Nederlands. Philips HD3610/50

66

nEDErlanDs

inleiding

Gefeliciteerd met de aankoop van deze nieuwe PerfectDraft. Vanaf nu kunt u thuis genieten van de perfecte smaak van vers, koud tapbier. Het systeem houdt uw bier vers en op precies de juiste temperatuur zodat u een koud biertje kunt tappen wanneer u maar wilt. Er zijn verschillende biermerken beschikbaar voor dit systeem. U vindt de biermerken die in uw land verkrijgbaar zijn op de verpakking van het PerfectDraft-systeem (zie ook hoofdstuk ‘Biervatleveranciers’ achter in de gebruiksaanwijzing). Ga voor meer informatie naar de website www.perfectdraft.com.

Het PerfectDraft-systeem is alleen bedoeld voor thuisgebruik. Het apparaat is niet geschikt voor professioneel gebruik.

In deze gebruiksaanwijzing wordt uitgelegd hoe u de PerfectDraft dient te gebruiken.

Algemene beschrijving (fig. 1)

A

Rechterdeur

B

Ontgrendelknop

C

Koelplaat

D

Snoeropbergmogelijkheid

E

LCD-display: aanduiding van biertemperatuur, bierniveau en versheid

(alleen HD3620)

F

Biervatsensor

G

Temperatuursensor

H

Linkerdeur

I

Vergrendelarmen

J

LED-indicatielampjes voor de aanduiding van de status van het apparaat (alleen HD3610)

K

Lekplaat (HD3620)

L

Lekbak (HD3620)

M

Lekplaat (HD3610)

N

Lekbak (HD3610)

Buis

O

Koppelstuk voor slangetje

P

Buis

tapunit

Q

Medaillon

R

Hendel van de tapkraan

S

Tapkraanhuis

T

Tuit

U

Ontgrendelknoppen

V

Slangontgrendelknop

Biervat

W

Aansluitpunt

X

Beschermkap

Y

Opstaande randen

Belangrijk

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.

nEDErlanDs

6

Het apparaat

-

-

-

-

-

-

Waarschuwing

Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door

Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

Controleer of het voltage aangegeven op de onderkant van het apparaat overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.

Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het snoer of het apparaat zelf beschadigd is.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.

Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

Bedek het apparaat niet (met bijvoorbeeld een handdoek) om oververhitting te voorkomen.

-

-

-

-

-

-

-

let op

Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen. U kunt de hendel verwijderen voor extra veiligheid.

Plaats het apparaat op een horizontale, vlakke en stabiele ondergrond.

Laat aan alle zijden van het apparaat ten minste 10 cm ruimte vrij.

Onder deze omstandigheden presteert het apparaat optimaal.

In een omgeving met een temperatuur van 23°C duurt het ongeveer

12 tot 15 uur om een ongekoeld biervat te koelen tot de ideale drinktemperatuur van 3°C. Bij hogere omgevingstemperaturen duurt het koelen van het biervat langer.

Als u het apparaat gebruikt bij temperaturen boven 32°C, is het mogelijk dat de biertemperatuur hoger wordt dan 3°C. Wanneer de temperatuur daalt tot onder de 32°C, zakt ook de biertemperatuur weer naar 3°C.

Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.

Maak het apparaat altijd schoon voordat u het voor langere tijd opbergt.

Til het apparaat niet op aan de hendel van de tapkraan.

Het biervat

-

Waarschuwing

Bewaar het biervat nooit in de diepvries! Bevriezing kan ernstige schade veroorzaken aan het biervat.

6

nEDErlanDs

-

-

Stel het biervat nooit bloot aan direct zonlicht of aan temperaturen boven 30°C om explosiegevaar te vermijden.

Het biervat staat onder druk. Verwijder nooit het aansluitpunt en doorboor het biervat nooit met een scherp voorwerp.

-

-

let op

Lees en volg altijd de instructies en waarschuwingen op het biervat voordat u het biervat in het apparaat plaatst.

Schud het biervat niet.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bewaar een geopend biervat op de juiste temperatuur door het in het apparaat te laten. Zorg ervoor dat het apparaat ingeschakeld is. Als u het apparaat uitschakelt omdat u het langere tijd niet gaat gebruiken

(bijvoorbeeld omdat u op vakantie gaat), haal dan altijd het geopende biervat uit het apparaat en plaats het in de koelkast. Na opening van het biervat blijft het bier 30 dagen vers.

Controleer altijd de houdbaarheidsdatum op het biervat bij de aanschaf en voordat u het installeert.

Gebruik het biervat niet als het aansluitpunt boven op het biervat beschadigd is. Als het aansluitpunt beschadigd is, past de tapunit niet op het biervat.

Ongeopende biervaten kunt u het best bewaren in een omgeving met een stabiele temperatuur. Hierbij geldt: hoe koeler hoe beter.

Maximale werkdruk: 1,5 bar.

Gebruik het biervat alleen voor de PerfectDraft HD3620/HD3610/

HD3600. Sluit geen andere apparaten op het biervat aan.

Gebruik geen biervaten van andere leveranciers dan die in deze gebruiksaanwijzing staan vermeld (zie hoofdstuk ‘Biervatleveranciers’).

Gebruik geen beschadigde biervaten in dit apparaat, want hierdoor zou het apparaat beschadigd kunnen raken. Breng een beschadigd biervat meteen terug naar de winkel waar u het hebt gekocht.

De biervaten zijn niet stapelbaar.

Elektromagnetische velden (EMV)

Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.

Klaarmaken voor gebruik

Het apparaat installeren

1 Plaats het apparaat op een horizontale, vlakke en stabiele ondergrond. Laat aan alle zijden van het apparaat ten minste 10 cm ruimte vrij. Onder deze omstandigheden presteert het apparaat optimaal.

Opmerking: Plaats het apparaat niet op een plek waar het is blootgesteld aan direct zonlicht of hoge temperaturen (bijvoorbeeld nabij een fornuis of oven).

nEDErlanDs

6

Overtollig snoer kunt u opbergen door het in de snoeropbergruimte aan de achterzijde van het apparaat te duwen.

Steek de stekker in het stopcontact.

HD60: plaats de lekbak.

5 HD610: plaats de lekbak.

6 Bevestig de hendel van de tapkraan.

Plaats het gewenste medaillon op de hendel.

0

nEDErlanDs

De tapunit op het vat plaatsen

Maak de tapunit altijd schoon met warm water en indien nodig een beetje afwasmiddel, voordat u deze op het biervat plaatst en het slangetje bevestigt.

1 Verwijder de beschermkap en het slangetje van het biervat.

Plaats de tapunit op het aansluitpunt boven op het biervat en druk de tapunit stevig omlaag (‘klik’).

Als u de tapunit goed hebt geplaatst, past deze precies tussen de twee opstaande randen van het biervat.

Tip Als u de arm van het aansluitpunt zonder problemen omhoog en omlaag kunt bewegen, dan is de tapunit op juiste wijze op het biervat geplaatst.

Het slangetje in de tapunit bevestigen

1 Steek het flexibele slangetje in het tapkraanhuis.

Schuif de uitsteeksels van het koppelstuk onder de scharnierpunten.

Druk het koppelstuk in de opening in de tapunit (‘klik’).

nEDErlanDs

1

Het biervat in het apparaat plaatsen

Plaats het biervat nooit in het apparaat als de tapunit en het slangetje niet op juiste wijze zijn geïnstalleerd. Zie ‘De tapunit op het vat plaatsen’ en ‘Het slangetje in de tapunit bevestigen’ in dit hoofdstuk.

1 Schuif de ontgrendelknop naar rechts om de deuren te openen.

Til de twee blauwe vergrendelarmen helemaal omhoog.

-

-

Kantel het biervat, met de tapunit daarop bevestigd, een beetje naar voren en plaats het in het apparaat.

Plaats eerst het biervat op de koelplaat van het apparaat.

Zet het biervat daarna rechtop door de tapunit tussen de blauwe vergrendelarmen te schuiven.

Duw de blauwe vergrendelarmen omlaag tot ze in horizontale stand staan.

Als u de vergrendelarmen niet horizontaal kunt krijgen, dan is het biervat niet op juiste wijze in het apparaat geplaatst. Verwijder het biervat en voer de stappen 1 t/m 3 nog een keer uit.

,

Nadat u het biervat in het apparaat hebt geplaatst (zelfs de eerste keer), gaat de pomp enkele seconden lopen.

5 Sluit de deuren.

nEDErlanDs

Koeling

Nadat u het biervat hebt geïnstalleerd, begint het apparaat automatisch het biervat te koelen.

Opmerking: Bij een omgevingstemperatuur van 23°C duurt het koelen van een ongekoeld biervat 12-15 uur.

Tip Als u al bier wilt tappen kort nadat u het biervat hebt geïnstalleerd, koel het vat dan alvast voor in de koelkast voordat u het gaat installeren. Plaats het biervat rechtop in de koelkast.

Zie hoofdstuk ‘Problemen oplossen’ voor meer tips.

1 Wacht tot het bier de juiste drinktemperatuur heeft bereikt.

,

HD60: de temperatuur verschijnt in de kleur groen op het display

(zie ‘LCD-display’ in dit hoofdstuk).

,

HD3610: het temperatuurlampje gaat groen branden (zie ‘LEDindicatielampjes’ in dit hoofdstuk).

lcD-display (alleen HD3620)

,

Het display toont de temperatuur van het bier, het bierniveau in het biervat en de versheid van het bier.

-

temperatuuraanduiding

Wacht tot de temperatuur van het biervat tot onder 4°C is gezakt voordat u bier begint te tappen. De ideale drinktemperatuur is 3°C.

De kleur van de getoonde temperatuur laat zien of het bier op de juiste

drinktemperatuur is.

Rood = de biertemperatuur is nog niet ideaal voor consumptie (boven

4°C). De schuimkraag kan te hoog zijn.

Groen = het bier heeft de juiste temperatuur voor consumptie bereikt

(4°C of lager).

niveauaanduiding

De geeloranje niveauaanduiding op het display laat in acht stappen zien hoeveel bier er nog in het biervat zit.

Opmerking: Als u glazen van 20 cl gebruikt, kunt u ongeveer 30 glazen bier uit

één biervat tappen. Als u glazen van 33 cl gebruikt, kunt u ongeveer 18 glazen tappen.

Versheidaanduiding

De versheidaanduiding geeft aan hoe lang het bier nog vers blijft.

nEDErlanDs

Wanneer u een nieuw biervat in het apparaat plaatst, geeft de versheidaanduiding aan dat het bier in het biervat 30 dagen vers blijft.

De aanduiding telt terug van 30 naar 0 dagen.

Nadat het biervat geopend is, blijft het bier nog 30 dagen vers indien het biervat in het apparaat wordt bewaard.

Zorg ervoor dat het apparaat altijd is ingeschakeld wanneer er een biervat in zit.

Wanneer er 30 dagen voorbij zijn, geeft het display aan dat het biervat dient te worden vervangen. Op het display worden een streepje en een uitroepteken weergegeven.

-

De versheidaanduiding aanpassen

Als u het apparaat wilt uitschakelen omdat u het langere tijd niet gaat gebruiken (bijvoorbeeld omdat u op vakantie gaat), bewaar het geopende biervat dan in de koelkast. Verwijder de tapunit van het biervat, spoel de bovenzijde van het biervat schoon, spoel het slangetje schoon en berg het slangetje samen met het biervat op in de koelkast.

-

Schrijf altijd de datum en het aantal dagen dat het bier in het biervat nog vers is op het biervat (zie het aantal dagen op het display).

Wanneer u het geopende biervat opnieuw installeert, kunt u de versheidaanduiding op het juiste aantal dagen zetten met de – en + knoppen.

Tip Het juiste aantal dagen berekenen: vergelijk de datum met de datum die u op het biervat hebt geschreven. Trek vervolgens het aantal dagen dat het biervat in de koelkast stond van het getal af dat u op het biervat hebt geschreven toen u het in de koelkast hebt gezet.

-

-

-

andere aanduidingen

Behalve het bierniveau en de temperatuur van het bier kan het display ook de volgende informatie geven:

Groen streepje zonder niveauaanduiding = de tapunit is niet aangesloten op het biervat.

Rood streepje zonder niveauaanduiding = er is geen biervat geïnstalleerd.

Rood of groen streepje met knipperende geeloranje achtergrondverlichting = de tapunit en/of het slangetje is/zijn niet op juiste wijze geplaatst. Verwijder het biervat en controleer of de tapunit en het slangetje op juiste wijze zijn geplaatst. Zie ‘De tapunit op het vat plaatsen’ en ‘Het slangetje in de tapunit bevestigen’ in hoofdstuk

‘Klaarmaken voor gebruik’. Als dit niet helpt, probeer dan een ander biervat met een nieuw slangetje.

nEDErlanDs lED-indicatielampjes (alleen HD3610)

-

-

-

-

Er zitten drie indicatielampjes op het apparaat die de status van het apparaat laten zien.

Rood indicatielampje = het apparaat is ingeschakeld. Installeer een biervat.

Oranje indicatielampje = het apparaat koelt het biervat, maar het biervat heeft de juiste drinktemperatuur nog niet bereikt.

Groen indicatielampje = het bier heeft de juiste drinktemperatuur bereikt en kan worden getapt.

-

andere aanduidingen

Knipperend rood indicatielampje = de tapunit en/of het slangetje is/zijn niet op juiste wijze geplaatst.

Een perfect biertje tappen

Volg de onderstaande instructies om een perfect biertje te tappen.

Bierglazen schoonmaken

Gebruik altijd schone bierglazen wanneer u bier gaat tappen.

1 Maak de glazen grondig schoon in warm water met een beetje afwasmiddel.

Spoel de glazen daarna grondig af met koud kraanwater.

Op deze manier verwijdert u alle vet- en zeepresten, waardoor u een biertje met een goede schuimkraag kunt tappen.

Houd de glazen ondersteboven tegen het licht om te controleren of er nog vet- en zeepresten in zitten.

Een glas is schoon wanneer het water gelijkmatig langs het glas naar beneden loopt, zonder dat er vlekken zichtbaar worden.

Tip Als u bierglazen in de vaatwasmachine reinigt, gebruik dan geen glansmiddel. Als er glansmiddel in de glazen blijft zitten, kan de schuimkraag van het bier worden afgebroken.

Bier tappen

1 U bereikt het beste resultaat als u het bier in een gekoeld, schoon en nat glas tapt!

Opmerking: Een koel glas zorgt voor een stabielere schuimkraag. Ook zorgt het ervoor dat het vers getapte bier langer vers blijft en dat het zijn sprankelende eigenschap behoudt.

Opmerking: Voor een tapbiertje met de beste kwaliteit is het belangrijk dat u eerst gebruikte glazen schoonmaakt en uitspoelt voordat u deze opnieuw gaat gebruiken. Hierdoor wordt voorkomen dat schuimresten van eerder getapte biertjes teveel schuim veroorzaken bij het volgende versgetapte biertje.

Opmerking: Als u al meer dan een week geen biertje meer hebt getapt, raden we u aan gedurende 1 seconde bier in het glas te laten lopen. Vervolgens spoelt u het glas om met koud water voordat u het vult met versgetapt bier.

Pak het glas altijd aan de onderkant of in het midden vast om er zeker van te zijn dat het schoon blijft.

nEDErlanDs

5

Open de tapkraan in één snelle, vloeiende beweging.

Het bier stroomt alleen goed in het glas als de tapkraan volledig geopend is. Als de tapkraan slechts half is geopend, wordt het bier door de kraan heen geperst, waardoor het sterker gaat schuimen.

Laat het bier langs de binnenzijde van het glas stromen.

U kunt de hoogte van de schuimkraag variëren door de hoek waaronder u het glas onder de tuit houdt en de afstand tussen het glas en de tuit te variëren.

Hoe rechter en hoe dichterbij de tuit u het glas houdt, hoe meer schuimvorming er optreedt.

Opmerking: Voorkom dat het uiteinde van de tuit in aanraking komt met het bierglas, het bier of de schuimkraag, omdat bierresten op de tuit een nadelige invloed kunnen hebben op de vorming van de schuimkraag.

5 Breng het glas langzaam in verticale stand terwijl u het biertje tapt.

6 Vul het glas totdat het schuim bijna over de rand van het glas loopt.

Sluit de tapkraan in één vloeiende beweging.

Opmerking: De pomp kan aanslaan.

Europa (Duitsland en het Verenigd Koninkrijk uitgezonderd): voor het beste eindresultaat verwijdert u overtollig schuim van het glas door na het tappen een afschuimer onder een hoek van 45° in één vloeiende beweging over de rand van het glas te bewegen.

Opmerking: Laat de afschuimer nooit op het werkblad liggen, maar zet deze in een schoon glas met vers koud water of spoel de afschuimer gelijk na gebruik af. Haal de afschuimer slechts één keer over het glas, omdat vaker afschuimen een negatieve invloed op de schuimkraag heeft.

,

U hebt nu een perfect getapt biertje.

Een vers getapt biertje serveren

1 Droog de onderzijde van het glas door het over een doek te halen.

Leg een schoon bierviltje neer.

Pak het glas in het midden vast en zet het op het bierviltje met het bierbeeldmerk (indien op het glas aanwezig) naar de bierdrinker gericht.

6

nEDErlanDs

Stap

1

2

3

4

5

6

7

3 verschillende taptradities

Europees (Duitsland en het Verenigd Koninkrijk uitgezonderd)

Spoel een glas om en laat het afdruipen.

Houd het glas naast het uiteinde van de tuit.

Zet de tapkraan in één snelle beweging volledig open.

Breng het glas schuin, onder een hoek van ongeveer 45°, onder de tuit en laat het bier langs de binnenzijde van het glas stromen.

Laat de tuit niet in aanraking komen met het glas, het bier of het schuim.

Laat het bier langs de binnenzijde van het glas stromen.

Laat de tuit niet in aanraking komen met het glas, het bier of het schuim.

De hoek waaronder u het glas houdt, bepaalt de uiteindelijke hoogte van de schuimkraag.

Hoe rechter u het glas houdt, hoe hoger de schuimkraag wordt.

Vul het glas totdat het bier bijna over de rand van het glas loopt.

Duits

Spoel een glas om en laat het afdruipen.

Houd het glas schuin, onder een hoek van ongeveer 45°, onder het uiteinde van de tuit.

Zet de tapkraan in één snelle beweging volledig open.

De hoek waaronder u het glas houdt, bepaalt de uiteindelijke hoogte van de schuimkraag.

Hoe rechter u het glas houdt, hoe hoger de schuimkraag wordt.

a. Laat bier in het glas lopen totdat het glas voor tweederde met bier en voor eenderde met schuim is gevuld.

b. Sluit de tapkraan en laat het glas 1 minuut staan om de schuimkraag tot rust te laten komen.

Brits

Spoel een glas om en laat het afdruipen.

Houd het glas schuin, onder een hoek van ongeveer 45°, onder het uiteinde van de tuit.

Zet de tapkraan in één snelle beweging volledig open.

Laat het bier langs de binnenzijde van het glas stromen.

Laat de tuit niet in aanraking komen met het glas, het bier of het schuim.

De hoek waaronder u het glas houdt, bepaalt de uiteindelijke hoogte van de schuimkraag. Hoe rechter u het glas houdt, hoe hoger de schuimkraag wordt.

Vul het glas totdat het bier bijna over de rand van het glas loopt.

8

9

Stap

10

nEDErlanDs

Europees (Duitsland en het Verenigd Koninkrijk uitgezonderd) b. Verwijder het schuim dat boven de rand van het glas uitstijgt door een afschuimer onder een hoek van 45° over de rand van het glas te halen.

Uw biertje is nu klaar om te worden geserveerd.

Duits

Sluit de tapkraan in één vloeiende beweging.

a. Haal het glas onder de tuit vandaan, zodat er geen druppels bier uit de tapkraan op de schuimkraag vallen.

c. Herhaal stappen 2 t/m 6 en tap het glas tot de rand vol.

Sluit de tapkraan in één vloeiende beweging.

Haal het glas onder de tuit vandaan, zodat er geen druppels bier uit de tapkraan op de schuimkraag vallen.

Sluit de tapkraan in één vloeiende beweging.

Haal het glas onder de tuit vandaan, zodat er geen druppels bier uit de tapkraan op de schuimkraag vallen.

Uw biertje is nu klaar om te worden geserveerd.

Brits

Uw biertje is nu klaar om te worden geserveerd.

Het biervat vervangen

Het biervat is leeg wanneer er alleen maar schuim uit de tuit komt en geen bier. Alleen HD3620: het display geeft ook aan dat het biervat leeg is.

1 Schuif de ontgrendelknop naar rechts om de deuren te openen.

Zorg ervoor dat u de deuren volledig opent.

Til de blauwe vergrendelarmen helemaal omhoog.

nEDErlanDs

Kantel het biervat, met de tapunit daarop bevestigd, naar u toe en neem het uit het apparaat.

Druk op de ontgrendelknoppen aan beide zijden van de tapunit (1).

De tapunit wordt losgekoppeld van het biervat (u hoort een klik).

Vervolgens kunt u deze verwijderen (2).

U moet de tapunit van het biervat verwijderen voordat u het slangetje kunt vervangen.

Vervang altijd het slangetje wanneer u een nieuw biervat gaat gebruiken.

Gebruik een slangetje nooit langer dan 30 dagen.

5 Houd de tapunit boven de gootsteen.

6 Druk op de blauwe slangontgrendelknop om het slangetje te ontgrendelen.

Trek het koppelstuk uit de tapunit en verwijder het flexibele slangetje uit het tapkraanhuis.

Maak de tapunit altijd schoon met warm water en indien nodig een beetje afwasmiddel, voordat u een nieuw slangetje bevestigt.

Bevestig de tapunit op het biervat (zie ‘De tapunit op het biervat plaatsen’ in hoofdstuk ‘Klaarmaken voor gebruik’).

Plaats een nieuw slangetje in de tapunit (zie ‘Het slangetje in de tapunit bevestigen’ in hoofdstuk ‘Klaarmaken voor gebruik’).

10 Plaats het nieuwe biervat in het apparaat (zie ‘Het biervat in het apparaat plaatsen’ in hoofdstuk ‘Klaarmaken voor gebruik’).

nEDErlanDs

schoonmaken

Maak het apparaat schoon wanneer u het biervat vervangt of wanneer u het apparaat voor langere tijd opbergt.

Gebruik nooit schuursponzen, schuurmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals benzine of aceton om het apparaat schoon te maken.

1 Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.

Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een vochtige doek.

Verwijder de tuit.

Verwijder de lekbak en neem de lekplaat eraf.

5 Verwijder de hendel van de tapkraan door deze uit het tapkraanhuis te trekken.

6 Maak de tapunit, de lekbak en de lekplaat schoon met warm water en indien nodig een beetje afwasmiddel.

Heet water kan brandwonden veroorzaken. Controleer altijd of het water niet te heet is voordat u deze onderdelen onder de kraan schoonspoelt.

,

Alleen de lekbak, de lekplaat en de tuit van de tapkraan zijn vaatwasmachinebestendig.

Milieu

,

Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving.

Het koelelement verwijderen

,

Het koelelement in het apparaat bevat een stof die schadelijk kan zijn voor het milieu. Daarom dient u het koelelement te verwijderen voordat u het apparaat afdankt.

U kunt het apparaat ook naar een Philips-servicecentrum brengen of verzenden. De medewerkers van dit centrum verwijderen het koelelement voor u en zorgen ervoor dat het op een milieuvriendelijke manier wordt

0

nEDErlanDs

verwerkt.

Verwijder het koelelement alleen wanneer u het apparaat afdankt!

Wees voorzichtig met de pasta op het koelelement en de omliggende onderdelen. Als deze pasta op uw kleren komt, laat het een nietuitwasbare vlek achter.

Verwijder het koelelement op de volgende wijze:

1 Haal de stekker uit het stopcontact.

Schuif de ontgrendelknop naar rechts om de deuren te openen.

,

Aan beide zijden zitten twee gaten naast de schanieren van de deuren.

Verwijder met een schroevendraaier de vier schroeven in deze gaten.

Verwijder de achterplaat van het apparaat.

5 Trek de koelingsventilator uit het apparaat.

,

U ziet nu een aluminiumplaat met ribben en met twee schroefgaten.

6 Verwijder de schroeven met een schroevendraaier.

Verwijder de aluminiumplaat.

,

Nadat u de aluminiumplaat hebt verwijderd, ziet u een witte plaat van ongeveer x cm. Dit is het daadwerkelijke koelelement.

Plaats de platte kant van de schroevendraaier achter het koelelement. Draai de schroevendraaier om het koelelement van de achterzijde van de aluminiumplaat te wrikken.

Knip hierna de draden die aan het koelelement vastzitten door.

nEDErlanDs

1

Sluit het apparaat niet meer aan op netspanning nadat u het koelelement hebt verwijderd.

Monteer het koelelement nooit meer opnieuw in het apparaat nadat u het hebt verwijderd.

10 Lever het koelelement in op een officieel verzamelpunt voor chemisch afval.

garantie & service

Als u meer informatie wenst of als u een probleem hebt, kunt u online met ons contact opnemen via www.philips.nl of bellen naar het PerfectDraftcallcenter. Het telefoonnummer is 0900-2224222 (Nederland), 078-250159

(België) of 0180-1324000 (Duitsland).

Wanneer u het apparaat naar uw dealer of een Philips-servicecentrum brengt om de oorzaak van een probleem te laten vaststellen, breng dan ook het biervat en het slangetje mee.

garantiebeperkingen

-

-

-

-

Uw garantie vervalt indien: u het apparaat niet gebruikt volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing; u beschadigde biervaten in het apparaat gebruikt; u de biervaten niet installeert volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing;

, u biervaten gebruikt van andere leveranciers dan die in deze gebruiksaanwijzing staan vermeld.

De biervaten en slangetjes vallen niet onder deze garantie.

Problemen oplossen

Als u het probleem niet kunt oplossen met behulp van onderstaande informatie, neem dan contact met ons op via www.philips.com

of bel het

PerfectDraft-callcenter. Het telefoonnummer is 0900-2224222 (Nederland),

078-250159 (België) of 0180-1324000 (Duitsland).

Probleem

apparaat - algemeen

De deuren kunnen niet worden gesloten.

Er zit rijp op het biervat of op het apparaat.

Oplossing

Zorg ervoor dat u de blauwe vergrendelarmen omlaag duwt tot ze horizontaal staan voordat u de deuren sluit.

Controleer of het slangetje op juiste wijze in de tapunit is geplaatst en of de hendel van de tapkraan rechtop staat. Zie ‘Het slangetje in de tapunit bevestigen’ in hoofdstuk ‘Klaarmaken voor gebruik’.

Controleer of de tapunit op juiste wijze op het biervat is geplaatst.

Haal de stekker uit het stopcontact en laat het biervat of het apparaat ontdooien. Droog het apparaat of het biervat met een doek.

Zorg ervoor dat de deuren goed gesloten zijn. Voor instructies ten aanzien van het sluiten van de deuren, zie ‘Het biervat in het apparaat plaatsen’ in hoofdstuk ‘Klaarmaken voor gebruik’. Het is normaal dat er wat rijp op de achterzijde van het biervat zit.

nEDErlanDs

Probleem Oplossing

Er lekt bier uit het apparaat.

Controleer of de tapunit en het slangetje op de juiste wijze zijn geplaatst

(zie ‘De tapunit op het biervat plaatsen’ en ‘Het slangetje in de tapunit bevestigen’ in hoofdstuk ‘Klaarmaken voor gebruik’).

Verwijder de tapunit en het slangetje en installeer deze opnieuw. Als het probleem blijft optreden, neem dan contact op met het PerfectDraftcallcenter in uw land voor een nieuw slangetje.

Omdat het apparaat continu koelt, is de ventilator ook continu in werking.

Het apparaat maakt een geluid.

De pomp slaat regelmatig aan wanneer ik geen bier tap.

De pomp kan aanslaan wanneer u een glas bier aan het tappen bent om de juiste druk te behouden. Ook wanneer u niet aan het tappen bent, kan de pomp zo nu en dan aanslaan om het apparaat onder druk te houden.

Installeer de tapunit en het slangetje opnieuw. Als dit niet helpt, probeer dan een ander biervat in combinatie met een nieuw slangetje. Als het probleem blijft optreden, neem dan contact op met het PerfectDraftcallcenter in uw land.

tapunit

Het is moeilijk om de tapunit op het biervat te bevestigen.

Het is moeilijk om de ontgrendelknoppen op de tapunit in te drukken om de tapunit te verwijderen.

Zorg ervoor dat er geen oud bier meer in de tapunit zit. Maak de hele tapunit schoon met warm water en, indien nodig, een beetje afwasmiddel.

Verwijder eerst het biervat uit het apparaat. Druk vervolgens op de ontgrendelknoppen om de tapunit van het biervat te verwijderen.

Het is niet mogelijk het biervat met de tapunit erop in het apparaat te plaatsen.

Bierresten kunnen ervoor zorgen dat de tapunit vastplakt aan het biervat. Maak de tapunit schoon met warm water en, indien nodig, wat afwasmiddel om bierresten op te lossen. Verwijder vervolgens de tapunit van het biervat.

Zorg ervoor dat de tapunit goed op het biervat is bevestigd. Duw stevig op de tapunit wanneer u deze op het biervat plaatst. Zie ‘De tapunit op het biervat bevestigen’ in hoofdstuk ‘Klaarmaken voor gebruik’.

Het slangetje kan niet uit de tapunit worden verwijderd.

Het is moeilijk het slangetje in de tapunit te plaatsen.

Controleer of u de blauwe vergrendelarmen goed hebt opgetild. Duw ze naar beneden nadat u het biervat hebt geïnstalleerd.

Verwijder eerst de tapunit voordat u het slangetje verwijdert. Spoel de tapunit met warm water. Druk op de slangontgrendelknop en trek het slangetje uit de tuit.

Controleer of het slangetje op de juiste wijze is geplaatst (zie ‘Het slangetje in de tapunit bevestigen’ in hoofdstuk ‘Klaarmaken voor gebruik’).

Zorg ervoor dat u de tapunit met warm water schoonmaakt voordat u er een nieuw slangetje in plaatst.

Mogelijk is het slangetje kapot. Neem contact op met het PerfectDraftcallcenter in uw land voor een nieuw slangetje.

nEDErlanDs

Probleem

lcD-display/lEDindicatielampjes

Het rode indicatielampje knippert (HD3610).

Er staat een groen streepje op het display en het apparaat werkt niet

(HD3620).

Er staat een groen of een rood streepje op het display en de achtergrondverlichting knippert (HD3620).

Oplossing

Verwijder de tapunit, maak deze schoon en installeer de tapunit opnieuw.

Als dit niet helpt, probeer dan een ander biervat met een nieuw slangetje.

Als dit probleem blijft optreden, neem dan contact op met het

PerfectDraft-callcenter in uw land.

Controleer of de tapunit op juiste wijze is geplaatst (zie ‘De tapunit op het biervat plaatsen’ in hoofdstuk ‘Klaarmaken voor gebruik’).

Verwijder de tapunit, maak deze schoon en installeer de tapunit opnieuw.

Als dit niet helpt, probeer dan een ander biervat met een nieuw slangetje.

Het display toont niet de juiste hoeveelheid

(HD3620).

Als dit probleem blijft optreden, neem dan contact op met het

PerfectDraft-callcenter in uw land.

Voor een juiste werking van de hoeveelheidaanduiding is het van groot belang dat u de tapkraan volledig openzet (zie hoofdstuk ‘Een perfect biertje tappen’).

Wanneer er een stroomstoring is geweest of de stekker van het apparaat uit het stopcontact is geweest, zal de niveauaanduiding weer de juiste waarde aangeven nadat u een paar glazen bier hebt getapt.

Bier tappen

Er komt geen bier uit de tapkraan wanneer ik aan de hendel trek.

Mogelijk is het biervat leeg. Plaats een nieuw biervat in het apparaat.

Er komt te veel schuim uit het apparaat.

Controleer of het slangetje op de juiste wijze in de tapunit is geplaatst

(zie ‘Het slangetje in de tapunit bevestigen’ in hoofdstuk ‘Klaarmaken voor gebruik’).

Controleer of de tapunit op de juiste wijze op het biervat is geplaatst

(zie ‘De tapunit op het biervat plaatsen’ in hoofdstuk ‘Klaarmaken voor gebruik’).

Zorg ervoor dat u de tapkraan volledig openzet wanneer u bier tapt (zie hoofdstuk ‘Een perfect biertje tappen’).

Het bier is te warm. Wacht tot het bier koud genoeg is om te worden getapt. De temperatuur op het display is dan groen (alleen HD3620) of het groene indicatielampje brandt (HD3610).

Het biervat is te veel geschud. Wacht een half uur om het bier tot rust te laten komen.

Het eerste glas kan meer schuim bevatten dan gewoonlijk. Probeer een tweede glas te tappen.

nEDErlanDs

Probleem Oplossing

Mogelijk werkt het slangetje niet naar behoren. Neem contact op met het

PerfectDraft-callcenter in uw land voor een nieuw slangetje.

De schuimkraag is te hoog. Zie hoofdstuk ‘Een perfect biertje tappen’.

Het bier dat uit het apparaat komt, is doodgeslagen.

Controleer of het vat meer dan 30 dagen open is en controleer of de houdbaarheidsdatum van het vat is verlopen.

De schuimkraag zakt heel snel in.

De gebruikte glazen waren mogelijk niet schoon genoeg. Maak de glazen schoon met water en een beetje afwasmiddel. Spoel ze daarna grondig uit met koud water om alle zeep- en vetresten te verwijderen.

Tap het bier zoals staat beschreven op het biervat en in deze gebruiksaanwijzing (zie hoofdstuk ‘Een perfect biertje tappen’).

De gebruikte glazen waren mogelijk niet schoon genoeg. Maak de glazen schoon met water en een beetje afwasmiddel. Spoel ze daarna grondig uit met koud water om alle zeep- en vetresten te verwijderen.

Controleer of het bier koud genoeg is om te worden getapt. De temperatuur op het display is dan groen (HD3620) of het groene indicatielampje brandt (HD3610).

Het biervat is gevallen.

Kan ik het nog steeds gebruiken?

Het bier smaakt slecht.

Als het een ongeopend biervat betreft zonder enige zichtbare schade, dan kunt u het proberen te gebruiken. Als het biervat al open is, kunt u het biervat niet meer gebruiken en dient u een nieuw biervat te installeren.

Zorg ervoor dat het apparaat steeds op netstroom aangesloten blijft.

Wanneer een biervat geopend is en wordt gekoeld, blijft het bier 30 dagen vers. Controleer de houdbaarheidsdatum op het nieuwe biervat voordat u het installeert.

Maak altijd de tapunit schoon en plaats een nieuw slangetje wanneer u een nieuw biervat installeert.

Zorg dat u schone glazen gebruikt.

Koeling

De temperatuur op het display gaat omhoog

(HD3620).

Controleer of de deuren goed gesloten zijn (zie ‘Het biervat in het apparaat plaatsen’ in hoofdstuk ‘Klaarmaken voor gebruik’).

Het apparaat koelt het bier niet voldoende.

Op warme dagen is het beter om het apparaat op een koelere plaats te zetten.

Plaats het apparaat in een omgeving met een temperatuur tussen 3°C en

32°C. Laat aan alle zijden van het apparaat ten minste 10 cm ruimte vrij.

Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.

Controleer of de luchtuitlaat van de ventilator aan de achterzijde van het apparaat vrij is van stof en/of andere deeltjes.

Bij een omgevingstemperatuur van 23°C duurt het koelen van een biervat ongeveer 12-15 uur.

Probleem

Land

Nederland

België

Luxemburg

Duitsland

nEDErlanDs

5

Oplossing

Bij hogere omgevingstemperaturen duurt het koelen van het biervat langer. Als u het apparaat gebruikt bij temperaturen boven 32°C, is het mogelijk dat de biertemperatuur hoger wordt dan 3°C. Wanneer de temperatuur daalt tot onder 32°C, zakt ook de biertemperatuur weer naar 3°C.

U kunt het biervat alvast voorkoelen in de koelkast voordat u het vat gaat installeren. Plaats het biervat rechtop in de koelkast.

Biervatleveranciers

Als u informatie over het biervat wilt of als u een probleem hebt met het biervat, neem dan contact op met de leverancier van het biervat in uw land. U vindt het telefoonnummer in de onderstaande tabel.

Merk

Dommelsch

Hertog Jan

Jupiler

Grolsch

Bavaria

Stella Artois

Jupiler

Leffe

Diekirch

Jupiler

Leffe

Beck’s Pils

Beck’s Gold

Diebels Alt

Diebels Pils

Hasseröder

Telefoonnummer

0800-0230367

0800-0230375

0800-0230945

0800-1591

0900-2282742 (€ 0,10 p/m)

070-222918

070-222912

078 250 159

0035-2802131999

0032 70-222912

0032 78 250 159

0180-1324000 (€ 0,12 p/m)

0180-1324000 (€ 0,12 p/m)

0180-1324000 (€ 0,12 p/m)

0180-1324000 (€ 0,12 p/m)

0180-1324000 (€ 0,12 p/m)

Internetadres www.dommelsch.nl

www.hertogjan.nl

www.jupiler.nl

www.grolsch.nl

www.bavaria.nl

www.stella-artois.be

www.jupiler.be

www.perfectdraft.com

www.jupiler.be

www.perfectdraft.com

www.perfectdraft.com

www.perfectdraft.com

www.perfectdraft.com

www.perfectdraft.com

www.perfectdraft.com

.001..

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents