Aplikacija Music. Asus ZenPad C 7.0 (Z170CG), ZenPad C 7.0 (Z170C), ZenPad C 7.0 (Z170CX)

Add to my manuals
174 Pages

advertisement

Aplikacija Music. Asus ZenPad C 7.0 (Z170CG), ZenPad C 7.0 (Z170C), ZenPad C 7.0 (Z170CX) | Manualzz

Aplikacija Music

Aplikacija Glazba automatski traži glazbene datoteke u unutarnjoj i vanjskoj memoriji vašeg ASUS tableta. Te glazbene datoteke možete organizirati u obliku popisa izvođenja ili ih dodati u red čekanja za reprodukciju prema redoslijedu. Osim toga, glazbu možete prenositi s računa za oblak kao što su ASUS WebStorage, Dropbox, OneDrive i Drive.

VAŽNO! Prije prijenosa glazbe iz računa za oblak, provjerite je li vaš ASUS tablet povezan s Wi-Fi ili mobilnom mrežom. Dodatne pojedinosti pronaći ćete u Ostanite povezani .

Pokretanje aplikacije Music

Za pokretanje aplikacije Music dodirnite > Glazba .

Izvođenje pjesama

Reprodukcija pjesme:

1. U aplikaciji Music dodirnite Music (Glazba) i zatim odaberite Songs (Pjesme) . Možete odabrati i sljedeće druge mogućnosti za način pregledavanja glazbenih datoteka: Album, Artist

(Izvođač), Genres (Žanrovi), Composer (Skladatelj) ili Folder (Mapa) .

2. Na popisu dodirnite pjesmu koju želite reproducirati. Dodirnite Play All (Reproduciraj sve) ako želite reproducirati sve pjesme.

3. Prijeđite prstom s naslovne trake pjesme prema gore kako bi se preko cijelog zaslona prikazala pjesma koja se trenutno reproducira.

Dodirnite i pjesma će se dodati u favorite

Dodirnite i pjesma će se reproducirati ili pauzirati

Dodirnite za omogućavanje/onemogućavanje funkcije nasumične reprodukcije

Dodirnite i reproducirat će se sljedeća pjesma

Dodirnite i zadržite za brzo pomicanje naprijed do sljedeće pjesme

Dodirnite i reproducirat će se prethodna pjesma

Dodirnite i zadržite za brzo pomicanje unatrag kroz pjesmu

Dodirnite za ponavljanje trenutne pjesme, svih pjesama ili za isključivanje funkcije ponavljanja

NAPOMENA: Upute za dodavanje nekoliko pjesama na postojeći popis izvođenja pronaći ćete u odjeljku Dodavanje pjesama na popis izvođenja .

Poglavlje 6: Zabava i razonoda 121

Ostale mogućnosti reprodukcije

Za vrijeme reprodukcije možete dodirnuti i iskoristiti bilo koju od sljedećih mogućnosti u nastavku.

Add to playlist (Dodaj na popis izvođenja)

Play To (Reproduciraj na)

Dodirnite ako pjesmu želite dodati na postojeći popis izvođenja ili izradite novi popis na koji ćete dodati željenu pjesmu.

Dodirnite ako želite potražiti i reproducirati pjesmu na nekom od drugih obližnjih uređaja.

NAPOMENA: drugim uređajima .

Pojedinosti ćete pronaći u odjeljku Reprodukcija na

Share (Dijeli) Dodirnite ako pjesmu želite podijeliti putem nekih aplikacija ili računa za oblak.

Edit info

(Uređivanje podataka)

Clear queue (isprazni red čekanja)

Dodirnite ako želite dodati pojedinosti o pjesmi.

Dodirnite Clear queue (Isprazni red čekanja) ako želite ukloniti sve pjesme iz reda čekanja.

Equalizer (Ekvalizator) Dodirnite za konfiguraciju postavki ekvalizatora, čime ostvarujete bolji zvuk u vašim pjesmama.

Sleep timer

(Tajmer za spavanje)

Postavite vrijeme u kojem će se glazba prestati reproducirati.

Postavke Ovu mogućnost dodirnite ako želite konfigurirati postavke za glazbu.

Feedback & Help

(Povratne informacije i pomoć)

Dobit ćete odgovore na pitanja, a možete nam poslati vaše povratne informacije.

Prijenos glazbe iz oblaka

Registrirajte se ili prijavite u svoj račun za oblak kako biste glazbu iz svog računa za oblak prenosili na ASUS tablet.

VAŽNO! Aktivirajte Wi-Fi ili mobilnu mrežu na vašem ASUS tabletu. Pojedinosti ćete pronaći u odjeljku

Ostanite povezani .

Dodavanje računa za spremište u oblaku

Postupak dodavanja računa spremišta u oblaku:

1. Na početnom zaslonu aplikacije Music dodirnite .

2. U Glazba u oblaku dodirnite Add cloud service (Dodaj uslugu oblaka) .

3. Odaberite uslugu spremišta u oblaku iz koje želite reproducirati glazbene datoteke.

4. Pratite sljedeće upute za dovršavanje postupka prijave na račun spremišta u oblaku.

122 Poglavlje 6: Zabava i razonoda

Prijenos glazbe iz oblaka

Prijenos glazbe iz vašeg računa za oblak.

1. Na početnom zaslonu aplikacije Music dodirnite .

2. U dodirnite račun za oblak iz kojeg želite prenositi glazbu.

3. Odaberite pjesmu i zatim je dodirnite za početak reprodukcije.

Izrada popisa izvođenja

Pristupite svojim omiljenim pjesmama s različitih izvora - unutarnje memorije, vanjske memorije ili računa za oblak - i organizirajte ih u popis izvođenja.

1. Na početnom zaslonu aplikacije Music dodirnite .

2. U dodirnite My playlist (Moj popis izvođenja) i zatim .

3. Dodijelite naziv vašem popisu izvođenja, a zatim dodirnite Save (Spremi) .

Dodavanje pjesama na popis izvođenja

Na popis izvođenja možete dodati nekoliko pjesama s lokalnog izvora (unutarnje ili vanjske pohrane) ili računa oblaka.

1. Na početnom zaslonu aplikacije Music dodirnite .

2. U dodirnite My playlist (Moj popis izvođenja) , a zatim dodirnite naziv vašeg popisa izvođenja.

3. Dodirnite > Add songs (Dodaj pjesme) .

4. Dodirnite izvor glazbe na kojemu se nalaze pjesme kojima želite pristupiti kako biste ih dodali na popis izvođenja.

5. Odaberite način pregledavanja glazbe: Album, Artist (Izvođač), Genres (Žanrovi), Composer

(Skladatelj), Songs (Pjesme) ili Folder (Mapa) .

6. Odaberite pjesme koje želite dodati na vaš popis izvođenja. Dodirnite Select All (Odaberi sve) ako želite dodati sve pjesme s popisa glazbe, iz albuma, mape ili pjesme omiljenih izvođača.

NAPOMENA: Na postojeći popis izvođenja možete dodati i pjesmu koja se trenutno reproducira.

Pojedinosti ćete pronaći u odjeljku Ostale mogućnosti reprodukcije .

Poglavlje 6: Zabava i razonoda 123

Reprodukcija na ostalim uređajima

Funkciju PlayTo koristite za prijenos glazbe sa ASUS tableta na druge obližnje uređaje kompatibilne s tehnologijom Miracast ili DLNA.

Korištenje funkcije PlayTo:

1. U sklopu pjesme koja se trenutno reproducirati dodirnite > PlayTo .

2. Dodirnite uređaj na koji želite prenijeti reprodukciju glazbe. Glazba s ASUS tableta reproducirat će se ili prenositi na drugom uređaju.

3. Funkciju PlayTo ćete deaktivirati kucanjem na > Disconnect (Odspoji) .

124 Poglavlje 6: Zabava i razonoda

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents