Posebni Zen alati. Asus ZenPad C 7.0 (Z170CG), ZenPad C 7.0 (Z170C), ZenPad C 7.0 (Z170CX)

Add to my manuals
174 Pages

advertisement

Posebni Zen alati. Asus ZenPad C 7.0 (Z170CG), ZenPad C 7.0 (Z170C), ZenPad C 7.0 (Z170CX) | Manualzz

10

Zen bilo gdje

Zen bilo gdje

10

Posebni Zen alati

Kalkulator

Za pokretanje aplikacije Calculator (Kalkulator) potreban je samo jedan prijelaz prstom i jedno kucanje. Kada otvorite ploču s brzim postavkama, ikona kalkulatora bit će na vrhu popisa. Dodirnite je kako biste započeli s izračunima.

Dodirnite kako biste aktivirali kalkulator.

Poglavlje 10: Zen bilo gdje 145

Zaslon kalkulatora

146 Poglavlje 10: Zen bilo gdje

Quick Memo

Quick Memo je alat za stavljanje zabilješki koji vam daje mogućnost švrljanja i bilježenje važnih napomena koje morate zapamtiti. Nakon stvaranja napomena, možete ih podijeliti putem aplikacije Share Link i društvenih stranica ili ih pretvoriti u zadatak u sklopu aplikacije Do It Later.

Stvaranje istaknute napomene

Zabilješku iz aplikacije Quick Memo možete pretvoriti u istaknutu napomenu koja će uvijek biti prikazana na vašem ASUS tabletu. Istaknutu napomenu moguće je stvoriti dodirom ikone pribadače u gornjem desnom kutu zaslona Quick Memo nakon stvaranja napomene.

Poglavlje 10: Zen bilo gdje 147

Aplikacija Sound Recorder

Ako omogućite aplikaciju Sound Recorder, moći ćete snimati audio datoteke pomoću ASUS tableta.

Pokretanje aplikacije Sound Recorder

Za pokretanje aplikacije Sound Record dodirnite > Snimanje zvuka .

Dodirnite za prilagodbu postavki za Sound Recorder.

Dodirnite ovo za početak snimanja zvuka.

Ako je dodirnete tijekom snimanja, ono će se privremeno zaustaviti ili pauzirati

148 Poglavlje 10: Zen bilo gdje

Pauziranje snimanja

Kada je snimanje pauzirano, možete nastaviti, izbrisati ili spremiti snimku.

Dodirnite za brisanje snimke

Dodirnite za nastavak snimanja

Dodirnite za spremanje snimke

Popis snimaka

Recording List (Popis snimaka) vam omogućava reproduciranje, preimenovanje, dijeljenje i brisanje spremljene datoteke sa snimljenim zvukom. U dnu glavnog zaslona programa za snimanje zvuka nalazi se popis vaših snimaka.

Dodirnite za dijeljenje, preimenovanje i brisanje odabrane snimke

Dodirnite za reprodukciju/pauziranje odabrane snimke

Poglavlje 10: Zen bilo gdje 149

Audio Wizard

AudioWizard omogućuje prilagodbu načina rada zvuka vašeg ASUS Tablet, za jasniji audio izlaz koji odgovara stvarnim scenarijima primjene.

Korištenje aplikacije AudioWizard

Za korištenje aplikacije AudioWizard:

1. Dodirnite ASUS > Audio Wizard (Čarobnjak za zvuk) .

2. U prozoru AudioWizard dodirnite način zvuka koji želite aktivirati.

Kada je ovo aktivirano, ASUS tablet će automatski prijeći na najbolju kvalitetu zvuka za trenutno pokrenutu ASUS aplikaciju

150 Poglavlje 10: Zen bilo gdje

Aplikacija Splendid

ASUS Splendid omogućava jednostavno podešavanje postavki prikaza. Obogaćuje boje na vašem zaslonu koristeći zadane načine boja na zaslonu.

Korištenje aplikacije Splendid

Kako se koristi aplikacija Splendid:

1. Na početnom zaslonu dodirnite ASUS > Splendid .

2. Odaberite bilo koji od sljedećih načina boja na zaslonu: Balance (Uravnoteženo) , Bluelight

Filter (Način rada filtra plavog svjetla) , Vivid (Živo) i Customized (Prilagođeno) .

Način Balance (Uravnoteženo)

Ovaj način osigurava uravnoteženi prikaz boja na vašem ASUS tabletu.

Dodirnite za vraćanje na tvorničke postavke

Pomicanjem prilagodite temperaturu boje

Poglavlje 10: Zen bilo gdje 151

Način rada filtra plavog svjetla

Ovaj način osigurava blagi prikaz sličan papiru koji smanjuje naprezanje očiju i omogućava ugodno čitanje na ASUS tabletu.

Dodirnite za način čitanja Image and text (Slika i tekst)

Dodirnite za način čitanja Text only (Samo tekst)

Način Vivid (Živo)

Ovaj način donosi fino ugođene unaprijed postavljene boje koje obogaćuju boje na zaslonu vašeg

ASUS tableta.

Dodirnite za vraćanje na tvorničke postavke

Pomicanjem prilagodite temperaturu boje

152 Poglavlje 10: Zen bilo gdje

Način Customized (Prilagođeno)

Ovaj način omogućava podešavanje prikaza zaslona prema željenoj temperaturi boje, nijansi i zasićenosti.

Pomicanjem prilagodite temperaturu boje

Pomicanjem prilagodite nijansu

Dodirnite za vraćanje na tvorničke postavke

Pomicanjem prilagodite zasićenost

Poglavlje 10: Zen bilo gdje 153

Aplikacija Power Saver

Maksimalno iskoristite ili povećajte napajanje ASUS tableta, čak i kada je u stanju mirovanja ili ako je neprekidno povezan s mrežom. Pametno prilagodite postavke napajanja za često aktivnosti kao

što je čitanje e-pošte i gledanje video zapisa.

Postavljanje aplikacije Power Saver

Maksimalno povećajte, optimizirajte ili prilagodite napajanje ASUS tableta pomoću mogućnosti za pametnu uštedu energije.

1. Učinite nešto od sljedećeg za pokretanje aplikacije Power Saver:

• Ploču Quick Settings (Brze postavke) pokrenut ćete tako da prijeđete dolje dvama prstima sa vrha, a zatim dodirnete Smart saving (Pametna štednja) .

• Dodirnite ASUS > Power Saver (Štednja energije) .

2. Pomaknite stavku Smart saving (Pametna ušteda) u UKLJUČENO .

3. Odaberite bilo koji od sljedećih načina rada:

• Ultra-saving mode (Ultra način uštede): Raskida vezu s mrežom ako je ASUS tablet u stanju mirovanja, čime se do kraja povećava životni vijek baterije.

• Optimized mode (Optimizirani način rada): Produljuje trajanje baterije kada je ASUS tablet neprekidno povezan s mrežom.

• Customized mode (Prilagođeni način rada): Omogućava podešavanje postavki napajanja za česte aktivnosti.

154 Poglavlje 10: Zen bilo gdje

Prilagodba aplikacije Power Saver

Postavite razinu svjetlinu za česte aktivnosti kao što je čitanje e-pošte ili knjiga, pregledavanje video zapisa, pregledavanja internetskih stranica i slušanje glazbe. Osim toga, funkciju uštede energije možete omogućiti za određene aplikacije ili možete omogućiti automatsko raskidanje veze s mrežom kada je ASUS tablet u stanju mirovanja.

1. U označite Customized mode (Prilagođeni način rada) i zatim kucnite .

2. Označite aktivnost i zatim podesite razinu svjetline izraženu u postocima.

3. Ako želite omogućiti automatsko raskidanje veze s mrežom, označite IM and other apps using push notification (IM i ostale aplikacije koje koriste automatske obavijesti) . Vaš

ASUS tablet će automatski raskinuti vezu s mrežom kada je u neaktivnom stanju, a obnoviti će je nakon aktiviranja.

Poglavlje 10: Zen bilo gdje 155

156 Poglavlje 10: Zen bilo gdje

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents