Korištenje galerije. Asus ZenPad C 7.0 (Z170CG), ZenPad C 7.0 (Z170C), ZenPad C 7.0 (Z170CX)

Add to my manuals
174 Pages

advertisement

Korištenje galerije. Asus ZenPad C 7.0 (Z170CG), ZenPad C 7.0 (Z170C), ZenPad C 7.0 (Z170CX) | Manualzz

Korištenje galerije

Gledajte slike i reproducirajte videozapise na ASUS Tablet pomoću aplikacije Galerija.

Ova aplikacije također vam omogućuje uređivanje, dijeljenje ili brisanje slika i video datoteka pohranjenih na ASUS Tablet. Iz aplikacije Galerija možete prikazati slike u dijaprojekciji ili kucnite za pregled odabrane slike ili video datoteke.

Za pokretanje galerije dodirnite > Galerija .

Pregled datoteka na društvenoj mreži ili u spremištu u oblaku

Prema zadanim postavkama, u vašoj galeriji prikazat će se sve datoteke na vašem ASUS tabletu, u skladu s mapama njihovih albuma.

Pregled datoteka s drugih lokacija dostupnih putem ASUS tableta:

1. Na glavnom zaslonu dodirnite .

2. Dodirnite bilo koju od sljedećih izvornih lokacija kako bi se prikazale njihove odgovarajuće datoteke.

NAPOMENE:

• Fotografije možete preuzeti na ASUS tablet s računa za oblak i koristiti ih kao pozadinu ili naslovnu sliku za kontakte.

• Upute o dodavanju naslovnih slika za kontakte pronaći ćete u odjeljku Podešavanje profila vašeg kontakta .

• Upute o korištenju fotografija ili slika kao pozadine pronaći ćete u Pozadine .

VAŽNO!

Za pregledavanje fotografija i videozapisa u My cloud photos (Moje fotografije u oblaku) i

Friends photos (Fotografije prijatelja) potreban je pristup internetskoj vezi.

92 Poglavlje 4: Vaši dragocjeni trenuci

Pregledavanje lokacije fotografija

Omogućite pristup lokaciji na ASUS tabletu i dobit ćete pojedinosti o lokaciji vaših fotografija.

Pojedinosti o lokaciji vaše fotografije uključuju područje snimanja fotografije, kartu lokacije dostupne na usluzi Google Map ili Baidu (samo u Kini).

Pregled pojedinosti o fotografiji:

1. Uključite pristup lokaciji u > Postavke > Pojedinosti.

2. Provjerite dijelite li svoju lokaciju s Google Map ili Baidu.

3. Pokrenite aplikaciju Galerija i odaberite fotografiju čije pojedinosti želite pregledati.

4. Dodirnite fotografiju i zatim .

Poglavlje 4: Vaši dragocjeni trenuci 93

Dijeljenje datoteka iz galerije

1. Na zaslonu Gallery (Galerija) dodirnite mapu u kojoj se nalaze datoteke koje želite dijeliti.

2. Nakon otvaranja mape dodirnite za aktiviranje odabira datoteka.

3. Dodirnite datoteke koje želite podijeliti. U vrhu odabrane slike pojavit će se znak kvačice.

4. Dodirnite i zatim odaberite s popisa gdje želite dijeliti slike.

Brisanje datoteka iz galerije

1. Na zaslonu Gallery (Galerija) dodirnite mapu u kojoj se nalaze datoteke koje želite izbrisati.

2. Nakon otvaranja mape dodirnite za aktiviranje odabira datoteka.

3. Dodirnite datoteke koje želite izbrisati. U vrhu odabrane slike pojavit će se znak kvačice.

4. Dodirnite .

Uređivanje slike

Galerija sadrži i vlastite alate za uređivanje slike koje možete koristiti za poboljšanje slika spremljenih na ASUS tablet.

1. Na zaslonu Gallery (Galerija) dodirnite mapu u kojoj se nalaze datoteke.

2. Nakon otvaranja mape, dodirnite sliku koju želite urediti.

3. Nakon otvaranja slike, dodirnite je ponovno kako bi se prikazale njene funkcije.

4. Dodirnite da otvorite sliku u alatnoj traci za uređivanje.

5. Dodirnite bilo koju ikonu u alatnoj traci za uređivanje kako bi se primijenile promjene na sliku.

Povećavanja/smanjivanje minijatura ili slike zumom

Na zaslonu Gallery (Galerija) ili na vašoj odabranoj slici, raširite vaše prste na dodirnoj površini radi povećavanja slike. Za smanjivanje slike približite vaše prste na dodirnoj površini.

94 Poglavlje 4: Vaši dragocjeni trenuci

Objavljivanje fotografija na zidu s događajima iz kalendara

Omogućavanjem ove funkcije u aplikaciji Gallery moći ćete pregledavati fotografije izravno iz događaja u kalendaru. Na taj način odmah možete grupirati snimljene fotografije prema njihovom specifičnom nazivu događaja.

1. Nakon preuzimanja fotografija s ASUS tableta, pokrenite aplikaciju Gallery.

2.

Dodirnite > Events wall (Zid s događajima) .

3. Dodirnite i zatim upišite naziv događaja koji ste postavili u aplikaciji Kalendar.

4. Dodirnite u gornjem desnom kutu mape gdje se nalaze fotografije snimljene tijekom određenog događaja.

5. Odaberite događaj iz kalendara koji želite integrirati u mapu s fotografijama.

6. Ikona prikazuje se u gornjem desnom kutu mape s fotografijama i označava kako su fotografije uspješno objavljene na zidu s događajima.

7. Za pregled fotografija događaja otvorite događaj u aplikaciji Calendar (Kalendar) i zatim dodirnite .

VAŽNO!

• Ova funkcija je omogućena samo u slučaju postavljanja događaja u aplikaciji Calendar. Više pojedinosti o načinu postavljanja događaja potražite u odjeljku Kalendar .

• Ovu funkciju mogu koristiti samo fotografije snimljene pomoću kamere vašeg ASUS tableta na isti datum i u isto vrijeme kao događaj iz kalendara.

Poglavlje 4: Vaši dragocjeni trenuci 95

Korištenje funkcije MiniMovie

Pretvorite fotografije u kreativnu dijaprojekciju koristeći funkciju MiniMovie u sklopu aplikacije

Gallery. MiniMovie sadrži temu dijaprojekcijskih prezentacija koje možete odmah promijeniti na odabrane fotografije.

Ako želite izraditi MiniMovie iz mape s fotografijama, postupite na sljedeći način:

1. Pokrenite aplikaciju Gallery i zatim dodirnite kako biste odabrali lokaciju vaše mape s fotografijama.

2. Odaberite mapu s fotografijama i zatim dodirnite > Auto MiniMovie (Automatski

MiniMovie) .

3. Odaberite MiniMovie temu koju želite koristiti za dijaprojekciju fotografija.

Dodirnite bilo koju od ovih tema ako želite vidjeti njen pregled.

4. Nakon odabira teme, dodirnite kako bi se spremila dijaprojekcija.

5. Dijaprojekciju ćete zatim moći podijeliti na društvenim mrežama ili u aplikacijama za slanje poruka kao što su Facebook, Google Plus ili Omlet Chat.

96 Poglavlje 4: Vaši dragocjeni trenuci

Kako biste MiniMovie stvorili iz izbora fotografija, postupite na sljedeći način:

1. Pokrenite aplikaciju Gallery i zatim dodirnite kako biste odabrali lokaciju vaših fotografija.

2. Dodirnite za aktiviranje odabira datoteka.

3. Nakon odabira fotografija, dodirnite MiniMovie .

4.

Odaberite MiniMovie temu koju želite koristiti za dijaprojekciju fotografija.

Dodirnite bilo koju od ovih tema ako želite vidjeti njen pregled.

5. Nakon odabira teme, kucnite kako bi se spremila dijaprojekcija. Spremljenim dijaprojekcijama pristupit ćete na sljedeći način: dodirnite ASUS > File Manager (Upravitelj datoteka) > Movies (Filmovi) > MiniMovie .

6. Dijaprojekciju zatim možete podijeliti na društvenim mrežama ili stranicama za brzu razmjenu poruka, kao što su Facebook, Google Plus ili Omlet Chat.

Korištenje funkcije PlayTo

Reproducirajte datoteke iz aplikacije Gallery na kompatibilnom uređaju za prijenos podataka pomoću funkcije PlayTo.

1. Na zaslonu aplikacije Gallery dodirnite ili mapu u kojoj se nalazi datoteka čiji zaslon želite prikazati.

2. Dodirnite > PlayTo .

3. Na sljedećem zaslonu odaberite kompatibilan uređaj za početak prikaza zaslona vaše datoteke.

Poglavlje 4: Vaši dragocjeni trenuci 97

98 Poglavlje 4: Vaši dragocjeni trenuci

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents