Γραμμές παροχής πληροφοριών δικτύων διεθνώς. Asus DSL-AC750

Add to My manuals
92 Pages

advertisement

Γραμμές παροχής πληροφοριών δικτύων διεθνώς. Asus DSL-AC750 | Manualzz

Γραμμές παροχής πληροφοριών δικτύων διεθνώς

Region Country

Cyprus

France

Germany

Hungary

Italy

Hotline Number

800-92491

0033-170949400

0049-1805010920

0049-1805010923

( component support )

0049-2102959911 ( Fax )

0036-15054561

199-400089

Europe

Greece 00800-44142044

Austria

Netherlands/

Luxembourg

Belgium

Norway

Sweden

Finland

Denmark

Poland

Spain

Portugal

Slovak Republic

0043-820240513

0031-591570290

0032-78150231

0047-2316-2682

0046-858769407

00358-969379690

0045-38322943

0048-225718040

0034-902889688

00351-707500310

00421-232162621

Czech Republic 00420-596766888

Switzerland-German 0041-848111010

Switzerland-French 0041-848111014

Switzerland-Italian

United Kingdom

Ireland

Russia and CIS

Ukraine

0041-848111012

0044-8448008340

0035-31890719918

008-800-100-ASUS

0038-0445457727

Service Hours

09:00-13:00 ;

14:00-18:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

10:00-17:00 Mon-Fri

09:00-17:30 Mon-Fri

09:00-13:00 ;

14:00-18:00 Mon-Fri

09:00-13:00 ;

14:00-18:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-17:00 Mon-Fri

09:00-17:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

10:00-19:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

08:30-17:30 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

08:00-17:00 Mon-Fri

08:00-17:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-17:00 Mon-Fri

09:00-17:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

89

90

Γραμμές παροχής πληροφοριών δικτύων διεθνώς

Region

Asia-Pacific

Americas

Country

Australia

New Zealand

Japan

Korea

Thailand

Singapore

Malaysia

Philippine

India

India(WL/NW)

Indonesia

Vietnam

Hong Kong

USA

Canada

Mexico

Hotline Numbers

1300-278788

0800-278788

0800-1232787

0081-570783886

( Non-Toll Free )

Service Hours

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-17:00 Sat-Sun

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-17:00 Sat-Sun

09:30-17:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

0082-215666868

0066-24011717

1800-8525201

0065-64157917

0065-67203835

11:00-19:00 Mon-Fri

11:00-19:00 Mon-Fri

( Repair Status Only ) 11:00-13:00 Sat

1300-88-3495 9:00-18:00 Mon-Fri

1800-18550163 09:00-18:00 Mon-Fri

1800-2090365

0062-2129495000

500128 (Local Only)

1900-555581

00852-35824770

1-812-282-2787

001-8008367847

09:00-18:00 Mon-Sat

09:00-21:00 Mon-Sun

09:30-17:00 Mon-Fri

9:30 – 12:00 Sat

08:00-12:00

13:30-17:30 Mon-Sat

10:00-19:00 Mon-Sat

8:30-12:00 EST Mon-Fri

9:00-18:00 EST Sat-Sun

08:00-20:00 CST Mon-Fri

08:00-15:00 CST Sat

Γραμμές παροχής πληροφοριών δικτύων διεθνώς

Region

Middle

East +

Africa

Balkan

Countries

Baltic

Countries

Country

Egypt

Saudi Arabia

UAE

Turkey

South Africa

Israel

Romania

Bosnia

Herzegovina

Bulgaria

Hotline Numbers

800-2787349

800-1212787

00971-42958941

0090-2165243000

0861-278772

Service Hours

09:00-18:00 Sun-Thu

09:00-18:00 Sat-Wed

09:00-18:00 Sun-Thu

09:00-18:00 Mon-Fri

08:00-17:00 Mon-Fri

*6557/00972-39142800 08:00-17:00 Sun-Thu

*9770/00972-35598555 08:30-17:30 Sun-Thu

0040-213301786

00387-33773163

00359-70014411

00359-29889170

Croatia

Montenegro

Serbia

Slovenia

00385-16401111

00382-20608251

00381-112070677

Estonia

Latvia

00368-59045400

00368-59045401

00372-6671796

00371-67408838

Lithuania-Kaunas 00370-37329000

Lithuania-Vilnius 00370-522101160

09:00-18:30 Mon-Fri

09:00-17:00 Mon-Fri

09:30-18:30 Mon-Fri

09:30-18:00 Mon-Fri

09:00-17:00 Mon-Fri

09:00-17:00 Mon-Fri

09:00-17:00 Mon-Fri

08:00-16:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

• Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο

υποστήριξης της ASUS στη διεύθυνση: http://support.asus.com

• Εmail υποστήριξης για το Ηνωμένο Βασίλειο: network_ [email protected]

91

92

Κατασκευαστής:

Εξουσιοδοτημένος

αντιπρόσωπος στην

Ευρώπη:

ASUSTeK Computer Inc.

Τηλέφωνο

: +886-2-2894-3447

Διεύθυνση

: 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU,

TAIPEI 112, TAIWAN

ASUS Computer GmbH

Διεύθυνση

: HARKORT STR. 21-23, 40880

RATINGEN, GERMANY

advertisement

Key Features

  • 2-in-1 design: Dual WAN ports for dual usage – Wi-Fi router and DSL modem
  • Great compatibility: Compatible with ADSL2/2+, ADSL, VDSL2, fiber and cable services
  • Intuitive ASUS Router app: Manage your network anywhere, without needing to boot up a PC
  • Parental Controls: Monitor and filter internet activities for your families and children
  • VPN server and client support: Remotely access your home network through encrypted and private connection

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents