Αρχείο καταγραφής συστήματος. Asus DSL-AC750

Add to My manuals
92 Pages

advertisement

Αρχείο καταγραφής συστήματος. Asus DSL-AC750 | Manualzz

4.8 Αρχείο καταγραφής συστήματος

Το αχείο καταγραφής συστήματος περιέχει τις εγγεγραμμένες

δραστηριότητες του δικτύου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το αρχείο καταγραφής συστήματος μηδενίζεται με την

επανεκκίνηση ή την απενεργοποίηση του δρομολογητή.

Για να δείτε το αρχείο καταγραφής συστήματος:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο Advanced Settings

(Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > System Log (Αρχείο

καταγραφής συστήματος).

2. Μπορείτε να εμφανίσετε τις δραστηριότητες του δικτίου σε μια

από τις εξής καρτέλες:

• Γενική καταγραφή

• Εκμισθώσεις DHCP

• Καταγραφή ασύρματου δικτύου

• Προώθηση θύρας

• Πίνακας δρομολόγησης

69

advertisement

Key Features

  • 2-in-1 design: Dual WAN ports for dual usage – Wi-Fi router and DSL modem
  • Great compatibility: Compatible with ADSL2/2+, ADSL, VDSL2, fiber and cable services
  • Intuitive ASUS Router app: Manage your network anywhere, without needing to boot up a PC
  • Parental Controls: Monitor and filter internet activities for your families and children
  • VPN server and client support: Remotely access your home network through encrypted and private connection

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents