Αποκατάσταση υλικολογισμικού. Asus DSL-AC750

Add to My manuals
92 Pages

advertisement

Αποκατάσταση υλικολογισμικού. Asus DSL-AC750 | Manualzz

5.2 Αποκατάσταση υλικολογισμικού

Το βοηθητικό πρόγραμμα Firmware Restoration (Επαναφορά

υλικολογισμικού) χρησιμοποιείται σε ασύρματους δρομολογητές

της ASUS που παρουσίασαν πρόβλημα κατά τη διάρκεια της

διαδικασίας αναβάθμισης υλικολογισμικού. Το βοηθητικό

πρόγραμμα φορτώνει το υλικολογισμικό που θα καθορίσετε. Η

διαδικασία διαρκεί τρία έως τέσσερα λεπτά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Εκκινήστε τη λειτουργία διάσωσης πριν να

χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Firmware Restoration

(Επαναφορά υλικολογισμικού).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζεται σε λειτουργικό

σύστημα MAC.

Για να εκκινήσετε τη λειτουργία διάσωσης και να

χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Firmware

Restoration (Επαναφορά υλικολογισμικού):

1. Αποσυνδέστε τον ασύρματο δρομολογητή από την παροχή

ρεύματος.

υποδεικνύει ότι ο ασύρματος δρομολογητής βρίσκεται σε

λειτουργία διάσωσης, αφήστε το πλήκτρο Επαναφοράς.

71

72

3. Ορίστε μια στατική διεύθυνση IP στον υπολογιστή σας και

χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα για να εγκαταστήσετε τις

ρυθμίσεις TCP/IP:

Διεύθυνση IP: 192.168.1.x

Μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.0

πρόγραμμα ASUS μόντεμ δρομολογητή xDSL DSL-AC750 >

Firmware Restoration (Επαναφορά υλικολογισμικού).

5. Επιλέξτε ένα αρχείο υλικολογισμικού και, στη συνέχεια, κάντε

κλικ στο Upload (Αποστολή)..

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα δεν προορίζεται για την

αναβάθμιση του υλικολογισμικού και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί

σε ασύρματο δρομολογητή της ASUS που λειτουργεί κανονικά. Οι

κανονικές αναβαθμίσεις υλικολογισμικού πρέπει να πραγματοποιούνται

μέσω του περιβάλλοντος web. Ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 4:

Διαμόρφωση των Ρυθμίσεων για προχωρημένους για περισσότερες

λεπτομέρειες.

advertisement

Key Features

  • 2-in-1 design: Dual WAN ports for dual usage – Wi-Fi router and DSL modem
  • Great compatibility: Compatible with ADSL2/2+, ADSL, VDSL2, fiber and cable services
  • Intuitive ASUS Router app: Manage your network anywhere, without needing to boot up a PC
  • Parental Controls: Monitor and filter internet activities for your families and children
  • VPN server and client support: Remotely access your home network through encrypted and private connection

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents