Način poziva (samo na odabranim modelima). Asus ZenPad C 7.0 (Z170CG), ZenPad C 7.0 (Z170C), ZenPad C 7.0 (Z170CX)

Add to my manuals
174 Pages

advertisement

Način poziva (samo na odabranim modelima). Asus ZenPad C 7.0 (Z170CG), ZenPad C 7.0 (Z170C), ZenPad C 7.0 (Z170CX) | Manualzz

3

Ostanite u vezi

Ostanite u vezi

3

Način poziva (samo na odabranim modelima)

Funkcija za dvije SIM kartice

Funkcija za dvije SIM kartice ASUS tableta omogućuje upravljanje postavkama instaliranih micro

SIM kartica. Uz pomoć ove funkcije možete omogućiti/onemogućiti micro SIM kartice, dodjeljivati nazive SIM karticama ili postaviti jednu kao željenu mrežu.

Promjena naziva micro SIM kartica

Promijenite naziv micro SIM kartica na ASUS tabletu tako da ih možete lako razlikovati.

1. Na početnom zaslonu ASUS tableta dodirnite > Postavke > Postavke za dvije SIM kartice .

2. Dodirnite naziv SIM1: SIM1 name (Naziv za SIM1) ili SIM2: SIM2 name (Naziv za SIM2) .

3. Upišite nazive za svoje mikro SIM kartice.

NAPOMENA: Ako vaše SIM kartice imaju različite operatere, preporučujemo korištenje nazive tih operatera kao naziva SIM kartica. Ako obje SIM kartice imaju istog operatera, preporučujemo korištenje brojeva mobilnih brojeva kao nazive SIM kartica.

Poglavlje 3: Ostanite u vezi 43

Dodjela željene micro SIM kartice

Dodijelite micro SIM karticu kao željenu SIM karticu za pozive i podatkovne usluge.

SIM kartice za govorne pozive

Kada upućujete poziv, ASUS tablet automatski koristi željenu micro SIM card karticu za spajanje poziva.

Ako micro SIM karticu želite dodijelit za govorne pozive, dodirnite Voice call (Govorni poziv) i zatim dodirnite SIM karticu koju želite koristiti.

VAŽNO! Ovu funkciju možete koristiti samo ako pozive upućujete s popisa kontakata.

SIM kartice za podatkovne usluge

Ako micro SIM karticu želite dodijeliti za podatkovne usluge, dodirnite Data service network

(Podatkovna uslužna mreža) i zatim odaberite SIM1 ili SIM2 .

44 Poglavlje 3: Ostanite u vezi

Upućivanje poziva

ASUS tablet nudi vam brojne načine upućivanja poziva. Možete zvati prijatelje s popisa kontakata, koristiti pametno biranje za brzo upućivanje poziva ili unijeti broj za brzo pozivanje radi unosa kontakta koji često zovete.

NAPOMENA: Organizirajte kontakte u aplikaciji Kontakti. Više pojedinosti potražite u Upravljanje kontaktima.

Pokretanje aplikacije Phone

Na početnom zaslonu učinite nešto od sljedećeg za pokretanje aplikacije Phone.

• Dodirnite .

• Dodirnite > Phone.

Biranje telefonskog broja

Uz pomoć aplikacije Phone izravno birajte broj telefona.

1. Na početnom zaslonu dodirnite Asus > Contacts (Kontakti) i zatim dodirnite tipke s brojevima.

2. U gumbima za pozive odaberite SIM1 ili SIM2 radi biranja broja.

NAPOMENA: Natpisi gumba za pozive razlikuju se ovisno o postavkama koje ste podesili za micro SIM kartice. Više pojedinosti potražite u Funkcija dvostruke SIM kartice .

Biranje lokalnog broja

Kada trebate zvati lokalni broj, možete izvesti bilo koji od ovih koraka kako biste preskočili glasovne upite.

Poglavlje 3: Ostanite u vezi 45

Upiti za potvrdu lokalnog broja

Potvrdni upit za lokalni broj možete ubaciti iza biranja glavnog broja.

1. Upišite glavni broj u aplikaciji Phone.

2. Dodirnite i držite # radi ubacivanja potvrdnog upita, koji je označen točka-zarezom (;).

3. U gumbima za pozive odaberite SIM1 ili SIM2 radi upućivanje poziva.

4. Kada se od vas zatraži, dodirnite Yes (Da) radi potvrde lokalnog broja.

Automatsko biranje lokalnog broja

Iza biranja glavnog broja možete ubaciti kratku ili dugu pauzu i nakon toga će se lokalni broj birati automatski.

1. Upišite glavni broj u aplikaciji Phone.

2. Dodirnite i držite * radi ubacivanja pauze, koja je označena zarezom (,).

NAPOMENA: Ako želite dužu pauzu, ponovno dodirnite i zadržite *.

3. Upišite lokalni broj.

4. U gumbima za pozive odaberite SIM1 ili SIM2 radi upućivanje poziva.

5. Dodirnite za prekidanje poziva.

Pametno biranje kontakata

Kada upišete prvih nekoliko brojeva ili slova imena kontakta, Smart Dial će filtrirati popis kontakata ili dnevnike poziva i ponuditi vam moguće rezultate. Možete provjeriti je li kontakt kojeg pokušavate dohvatiti na popisu mogućih rezultata i zatim brzo uputiti taj poziv.

1. Pokrenite aplikaciju Phone i zatim unesite broj ili ime kontakta.

2. Na popisu mogućih rezultata, dodirnite kontakt koji želite zvati. Ako kontakt nije na popisu, unesite cijeli broj ili ime kontakta.

3. U gumbima za pozive odaberite SIM1 ili SIM2 radi upućivanje poziva.

NAPOMENA: Natpisi gumba za pozive razlikuju se ovisno o postavkama koje ste podesili za micro SIM kartice. Više pojedinosti potražite također u Dual SIM feature (Funkcija dvostruke SIM kartice) .

46 Poglavlje 3: Ostanite u vezi

Brzo biranje kontakata

Odredite tipke brzog biranja za brzo pozivanje kontakata koje zovete često jednim dodirom jedne tipke u aplikaciji Phone.

NAPOMENA: Po zadanim postavkama tipka 1 rezervirana je za govornu poštu. Govornu poštu možete dohvatiti dodirom tipke 1 ako ste se pretplatili na tu uslugu kod mobilnog operatera.

Izrada unosa za brzo biranje

Izradite unose za brzo biranje s brojevima 2 do 9 za vaše kontakte koje često zovete.

1. Učinite nešto od sljedećeg u aplikaciji Phone:

• Dodirnite i zadržite brojeve od 2 do 9 i zatim dodirnite OK (U redu) na potvrdnom zaslonu brzog biranja.

• Dodirnite > Speed dial (Brzo biranje) radi pokretanja zaslona Speed Dial (Brzo biranje).

2. Odaberite kontakt s popisa kontakata. Ovaj unos u brzo biranje bit će spremljen na zaslonu

Brzo biranje.

Brisanje unosa za brzo biranje

Brisanje unosa za brzo biranje:

1. U aplikaciji Phone dodirnite > Speed dial (Brzo biranje) radi pokretanja zaslona Brzo biranje.

2. Dodirnite i zadržite unos za brzo biranje i zatim dodirnite Remove (Ukloni) .

3. Dodirnite OK (U redu) za potvrdnu poruku.

Zamjena unosa za brzo biranje

Kontakt koji je dodijeljen tipki brzog biranja možete zamijeniti drugim kontaktom.

1. U aplikaciji Phone dodirnite > Speed dial (Brzo biranje) radi pokretanja zaslona Brzo biranje.

2. Dodirnite i zadržite unos za brzo biranje i zatim dodirnite Replace (Zamijeni) .

3. Odaberite kontakt s popisa kontakata.

4. Dodirnite za potvrdnu poruku.

Poglavlje 3: Ostanite u vezi 47

Biranje kućnog broja

Kada ste na putovanju u inozemstvu, omogućivanjem i konfiguriranjem postavki za biranje kućnog broja, pozivanje vašeg kućnog broja bit će lakše i jednostavnije.

NAPOMENA: Korištenje usluga roaminga prouzročit će dodatne troškove. Raspitajte se kod mobilnog operatera prije korištenja usluge roaminga.

1. Pokrenite zaslon Postavke na jedan od sljedećih načina:

• Pokrenite Brze postavke i zatim dodirnite .

• Dodirnite > Postavke .

2. Dodirnite > Home dialing (Biranje kućnog broja) .

3. Označite .

4. Dodirnite , odaberite postavke i zatim dodirnite OK (U redu) kada ste gotovi.

NAPOMENA: Više informacija o postavkama drugih poziva potražite u Postavke poziva .

Pozivanje iz aplikacije Kontakti

Aplikaciju Kontakti koristite za upućivanje poziva s popisa kontakata.

1. Pokrenite aplikaciju Kontakti.

2. Dodirnite ime kontakta i zatim dodirnite broj koji želite birati.

3. Dodirnite za prekidanje poziva.

NAPOMENA: Ako želite pregledati sve kontakte na računima kontakata, dodirnite padajući popis

Contacts to display (Kontakti za prikaz) i zatim označite sve kontakte.

Pozivanje omiljenih kontakata

Kada dodate kontakt na popis Omiljeni, kontakt ćete moći brzo nazvati iz aplikacije Phone.

1. Pokrenite aplikaciju Kontakti ili Telefon.

2. Dodirnite radi prikaza popisa Omiljeni, zatim dodirnite omiljeni kontakt koga želite zvati.

3. Dodirnite za prekidanje poziva.

48 Poglavlje 3: Ostanite u vezi

Primanje poziva

Dodirni zaslon ASUS tableta će zasvijetliti kada postoji dolazni poziv. Prikaz dolaznog poziva također se razlikuje ovisno o stanju ASUS tableta.

Javljanje na pozive

Dva su načina javljanja na poziv, ovisno o stanju ASUS tableta.

• Ako je uređaj aktivan, dodirnite Answer (Javljanje) ili za odbijanje poziva dodirnite Decline

(Otkloni) .

• Ako je uređaj zaključan, odvucite na radi javljanja ili na radi odbijanja poziva.

Postavljanje povratnih poziva za dolazne pozive

Kada se ne možete odmah javiti na dolazni poziv s mobitela, možete ga postaviti kao zadatak za kasniji poziv. Možete ga dohvatiti i postupati po tom zadatku kasnije kada vam to bude zgodno, u aplikaciji Učini to kasnije.

1. Prilikom dolaznog poziva s mobitela, provucite od donjeg dijela zaslona prema gore.

2. Dodirnite .

Pozivatelju će biti poslana SMS poruka.

3. Ako želite dohvatiti poziv, dodirnite Asus > Do It Later (Učini ti kasnije) na početnom zaslonu.

NAPOMENA: Pojedinosti o povratnom pozivu potražite u Upućivanje povratnog poziva odmah .

Upravljanje dnevnicima poziva

Iz dnevnika poziva možete uzvratiti poziv na propuštene pozive, spremiti pozive na popis kontakata, blokirati pozivatelje ili ponovno birati nedavno pozivani broj ili kontakt.

Postavljanje povratnih poziva za propuštene pozive

Propuštene pozive možete postaviti kao zadatak za kasniji poziv. Možete ga dohvatiti i uputiti povratni poziv za propušteni poziv u aplikaciji Učini to kasnije.

1. U aplikaciji Phone dodirnite za prikaz dnevnika poziva.

2. Odaberite dnevnik poziva i zatim dodirnite > Call later (Zovi kasnije) .

3. Ako želite dohvatiti poziv, dodirnite Asus > Do It Later (Učini ti kasnije) na početnom zaslonu.

NAPOMENA: Pojedinosti o povratnom pozivu potražite u Upućivanje povratnog poziva odmah .

Poglavlje 3: Ostanite u vezi 49

Blokiranje poziva

Broj ili poziv iz dnevnika poziva možete dodati na popis za blokiranje.

1. U aplikaciji Phone dodirnite za prikaz dnevnika poziva.

2. Odaberite broj koji želite blokirati, dodirnite > Add to block list (Dodaj na popis za blokiranje) i zatim dodirnite OK (U redu) .

Spremanje poziva u Kontakti

Broj iz dnevnika poziva možete dodati na popis kontakata.

1. U aplikaciji Phone dodirnite za prikaz dnevnika poziva.

2. Dodirnite i zadržite poziv u dnevnicima poziva i zatim dodirnite Add to contacts (Dodaj u kontakte) .

3. Dodirnite ako želite dodati novi kontakt na popis kontakata.

Dodirnite , odaberite kontakt i zatim dodirnite OK (U redu) ako želite prebrisati broj kontakta tim novim kontaktom.

Ponovno biranje zadnjeg biranog broja

Ponovno biranje zadnjeg biranog broja:

1. U aplikaciji Phone dodirnite za prikaz dnevnika poziva.

2. Dodirnite radi prikaza zadnjeg biranog broja i zatim opet dodirnite Call (Poziv) za ponovno biranje broja.

3. Dodirnite za prekidanje poziva.

50 Poglavlje 3: Ostanite u vezi

Druge mogućnosti poziva

Za vrijeme aktivnog poziva, dodirnite i dodirnite bilo koju od mogućih mogućnosti poziva kada je poziv u tijeku.

Mikrofon

Uključuje i isključuje mikrofon za aktivni poziv. Kada je mikrofon isključen ili je utišan, moći ćete čuti pozivatelja, ali on neće čuti vas.

Zvučnik

Uključuje i isključuje zvučnik.

Poziv na čekanju

Stavlja se aktivni poziv na čekanje.

Konferencijski poziv

Kada ste kod mobilnog operatera pretplaćeni na uslugu konferencijskog poziva, ova ikona vam omogućuje dodavanje jednog ili više kontakata u aktivni poziv.

NAPOMENE:

• Broj sudionika u konferencijskom pozivu ovisi o pretplati za konferencijske pozive.

Možete se raspitati kod mobilnog operatera o ovoj usluzi.

• Više pojedinosti o konferencijskom pozivu potražite u Upravljanje s više poziva .

SuperNote

Pokreće se aplikacija SuperNote koja vam omogućuje vođenje bilješki za vrijeme aktivnog poziva.

NAPOMENA: Više pojedinosti potražite u SuperNote.

Snimanje

Izvodi snimanje aktivnog poziva.

VAŽNO!

Prije snimanja aktivnog poziva, većina zakona propisuje traženje dopuštenja za snimanje od druge osobe ili drugih osoba na liniji.

NAPOMENA: Više pojedinosti potražite u odjeljku Snimanje poziva .

Poglavlje 3: Ostanite u vezi 51

Upravljanje s više poziva

ASUS tablet nudi vam pogodnost upućivanja ili preuzimanja dva poziva. Konferencijski poziv također možete podesiti kako bi odgovarao poslovnim sastancima, zajedničkim linijama i drugim grupnim pozivima.

Javljanje na drugi poziv

Dok razgovarate na ASUS tabletu, možete začuti zvučni signal koji označava drugi dolazni poziv.

Dodirnite Answer (Javljanje) na dodirnom zaslonu ako želite prihvatiti dolazni poziv za vrijeme aktivnog poziva.

Prijelaz među pozivima

Za prijelaz među pozivima dodirnite na dodirnom zaslonu.

52 Poglavlje 3: Ostanite u vezi

Priprema konferencijskog poziva

ASUS tablet zajedno s GSM mogućnošću može pripremiti konferencijski poziv za najviše pet (5) osoba. Za vrijeme poziva možete dodati više kontakata i spojiti pozive u jedan konferencijski poziv.

1. Zovite kontakt ili birajte broj. Pričekajte dok se druga osoba ne javi na vaš poziv.

2. Kada se javi na poziv, dodirnite i zatim dodirnite kontakt ili birajte broj koji želite uvrstiti u konferencijski poziv.

3. Dodirnite ako dva poziva želite uvrstiti u konferencijski poziv.

4. Dodirnite ako želite dodati drugi kontakt i zatim dodirnite za spajanje poziva s trenutnim konferencijskim pozivom. Ponovite ovaj korak ako želite dodati više kontakata u konferencijski poziv.

Poglavlje 3: Ostanite u vezi 53

Upravljanje konferencijskim pozivom

Za vrijeme konferencijskog poziva kontakt možete odvojiti od konferencijske grupe radi privatnog razgovora ili kontakt možete odvojiti od konferencijskog poziva.

1. Na zaslonu za konferencijski poziv dodirnite Manage conference call (Upravljanje konferencijskim pozivom) radi otvaranja popisa kontakata u konferencijskom pozivu.

2. Ako želite ukloniti kontakt iz konferencijskog poziva, dodirnite . Ako želite odvojiti kontakt od konferencijskog poziva, dodirnite .

3. Dodirnite za povratak na zaslon za konferencijski poziv.

54 Poglavlje 3: Ostanite u vezi

Snimanje poziva

ASUS tablet omogućuje snimanje razgovora za buduće potrebe ili informacije.

1. Zovite kontakt ili birajte broj.

2. Dodirnite za snimanje poziva.

VAŽNO!

Prije snimanja poziva od druge strane zatražite dopuštenje za snimanje.

3. Za prekid snimanja dodirnite . Ova se ikona pojavljuje u traci za obavijesti sustava.

4. Povucite prema dolje gornji lijevi kut zaslona i zatim dodirnite obavijest Call recording saved

(Spremljena snimka poziva) radi pregleda snimljenog razgovora.

Poglavlje 3: Ostanite u vezi 55

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents