Ανακάλυψη συσκευής. Asus DSL-AC750

Add to My manuals
92 Pages

advertisement

Ανακάλυψη συσκευής. Asus DSL-AC750 | Manualzz

5 Utilities

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ:

• Εγκαταστήστε τα βοηθητικά προγράμματα του μόντεμ δρομολογητή xDSL από το παρεχόμενο CD υποστήριξης.

• Αν η δυνατότητα αυτόματης εκτέλεσης (Autorun) είναι

απενεργοποιημένη, εκτελέστε το αρχείο setup.exe από το ριζικό

κατάλογο του CD υποστήριξης.

• Τα βοηθητικά προγράμματα δεν υποστηρίζονται σε λειτουργικό

σύστημα MAC.

5.1 Ανακάλυψη συσκευής

Το βοηθητικό πρόγραμμα Device Discovery (Ανακάλυψη συσκευής) είναι ένα πρόγραμμα του ASUS WLAN το οποίο ανιχνεύει μια συσκευή του

Ασύρματου Δρομολογητή ASUS και σας επιτρέπει να τη διαμορφώσετε,

και σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του ασύρματου

δικτύου.

Για να εκκινήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Device Discovery

(Ανακάλυψη συσκευής):

• Από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας, κάντε κλικ

στο Start (Έναρξη) > All Programs (Προγράμματα) > ASUS

Utility (Βοηθητικά προγράμματα ASUS) > Device Discovery

(Ανακάλυψη συσκευής).

DSL-AC750

70

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ρυθμίζετε το δρομολογητή σε λειτουργία

Σημείου πρόσβασης, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την Εύρεση συσκευής

για να λάβετε τη διεύθυνση IP του δρομολογητή.

advertisement

Key Features

  • 2-in-1 design: Dual WAN ports for dual usage – Wi-Fi router and DSL modem
  • Great compatibility: Compatible with ADSL2/2+, ADSL, VDSL2, fiber and cable services
  • Intuitive ASUS Router app: Manage your network anywhere, without needing to boot up a PC
  • Parental Controls: Monitor and filter internet activities for your families and children
  • VPN server and client support: Remotely access your home network through encrypted and private connection

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents