Upoznavanje sa funkcijom ZenLink. Asus ZenPad C 7.0 (Z170CG), ZenPad C 7.0 (Z170C), ZenPad C 7.0 (Z170CX)

Add to my manuals
174 Pages

advertisement

Upoznavanje sa funkcijom ZenLink. Asus ZenPad C 7.0 (Z170CG), ZenPad C 7.0 (Z170C), ZenPad C 7.0 (Z170CX) | Manualzz

9

ZenLink

ZenLink

9

Upoznavanje sa funkcijom ZenLink

Uz funkciju ZenLink, specifičnu za ASUS, ostat ćete povezani i maksimalno produktivni. Pomoću sljedećih ZenLink aplikacija možete se povezati s drugim uređajima radi dijeljenja i primanja datoteka.

ZenLink sastoji se od sljedećih aplikacija: Share Link, PC Link i Remote Link

NAPOMENA: neke ZenLink aplikacije možda neće biti dostupne na vašem ASUS tabletu.

Poglavlje 9: ZenLink 137

Share Link

Dok koristite aplikaciju Share Link, putem Wi-Fi aktivnog mjesta možete dijeliti i primati datoteke, aplikacije i medijske sadržaje pomoću Android mobilnih uređaja (za ASUS mobilne uređaje).

Pomoću ove aplikacije možete slati i primati datoteke veće od 100 MB i dijeliti ili primati više datoteka u isto vrijeme. Aplikacija Share Link šalje i prima datoteke brže nego Bluetooth.

Dijeljenje datoteka

1. Na početnom zaslonu dodirnite i zatim dodirnite ZenLink > Share Link .

2. Dodirnite i zatim odaberite jednu od mogućnosti prikazanih na zaslonu.

3. Dodirnite datoteke koje želite poslati i zatim dodirnite Done (Gotovo) .

4. Kada ASUS tablet otkrije druge uređaje, dodirnite uređaje s kojima želite dijeliti vaše datoteke.

138 Poglavlje 9: ZenLink

Primanje datoteka

Primanje datoteka:

1. Na početnom zaslonu dodirnite i zatim dodirnite Share Link .

2. Dodirnite kako biste mogli primati datoteke od pošiljatelja.

PC Link

Koristite računalo za pristup i upravljanje ASUS tabletom i njegovim aplikacije pomoću funkcije PC

Link. Ona omogućava upravljanje ASUS tabletom pomoću tipkovnice i miša računala.

NAPOMENA: Prije korištenja funkcije PC Link, instalirajte je na računalo. Idite na http://pclink.asus.com i preuzmite te instalirajte PC Link.

Korištenje funkcije PC Link

Postupak korištenja funkcije PC Link:

1. Povežite ASUS tablet s računalom putem USB kabela.

2. Na ASUS tabletu prikazat će se skočni zaslon Allow USB debugging (Dozvoli USB uklanjanje grešaka) , dodirnite OK (U redu) kako biste dozvolili vezu između računala i ASUS tableta.

3. S radne površine računala pokrenite PC Link i zatim kliknite Connect (Poveži) .

4. Na zaslonu aplikacije PC kliknite U redu . Kada je ostvarena veza, moći ćete pristupiti i upravljati uređajem pomoću tipkovnice (unos teksta) i miša (geste ruku).

Dodirnite kako biste zatvorili PC Link

Dodirnite ovo za povećavanje zaslona aplikacije PC Link

Dodirnite ovo za smanjivanje zaslona aplikacije PC Link

Dodirnite ovo za prikaz više postavki aplikacije PC Link

Poglavlje 9: ZenLink 139

Razumijevanje postavki aplikacije PC Link

Kliknite ovu ikonu za zaokretanje zrcalno prikazanog zaslona ASUS tableta na zaslonu računala.

Kliknite ovu ikonu za smanjivanje ili povećavanje glasnoće.

Kliknite ovu ikonu za snimanje snimke zaslona.

Kliknite ovu ikonu za aktiviranje ASUS tableta ili stavljanje u stanje mirovanja.

Kliknite ovu ikonu za traženje ažuriranja za PC Link i dodjelu putanje za vašim snimkama zaslona.

140 Poglavlje 9: ZenLink

Remote Link

Pretvorite vaš ASUS tablet u uređaj za bežični unos i alat za prezentacije. Ova aplikacija vam omogućava da vaš ASUS tablet koristite kao dodirnu površinu, dodirni zaslon, laserski pokazivač za prezentacije i kontroler programa Windows® Media Player dok je povezan s računalom putem

Bluetooth ili Wi-Fi veze.

NAPOMENE:

• Prije korištenja aplikacije Remote Link, instalirajte je na računalo. Idite na http://remotelink.asus.com

i preuzmite PC Link te ga instalirajte na računalo.

• Uparite računalo s ASUS tabletom prije korištenja aplikacije Remote Link.

Korištenje aplikacije Remote Link

Postupak korištenja aplikacije Remote Link:

1. Na početnom zaslonu dodirnite i zatim dodirnite Remote Link .

2. Dodirnite i zatim odaberite uređaj s kojim se želite povezati.

Dodirna ploha za Remote Link

Dodirnite za aktiviranje aplikacije ASUS Smart Gesture i pomicanje kroz vaše računalo.

Pomicanjem prstiju po ovoj dodirnoj površini pomicat ćete se kroz računalo.

Dodirnite ovaj gumb za oponašanje funkcije lijevog gumba miša.

Dodirnite ovaj gumb za oponašanje funkcije desnog gumba miša.

Pomicanjem ovog klizača povećava se/smanjuje prikaz zaslona računala.

Poglavlje 9: ZenLink 141

Kontroler prezentacije Remote Link

Dodirnite za upravljanje slajdovima prezentacije na računalu.

Dodirnite i zadržite ovaj gumb kako bi se aktivirao laserski pokazivač

Dodirnite ovaj gumb za pomicanje na sljedeći slajd.

Dodirnite ovaj gumb za povratak na prethodni slajd.

Remote Link kontroler programa Windows® Media Player

Dodirnite za upravljanje programom Windows® Media player.

Dodirnite ovaj gumb za povratak na prethodnu pjesmu/glazbenu datoteku.

Dodirnite ovaj gumb za pomicanje na sljedeću pjesmu/glazbenu datoteku.

Pomicanjem ovog klizača možete povećati/smanjiti glasnoću.

Pomicanjem ovog gumba za traženje odaberite dio pjesme/ glazbene datoteke koju želite slušati ili reproducirati.

142 Poglavlje 9: ZenLink

Unos pomoću tipkovnice za Remote Link

Dodirnite za unos tipkovnicom. Za unos glasom koristite ikonu mikrofona.

Dodirnite ovaj gumb za unos poruke glasom.

Dodirnite ovaj gumb za slanje poruke na računalo.

U ovo polje unesite poruku.

Poglavlje 9: ZenLink 143

144 Poglavlje 9: ZenLink

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents