Systemoperasjoner. MSI B123


Add to my manuals
30 Pages

advertisement

Systemoperasjoner. MSI B123 | Manualzz

Systemoperasjoner

Dette kapitlet gir deg viktig informasjon om systemoperasjoner�

Viktig

All informasjon kan endres uten forvarsel�

3

Strømstyring

Strømbehandling av personlige datamaskiner (PC-er) og skjermer kan spare betydelig mengder elektrisitet samt ha positive innvirkninger på miljøet�

For å være energieffektiv, slå av skjermen eller sett PC-en i dvalemodus etter en periode uten bruk� h

Strømbehandling i Windows 10

■ [Power Options] (Strømalternativer) i Windows lar deg kontrollere strømbehandlingsfunksjonene til skjermen, harddisken og batteriet� Høyreklikk

[Start] , velg [Control Panel] (Kontrollpanel) fra listen, og klikk [System and

Security] (System og sikkerhet)�

3-2

Velg [Power Options] (Strømvalg), og velg en strømplan som møter dine personlige behov. Du kan også fininnstille innstillingene ved å klikke på [Change plan settings] (Endre planinnstillinger)�

■ Slå av datamaskin-menyen har alternativene Dvale (S3/S4) og Slå av (S5) for rask og enkel behandling av strøm til systemet� h

Strømstyring gjennom ENERGY STAR-kvalifiserte skjermer

Strømbehandlingsfunksjonen lar datamaskinen starte en lavstrøms eller "dvale"-modus etter en periode uten aktivitet fra brukeren� Når den brukes med en ekstern ENERGY STAR-kvalifisert skjerm, støtter denne funksjonen også lignende strømbehandlingsfunksjoner på skjermen� For å ta fordel av disse strømsparingsfunksjonene, har strømbehandlingsfunksjonen blitt forhåndsinnstilt til å oppføre seg på følgende måter når systemet brukes med AC-strøm:

■ Slå av skjermen etter 15 minutter

■ Starte dvalemodus etter 30 minutter

Systemoperasjoner h

Vekke opp systemet

Datamaskinen skal kunne vekkes opp fra strømsparingsmodus hvis det kommer en kommando fra en av følgende:

■ strømknappen,

■ nettverket (Wake On LAN),

■ musen,

■ tastaturet�

Energisparetips:

■ Slå av skjermen ved å trykke strømknappen etter en periode uten aktivitet�

■ Still inn innstillingenen i Strømalternativer under Windows for å optimere PCens strømbehandling�

■ Installer strømsparingsprogramvare for å styre PC-ens energiforbruk�

■ Alltid kople fra vekselstrømledningen eller slå av ved stikkontakten hvis PC-en skal stå ubrukt for en viss periode for å unngå forbruk av strøm�

3-3

Nettverkstilkobling (Windows 10)

h

Kablet nettverk

1� Høyreklikk [Start] , og velg [Control Panel] (Kontrollpanel) fra listen�

2� Velg [View network status and tasks] (Vis nettverksstats og oppgaver) under [Network and Internet] (Nettverk og Internett)�

3-4

3� Velg [Set up a new connection or network] (Sett opp en ny tilkobling eller et nettverk)�

Systemoperasjoner

4� Velg [Connect to the Internet] (Koble til Internett), og klikk [Next] (Neste)�

5� Velg [Broadband (PPPoE)] (Bredbånd (PPPoE)) for å kople til med DSL eller kabel som krever brukernavn og passord�

6� Skriv inn informasjonen fra ISP-en din og klikk på [Connect] (kople til) for å opprette

LAN-tilkoplingen�

3-5

h

Trådløst nettverk

1� Gå til [Start] , klikk [Settings] (Innstillinger), og velg [Network and Internet]

(Nettverk og Internett)�

2� En liste over tilgjengelige WLAN-tilkoplinger åpnes� Velg en tilkobling fra listen�

3� For å opprette en ny tilkobling, velg [Network and Sharing Center] (Nettverks- og delingssenter)�

3-6

4� Velg [Set up a new connection or network] (Sett opp en ny tilkobling eller et nettverk)�

5� Etterpå velger du [Manually connect to a wireless network] (Manuelt kople til et trådløst nettverk) og klikk på [Next] (Neste) for å fortsette�

6� Skriv inn informasjonen for det trådløse nettverket du vil legge til, og klikk på [Next]

(Neste) for å fortsette�

7� En ny WLAN-tilkopling er opprettet�

Systemoperasjoner

Systemgjenoppretting (Windows 10)

Formålene for bruk av Systemgjenoppretting-funksjonen kan inkludere:

■ Gjenopprette systemet tilbake til de opprinnelige innstillingene til fabrikanten�

■ Når noen feil har oppstått mens operativsystemet har vært i bruk�

■ Når operativsystemet påvirkes av virus og ikke kan fungere som normalt�

■ Når du ønsker å installere operativsystemet med andre innebygde språk�

Før du bruker Systemgjenopprettingsfunksjonen, må du sikkerhetskopiere viktige data som er lagret på systemstasjonen til andre lagringsenheter�

Hvis følgende løsninger ikke gjenoppretter systemet, ta kontakt med den autoriserte lokale forhandleren eller servicesenter for mer hjelp�

3-7

Nullstille PC-en

1� Gå til [Start] , klikk [Settings] (Innstillinger), og velg [Update and security ]

(Oppdatering og sikkerhet)�

2� Velg [Recovery] (Gjenoppretting), og klikk [Get Started] (Kom i gang) under [Reset this PC] (Tilbakestill denne PC-en) for å starte systemgjenoppretting�

3-8

3. Skjermen [Choose an option] (Velg et alternativ) vises. Velg enten [Keep my files]

(Behold filene mine) eller [Remove everything].

Behold filene mine

Nullstille PC-en

Fjern alt

Bare stasjonen der

Windows er installert

Alle stasjoner

Bare fjern mine filer

Fjern filer og rengjør stasjon

Bare fjern mine filer

Fjern filer og rengjør stasjon

Systemoperasjoner h

Behold filene mine

1. Velg [Keep my files] (Keep my files).

2� Skjermen [Your apps will be removed] (Appene dine vil bli fjernet) viser en liste over apper som må installeres på nytt fra nettet eller installasjonsplater� Klikk på [Next]

(Neste) for å fortsette�

3� Den neste skjermen viser endringene som skal gjøres under prosessen� Klikk [Reset]

(Tilbakestill) for å begynne å tilbakestille systemet�

3-9

h

Fjern alt

1� Velg [Remove everything] (Fjern alt)�

3-10

2. Hvis du har flere harddisker, vises en skjerm som ber deg velge mellom [Only the drive where Windows is installed] (Bare stasjonen der Windows er installert) og [All drives] (Alle stasjoner)�

3. Deretter velger du enten [Just remove my files] (Bare fjern filene mine) eller [Remove files and clean the drive] (Fjern filer og rengjør stasjon).

4� Den neste skjermen viser endringene som skal gjøres under prosessen� Klikk [Reset]

(Tilbakestill) for å begynne å tilbakestille systemet�

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals