Wykonywanie gestów w tablecie i na touchpadzie. Asus T100TAM, H100TAM, TransBook T100TAM corp, Transformer Book T100TAM


Add to my manuals
102 Pages

advertisement

Wykonywanie gestów w tablecie i na touchpadzie. Asus T100TAM, H100TAM, TransBook T100TAM corp, Transformer Book T100TAM | Manualzz

Wykonywanie gestów w tablecie i na touchpadzie

Gesty umożliwiają uruchamianie programów oraz zapewniają dostęp do ustawień notebooka. W przypadku używania gestów na ekranie dotykowym oraz panelu dotykowym zapoznaj się z poniższymi ilustracjami.

Użytkowanie tabletu

Przesunięcie od lewej krawędzi Przesunięcie od prawej krawędzi

Przesuń od lewej krawędzi ekranu w celu wymieszania uruchomionych aplikacji.

Przesuń palcem od prawej krawędzi w celu uaktywnienia paska

Charms bar.

Podręcznik elektroniczny do notebooka

27

Stuknięcie/Dwukrotne stuknięcie Stuknięcie i przytrzymanie

Stuknij aplikację w celu jej uruchomienia

W trybie Desktop (Pulpit), stuknij dwukrotnie aplikację w celu jej uruchomienia.

Zmniejszenie

W celu przeniesienia aplikacji, stuknij i przytrzymaj kafelek aplikacji i przeciągnij do nowego miejsca.

Aby zamknąć aplikację, stuknij i przytrzymaj górną część uruchomionej aplikacji i przeciągnij ją w dół w kierunku dolnej części ekranu w celu zamknięcia.

Powiększenie

Przysuń do siebie dwa palce na panelu dotykowym.

28

Odsuń od siebie dwa palce na panelu dotykowym.

Podręcznik elektroniczny do notebooka

Przesunięcie od górnej krawędzi Przesunięcie palca

• Na ekranie Start, przesuń palcem od górnej krawędzi ekranu, aby wyświetlić

Customize (Dopasuj)

.

• W uruchomionej aplikacji, przesuń od górnej krawędzi ekranu, aby wyświetlić jej menu.

Przesuwanie w górę

Przesuń palcem, aby przewinąć w górę i w dół oraz przesuń palcem, aby przesunąć ekran w lewo lub w prawo.

Przesuwanie w dół

Przesuń palcem w górę po ekranie

Start, aby wyświetlić ekran Apps

(Aplikacje).

Przesuń palcem w dół po ekranie

Apps (Aplikacje), aby wrócić na ekran Start.

Podręcznik elektroniczny do notebooka

29

Użycie panelu dotykowego

Przesuwanie kursora

Aby uaktywnić kursor, możesz nacisnąć lub kliknąć panel dotykowy w dowolnym miejscu, a następnie przesuń palec po panelu w celu poruszania kursora na ekranie.

Przesunięcie w poziomie

Przesunięcie w pionie

Przesunięcie po przekątnej

30 Podręcznik elektroniczny do notebooka

Gesty jednym palcem

Stuknięcie/Dwukrotne stuknięcie

Na ekranie Start, stuknij aplikację w celu jej uruchomienia.

W trybie Desktop (Pulpit), stuknij dwukrotnie element w celu jego uruchomienia.

Przeciągnięcie i upuszczenie

Stuknij dwukrotnie element, a następnie przesuń ten sam palec, bez podnoszenia go z touchpada. Aby upuścić element w nowym miejscu, unieś palec z touchpada.

Podręcznik elektroniczny do notebooka

31

Kliknięcie lewym przyciskiem Kliknięcie prawym przyciskiem

Na ekranie Start kliknij daną aplikację, aby ją uruchomić.

W trybie Pulpit dwukrotnie kliknij aplikację, aby ją uruchomić.

Na ekranie Start kliknij daną aplikację, aby ją wybrać i uruchomić pasek ustawień.

Możesz również nacisnąć przycisk, aby uruchomić pasek

Customize (Dopasuj)

.

W trybie Pulpit użyj tego przycisku, aby otworzyć menu dla kliknięcia prawym przyciskiem.

UWAGA:

Miejsca wyznaczone przez zakropkowane linie wskazują położenie lewego i prawego przycisku myszy na panelu dotykowym.

32 Podręcznik elektroniczny do notebooka

Przesunięcie po górnej krawędzi

Na ekranie Start, przesuń od górnej krawędzi w celu uruchomienia paska

Customize (Dopasuj)

.

W uruchomionej aplikacji, przesuń od górnej krawędzi, aby wyświetlić jej menu.

Przesunięcie po lewej krawędzi Przesunięcie po prawej krawędzi

Przesuń od lewej krawędzi w celu wymieszania uruchomionych aplikacji.

Przesuń od prawej krawędzi w celu uruchomienia paska

Charms bar.

Podręcznik elektroniczny do notebooka

33

Gesty dwoma palcami

Naciskanie Obrót

Naciśnij panel dotykowy dwoma palcami, aby zasymulować funkcję kliknięcia prawym przyciskiem myszy.

Aby obrócić obraz w aplikacji

Windows® Photo Viewer, umieść dwa palce na panelu dotykowym, a następnie obróć jeden palec w prawo lub w lewo, jednocześnie trzymając drugi palec nieruchomo.

Przewijanie dwoma palcami (w górę/w dół)

Przewijanie dwoma palcami (w lewo/w prawo)

Przesuń dwa palce, aby przewinąć w górę lub w dół.

Przesuń dwa palce, aby przewinąć w lewo lub w prawo.

34 Podręcznik elektroniczny do notebooka

Zmniejszenie Powiększenie

Ściągnij do siebie dwa place na touchpadzie.

Przeciągnięcie i upuszczenie

Rozsuń dwa place na touchpadzie.

Wybierz element, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk lewego kliknięcia. Używając innego palca, przesuń w dół po touchadzie w celu przeciągnięcia i upuszczenia elementu do nowego miejsca.

Podręcznik elektroniczny do notebooka

35

Gest wykonywany trzema palcami

Przeciąganie w górę Przesuń w lewo/prawo

Przeciągnij trzy palce w górę, aby wyświetlić wszystkie uruchomione aplikacje.

Przesuń trzema palcami w lewo lub w prawo, aby wyświetlić uruchomione aplikacje w trybie

Pulpit lub na ekranie Start.

Przeciąganie w dół

Przeciągnij trzy palce w dół, aby wyświetlić tryb Pulpit.

WAŻNE!

Gesty wykonywane trzema palcami nie są w notebooku domyślnie włączone. Aby włączyć obsługę tych gestów, zapoznaj się z częścią

Uaktywnianie gestów wykonywanych trzema palcami

.

36 Podręcznik elektroniczny do notebooka

Uaktywnianie gestów wykonywanych trzema palcami

Uaktywnianie gestów wykonywanych trzema palcami na touchpadzie notebooka poprzez wykonanie poniższych czynności na panelu ekranu dotykowego lub touchpadzie.

lub

1. Uruchom aplikację Pulpit.

2. W prawym dolnym rogu paska zadań stuknij kolejno ikony

>

, aby uruchomić aplikację

Inteligentne gesty ASUS.

3. Zaznacz następujące pozycje w panelu Trzy palce:

- Nawigacja po stronach

- Wyświetlanie uruchomionych aplikacji i nawigacja w tym widoku

- Wyświetlanie pulpitu

4. Stuknij przycisk

Apply (Zastosuj)

, a następnie stuknij przycisk

OK

.

Podręcznik elektroniczny do notebooka

37

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Hybrid (2-in-1) Clamshell Grey
  • Intel Atom® Z3775 1.46 GHz
  • Touchscreen 25.6 cm (10.1") 1366 x 768 pixels IPS LED backlight 16:9
  • 2 GB DDR3-SDRAM
  • 32 GB Flash
  • Intel® HD Graphics
  • Bluetooth 4.0
  • Lithium Polymer (LiPo) 31 Wh 10 W
  • Windows 8.1

Related manuals

advertisement

Table of contents