 9dB ~ 30dB.

Έλεγχος ισχύος Tx (VDSL): Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε την

Ισχύ Tx για VDSL ώστε να βελτιώσετε την ταχύτητα καθοδικής

λήψης. Μια χαμηλή τιμή Ισχύος Tx αυξάνει την ταχύτητα

καθοδικής λήψης αλλά επηρεάζει την ταχύτητα ανοδικής ροής και

αντίστροφα.

Ρύθμιση Rx AGC GAIN (VDSL): Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε

το Rx AGC GAIN (Αυτόματος έλεγχος κέρδους) για τη γραμμή VDSL.

Μπορείτε να ορίσετε αυτό το στοιχείο σε οποιαδήποτε από τις

ακόλουθες λειτουργίες:

Σταθερό: Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για να έχετε μια σταθερή

σύνδεση VDSL.

Υψηλές επιδόσεις: Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για να βελτιώσετε

την τρέχουσα ταχύτητα λήψης.

Προεπιλογή:Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για το μόντεμ

δρομολογητή xDSL για αυτόματη εκχώρηση της κατάλληλης

λειτουργίας για τη γραμμή VDSL.

UPBO/Αποδυνάμωση ισχύος ανοδικής ροής (VDSL): Το στοιχείο

αυτό σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το

UPBO (Upstream Power Back Off ) για το VDSL. Το DSLAM (Digital

Subscriber Line Access Multiplexer) χρησιμοποιεί το UPBO για μείωση

της Ισχύος Tx του μόντεμ δρομολογητή xSDL. Σε μερικές περιπτώσεις,

ο έλεγχος UPBO από το DSLAM ενδέχεται να οδηγήσει σε πρόβλημα

συγχρονισμού, όπως η Ισχύς Tx να είναι πολύ χαμηλή για συγχρονισμό

στην ελάχιστη ταχύτητα. Απενεργοποιήστε αυτό το στοιχείο για να

εμποδίσετε τυχόν προβλήματα συγχρονισμού DSLAM.

Απρόσκοπτη προσαρμογή ταχύτητας: Αυτό το στοιχείο σας

επιτρέπει να ενεργοποιήσετε το SRC (Seamless Rate Adaptation)

για συνεπείς ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων και την πρόληψη

αποτυχημένων συνδέσεων. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτό

το στοιχείο όταν η σύνδεσή σας είναι πολύ σταθερή και υπάρχει μια

μείωση στην ταχύτητα λήψης ή μεταφόρτωσης.

Bitswap: Το στοιχείο αυτό σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε το

Bitswap, που ρυθμίζει τα bit που εκχωρούνται για κάδους/κανάλια.

Σε κάδους/κανάλια απασχολημένα ή με συμφόρηση εκχωρούνται

λιγότερα bit ενώ στα διαθέσιμα κανάλια εκχωρούνται περισσότερα bit για χειρισμό.

Προφίλ VDSL: Αυτό το στοιχείο σας επιτρέπει να διαμορφώσετε

το προφίλ VDSL. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 30a σε πολλαπλή

λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για μερικούς ISP με μη τυπική ρύθμιση συγχρονισμού 30a

πολλαπλής λειτουργίας VDSL DSLAM, όπως για υπηρεσίες ISP στην

Γερμανία, ορίστε το Προφίλ VDSL σε 17a πολλαπλών λειτουργιών για

ανοδικό συγχρονισμό της γραμμής VDSL.

67

advertisement

Key Features

  • 2-in-1 design: Dual WAN ports for dual usage – Wi-Fi router and DSL modem
  • Great compatibility: Compatible with ADSL2/2+, ADSL, VDSL2, fiber and cable services
  • Intuitive ASUS Router app: Manage your network anywhere, without needing to boot up a PC
  • Parental Controls: Monitor and filter internet activities for your families and children
  • VPN server and client support: Remotely access your home network through encrypted and private connection

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents