Komme i gang. MSI B123


Add to my manuals
30 Pages

advertisement

Komme i gang. MSI B123 | Manualzz

Komme i gang

2

2-2

Tips for sikkerhet og komfort

Denne PC-en er en bærbar plattform som lar deg arbeide fra hvor som helst� Valget av en god arbeidsplass er viktig hvis du må arbeide med PC-en for lengre perioder�

1� Arbeidsområdet bør ha nok lys�

2� Velg korrekt skrivebord og stol og juster høyden deres for å passe med din stilling når du arbeider�

3� Sitt rett på stolen og bevar en god holdning� Juster stolryggen (hvis dette er mulig) til den gir komfortabel støtte for ryggen�

4� Sett føttene dine flatt og naturlig på gulvet, slik at knærne dine og albuene har korrekt posisjon (omtrent 90 grader) når du arbeider�

5� Sett hendene dine på skrivebordet på en naturlig måte for å støtte håndleddene dine�

6� Unngå å bruke PC-en på en plass hvor den kan føre til ubehag for deg (for eksempel på en seng)�

7� Denne PC-en er et elektrisk apparat� Behandle den med omhu for å unngå personskade�

Maskinvareoppsett

h

Kople til vekselstrømmen

1. Pakk opp pakken og finn AC/DC-adapteren og AC-strømledningen.

2� Koble adapteren til strømledningen�

3� Koble til støpselet

4� Sett strømledningen inn i stikkontakten�

Komme i gang

3

4

2 h

Kople fra vekselstrømmen

5� Trekk AC-strømledningen først ut av stikkontakten�

6� Trekk ut strømledningen fra PC-en�

Viktig

Når du kopler fra AC-strømledningen, må du alltid holde i støpslet på ledningen� Aldri dra i selve ledningen�

2-3

2-4 h

Slå på systemet

Trykk på strømknappen for å slå på systemet�

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals