Slanje poruka i još puno više . Asus ZenPad C 7.0 (Z170CG), ZenPad C 7.0 (Z170C), ZenPad C 7.0 (Z170CX)

Add to my manuals
174 Pages

advertisement

Slanje poruka i još puno više . Asus ZenPad C 7.0 (Z170CG), ZenPad C 7.0 (Z170C), ZenPad C 7.0 (Z170CX) | Manualzz

Slanje poruka i još puno više

Razmjena poruka (samo na odabranim modelima)

Razmjena poruka vam omogućuju slanje, brzi odgovor ili odgovor u drugo vrijeme, za važne poruke od vaših kontakata s bilo koje SIM kartice instalirane u uređaj. Također možete e-poštom slati razgovore s raspravom ili razgovore s drugima kako biste ih čuvali u krugu.

Pokretanje aplikacije Razmjena poruka

Na početnom zaslonu učinite nešto od sljedećeg za pokretanje aplikacije Messaging.

• Dodirnite

• Dodirnite > Messaging

Slanje poruka

1. Pokrenite aplikaciju Messaging i zatim dodirnite .

2. U polju Prima unesite broj ili kucnite za odabir kontakta s popisa.

3. U polju Unesite poruku počnite pisati poruku.

4. Po završetku odaberite SIM račun s kojeg ćete slati poruku.

Odgovaranje na poruke

1. Dodirnite upozorenje za poruku na početnom zaslonu ili na zaslonu zaključavanja.

2. U polju Unesite poruku počnite pisati poruku.

3. Po završetku odaberite SIM račun s kojeg ćete slati odgovor.

Blokiranje poruka

Blokirajte neželjene poruke kao što su komercijalne poruke ili poruke od neželjenih pošiljatelja.

1. Na dodirnite i zatim dodirnite nit pošiljatelja od kojega više ne želite primati poruke.

2. Dodirnite > Blocked messages (Blokirane poruke) i zatim dodirnite Add to block list

(Dodaj na popis za blokiranje) .

3. Dodirnite za potvrdu.

Poglavlje 3: Ostanite u vezi 67

Prosljeđivanje niti s porukom (samo na odabranim modelima)

Drugima možete proslijediti razgovor s raspravom ili razgovor i postaviti upozorenje kako biste mogli odgovoriti na važne poruke u odgovarajuće vrijeme.

1. Na dodirnite .

2. Dodirnite nit poruke i zatim dodirnite > Forward SMS conversation (Proslijedi SMS razgovor) .

3. Kucnite ili bilo koju od poruka iz razgovora, zatim kucnite Proslijedi .

4. U polju Prima , kucnite za odabir adrese e-pošte kontakta ili mobilnog broja.

5. Po završetku odaberite SIM račun s kojeg ćete slati poruku. Razgovor će se proslijediti kao MMS poruka (Multimedia Messaging Service).

NAPOMENE:

• Pobrinite se da imate MMS pretplatu kod pružatelja mobilnih usluga.

• Pobrinite se da pristup podacima bude omogućen na uređaju. Na početnom zaslonu, kucnite >

Postavke > Više > Mobilne mreže , zatim označite Podaci su omogućeni .

• Mobilni podaci i brzine poruka primjenjuju se kod prosljeđivanja razgovora drugima.

Kasnija razmjena poruka (samo na odabranim modelima)

Važnu poruku možete postaviti kao zadatak s kasnijim odgovorom i odgovoriti kasnije iz aplikacije

Do It Later.

1. Na zaslonu s porukama kucnite .

2. Kucnite . Poruka je dodana na zadatke Do It Later (Učini to kasnije) .

3. Ako želite dohvatiti e-poštu i odgovoriti na nju, dodirnite Asus > Do It Later (Učini ti kasnije) na početnom zaslonu.

NAPOMENA:

Odgovaranje odmah .

Više informacija o odgovaranju na poruke s kasnijim odgovorom potražite u

Druge mogućnosti u vezi poruka (samo na odabranim modelima)

Kada se nalazite u niti aktivne poruke ili kada sastavljate poruku, možete dodirnuti i učiniti nešto od sljedećeg u nastavku.

Dodavanje subjekta Dodirnite za dodavanje naslova poruke.

Umetanje smješka Umetnite smješka ili emotikon u poruku.

Umetanje predložaka za tekst

Umetanje već gotovog odgovora u tijelo poruke.

Brisanje poruka

Postavke

Dodirnite ovu mogućnost i odaberite poruke koje želite izbrisati iz niti.

Dodirnite ovu mogućnost radi konfiguriranja postavki poruke.

68 Poglavlje 3: Ostanite u vezi

Povezivanje podataka o vašim kontaktima

Ako ste dodali račun vaše društvene mreže ili e-pošte, podaci s tih računa automatski će se sinkronizirati s aplikacijom Contacts. U nekim slučajevima određeni podaci o kontaktu bit će prikazani na više mjesta ili pod različitim imenima ili nadimcima u aplikaciji Contacts. Sve te podatke možete ručno povezati i objediniti te ih smjestiti na jedno mjesto ili profil.

1. U aplikaciji Contacts dodirnite i zadržite kontakt čije podatke želite povezati, a zatim odaberite opciju Link contact (Poveži kontakt) .

2. Na stranici profila kontakta, dodirnite .

3. Odaberite sve profile kontakata koje želite povezati s jednim profilom, a zatim dodirnite Link

(Poveži) . Nakon toga sve podatke o kontaktu moći ćete pregledati i dohvatiti u sklopu jednog profila.

Poglavlje 3: Ostanite u vezi 69

Omlet Chat

Omlet Chat je otvorena aplikacija za razmjenu poruka i dijeljenje na mobilnoj vezi koja vam omogućuje čavrljanje s prijateljima na mreži. Ona vam također omogućuje upravljanje podacima njihovim sigurnim spremanjem u vaše privatne račune u oblaku.

NAPOMENA:

• Aplikacija Omlet Chat je dostupna samo u nekim zemljama.

• Prilikom prve upotrebe morate posjetiti Play Store i ažurirati Omlet Chat. Morate imati Google račun za ažuriranje Omlet Chat.

Registriranje na Omlet Chat

Registrirajte se za Omlet Chat s bilo kojim od sljedećih računa:

• Broj mobitela

• Račun e-pošte

• Gmail račun

• Facebook račun

Registriranje broja vašeg mobilnog telefona

Registracija broja vašeg mobilnog telefona:

1. Dodirnite , a zatim dodirnite aplikaciju Omlet Chat .

2. Na uvodnom zaslonu za Omlet dodirnite Skip (Preskoči) ako želite preskočiti uvod ili prijeđite prstom preko zaslona ulijevo za čitanje istaknutih funkciji aplikacije Omlet Chat.

3. Na stranici Registracija, odaberite svoju zemlju i upišite broj vašeg mobilnog telefona pa dodirnite Next (Dalje) . Aplikacija Omlet Chat poslat će tekstualnu poruku koja sadrži PIN za nastavak s registracijom.

4. Unesite PIN kucnite Next (Dalje) .

5. Unesite vaše ime pa dodirnite Get Started (Pokreni) .

6. Ako želite da Omlet Chat automatski ažurira vaše prijatelje s popisa kontakata, dodirnite Okay!

Let’s do it! (U redu! Učinimo to!) Ako svoje prijatelje želite dodati ručno, dodirnite No thanks

(Ne hvala).

NAPOMENA: Omlet kontakti automatski se integriraju u vaš popis kontakata u aplikaciji Contacts

(Kontakti). Više pojedinosti potražite u odjeljku Pregled Omlet kontakata u aplikaciji Contacts (Kontakti) .

70 Poglavlje 3: Ostanite u vezi

Korištenje Google™ računa

Registriranje uz pomoć Google™ računa:

1. Dodirnite , a zatim dodirnite aplikaciju Omlet Chat .

2. Na zaslonu Prijava dodirnite Connect a different account here (Ovdje se povežite s drugim računom) i zatim dodirnite Google .

3. Dodirnite za korištenje Google računa koji je registriran s vašim uređajem.

4. Unesite vaše ime pa dodirnite Get Started (Pokreni) .

5. Ako želite da Omlet Chat automatski ažurira vaše prijatelje s popisa kontakata, dodirnite Okay!

Let’s do it! (U redu! Učinimo to!) Ako svoje prijatelje želite dodati ručno, dodirnite No thanks

(Ne hvala).

NAPOMENA: Omlet kontakti automatski se integriraju u vaš popis kontakata u aplikaciji Contacts

(Kontakti). Više pojedinosti potražite u odjeljku Pregled Omlet kontakata u aplikaciji Contacts (Kontakti) .

6. Dodirnite radi prikaza izbornika za Omlet Chat.

Korištenje računa e-pošte

Registriranje uz pomoć računa e-pošte:

1. Dodirnite , a zatim dodirnite aplikaciju Omlet Chat .

2. Na zaslonu Prijava dodirnite Connect a different account here (Ovdje se povežite s drugim računom) i zatim dodirnite E-pošte .

3. Upišite račun e-pošte i dodirnite Next (Dalje) . Aplikacija Omlet Chat će na vaš račun e-pošte poslati e-poštu s potvrdom.

4. Na računu e-pošte otvorite potvrdnu poruku od aplikacije Omlet i zatim dodirnite poveznicu radi aktiviranja računa.

5. Unesite vaše ime pa dodirnite Get Started (Pokreni).

6. Ako želite da Omlet Chat automatski ažurira vaše prijatelje s popisa kontakata, dodirnite Okay!

Let’s do it! (U redu! Učinimo to!) Ako svoje prijatelje želite dodati ručno, dodirnite No thanks

(Ne hvala) .

NAPOMENA: Omlet kontakti automatski se integriraju u vaš popis kontakata u aplikaciji Contacts

(Kontakti). Više pojedinosti potražite u odjeljku Pregled Omlet kontakata u aplikaciji Contacts (Kontakti) .

7. Dodirnite radi prikaza izbornika za Omlet Chat.

Poglavlje 3: Ostanite u vezi 71

Korištenje Facebook® računa

Registriranje uz pomoć Facebook računa:

1. Dodirnite , a zatim dodirnite aplikaciju Omlet Chat .

2. Na zaslonu Prijava dodirnite Connect a different account here (Ovdje se povežite s drugim računom) i zatim dodirnite Facebook. Aplikacija Omlet Chat će vas odvesti na zaslon za prijavu na Facebook račun.

3. Prijavite se na Facebook račun i zatim dodirnite OK (U redu) .

4. Unesite vaše ime pa dodirnite Get Started (Pokreni).

5. Ako želite da Omlet Chat automatski ažurira vaše prijatelje s popisa kontakata, dodirnite Okay!

Let’s do it! (U redu! Učinimo to!) Ako svoje prijatelje želite dodati ručno, dodirnite No thanks

(Ne hvala).

NAPOMENA: Omlet kontakti automatski se integriraju u vaš popis kontakata u aplikaciji Contacts

(Kontakti). Više pojedinosti potražite u odjeljku Pregled Omlet kontakata u aplikaciji Contacts (Kontakti) .

6. Dodirnite radi prikaza izbornika za Omlet Chat.

Slanje pozivnica za Omlet

Pozovite prijatelje kako bi koristili Omlet Chat slanjem Omlet pozivnice na njihov račun e-pošte ili

Facebooka.

Slanje Omlet pozivnice Facebookom

Slanje Omlet pozivnice Facebookom:

1. Na zaslonu Omlet Chat dodirnite za prikaz izbornika za Omlet Chat.

2. Dodirnite i zatim dodirnite Add/Invite friends (Dodaj/pozovi prijatelje) .

3. Na zaslonu Dodaj kontakte, dodirnite Invite Facebook friends (Pozovi Facebook prijatelje) .

4. Prijavite se na Facebook račun i zatim dodirnite OK (U redu) i pustite da Omlet Chat pristupi vašem računu.

5. Dodirnite radi odabira kontakata i zatim dodirnite Send (Pošalji) .

Slanje Omlet pozivnice e-poštom

1. Na zaslonu Omlet Chat dodirnite za prikaz izbornika za Omlet Chat.

2. Dodirnite i zatim dodirnite Add/Invite friends (Dodaj/pozovi prijatelje) .

3. Na zaslonu Dodaj kontakte, dodirnite Invite address book friends (Pozovi prijatelje iz adresara) .

4. Označite za odabir kontakata i zatim dodirnite .

72 Poglavlje 3: Ostanite u vezi

Korištenje čavrljanja Omlet

Šaljite tekstualne i multimedijske poruke i uživajte u zabavnoj, kreativnoj i interaktivnoj konverzaciji.

Pokretanje razgovora:

1. Na zaslonu Omlet Chat dodirnite za prikaz izbornika za Omlet Chat i zatim dodirnite

Contacts (Kontakti) .

2. Dodirnite kontakt s kojim želite čavrljati i zatim dodirnite .

Slanje poruke putem čavrljanja

Za slanje poruke putem čavrljanja upišite svoju poruku u polje What’s up (Što je novo) pa dodirnite .

Slanje glasovne poruke

Za slanje glasovne poruke dodirnite i zadržite dok izgovarate svoje poruku, a zatim otpustite

da se ona pošalje.

Slanje virtualne naljepnice

Za slanje virtualne naljepnice dodirnite , a zatim odaberite jednu od raspoloživih naljepnica.

NAPOMENA: Na usluzi Sticker Store možete preuzeti još virtualnih naljepnica. Ako želite preuzeti virtualne naljepnice, dodirnite > , a zatim .

Poglavlje 3: Ostanite u vezi 73

Korištenje aplikacije ladice

Omlet Chat odlikuje se aplikacijama ladice s dodanom vrijednošću, što vam omogućuje dijeljenje multimedijskih poruka, donosi više zabave i osobnih kontakata.

Ako želite koristiti aplikacije ladice, dodirnite u niti za čavrljanje i zatim odaberite aplikaciju na popisu aplikacije ladice radi slanja određene multimedijske poruke.

Dodirnite za slanje slike s vašeg ASUS tableta.

Dodirnite za slanje vaše trenutne adrese s isječkom karte

Dodirnite da se pokrene aplikacija Camera kako biste mogli poslati snimljenu sliku

Dodirnite za izradu naljepnice od spremljene slike.

Dodirnite za uređivanje i slanje fotografije.

Kucnite za izradu i slanje crteža ili skica.

Dodirnite za korištenje ili dodavanje više aplikacija ladice na popis aplikacija u ladici.

Dodirnite za izradu Bbbler naljepnica i njihovo slanje u vašu nit.

Više aplikacija ladice

Pored zadanih aplikacija na popisu aplikacija ladice, na popisu aplikacija u Omlet Chat nalaze se i druge aplikacije koje možete koristiti. Jednostavno dodirnite u niti čavrljanja i zatim dodirnite

kako biste vidjeli još aplikacija ladice.

Korištenje drugih aplikacija ladice

Ako želite koristiti druge aplikacije ladice, dodirnite i zatim dodirnite aplikaciju za njezino pokretanje.

Dodavanje više aplikacija ladice na popis aplikacija ladice

Dodirnite za prikaz više aplikacija, a zatim dodirnite kako bi se aplikacija prikvačila.

NAPOMENA: Aplikacije ladice mogu se razlikovati ovisno o lokaciji.

74 Poglavlje 3: Ostanite u vezi

Pregled dijeljenih fotografija u aplikaciji Gallery

Fotografije koje vi i vaši prijatelji dijelite u aplikacijama Omlet Chat odmah se spremaju na vašem uređaju. Dijeljene fotografije možete vidjeti u aplikaciji Gallery.

Pregled dijeljenih poveznica:

1. Pokrenite aplikaciju Galerija na jedan od sljedećih načina: a. Na početnom zaslonu dodirnite aplikaciju ASUS > Gallery (Galerija) .

b. Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite aplikaciju Gallery .

2. Na glavnom zaslonu aplikacije Galerija dodirnite i zatim odaberite jednu od sljedećih mogućnosti: a. Sve dijeljene fotografije b. Soba za čavrljanje c. Djelitelj

Poglavlje 3: Ostanite u vezi 75

Pregled svih dijeljenih fotografija

Dodirnite All shared photos (Sve dijeljene fotografije) za pregled svih fotografija koje ste podijelili vi ili kontakti u aplikaciji Omlet Chat.

Pregled dijeljenih fotografija prema sobi za čavrljanje

Dodirnite Chat room (Soba za čavrljanje) kako bi se prikazale dijeljene fotografije prema sobi za čavrljanje ili društvenom aktivnom mjestu.

76 Poglavlje 3: Ostanite u vezi

Pregled dijeljenih fotografija prema djelitelju

Dodirnite Sharer (Djelitelj) za pregled fotografija koje je podijelio kontakt iz aplikacije Omlet Chat.

Pregled Omlet kontakata u aplikaciji Kontakti

Osim povezivanja s Omlet kontaktima u aplikaciji Omlet Chat, možete i pregledavati i čavrljati s

Omlet kontaktima pomoću aplikacije Kontakti. Integracija Omlet kontakata u aplikaciji Kontakti olakšava vam traženje i čavrljanje sa Omlet kontaktima čak i bez pokretanja aplikacije Omlet Chat.

Pregled Omlet kontakata iz aplikacije Kontakti.

1. Pokrenite aplikaciju Contacts (Kontakti) na jedan od sljedećih načina: a. Na početnom ekranu dodirnite ASUS > Contacts (Kontakti) .

b. Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite aplikaciju Contacts (Kontakti) .

Poglavlje 3: Ostanite u vezi 77

2. Dodirnite padajući popis Contacts to display (Kontakti za prikaz) kako bi se prikazale grupe kontakata.

3. Odznačite sve grupe kontakata osim Omlet Chat i zatim dodirnite bilo gdje. Na zaslonu aplikacije Contacts (Kontakti) prikazuju se svi Omlet kontakti.

4. Dodirnite Omlet kontakt ako želite odabrati i pregledati pojedinosti o istom ili izravno čavrljati s tim kontaktom.

78 Poglavlje 3: Ostanite u vezi

Sinkroniziranje aplikacije Omlet Chat s oblakom

Ako imate račun na usluzi Dropbox®, Box® ili Baidu PCS Cloud, aplikacija Omlet Chat će na siguran način odmah poslati vaše privatne razgovore i dnevnike čavrljanja.

Prije nego aplikacija Omlet Chat pošalje podatke, sinkronizirajte vaš račun za oblak s aplikacijom

Omlet Chat. To ćete učiniti ovako:

1. U izborniku Omlet Chat dodirnite Postavke .

2. Dodirnite , a zatim odaberite jednu od sljedećih usluga oblaka: a. Dropbox b. Box c. Baidu PCS d. OneDrive e. Google Drive

3. Unesite vaše korisničko ime i lozinku kako biste se prijavili u vaš račun za oblak. Slijedite upute na zaslonu kako biste vaš račun za oblak sinkronizirali s aplikacijom Omlet Chat.

Poglavlje 3: Ostanite u vezi 79

80 Poglavlje 3: Ostanite u vezi

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents