Operaţii de sistem. MSI B123


Add to my manuals
30 Pages

advertisement

Operaţii de sistem. MSI B123 | Manualzz

3

Operaţii de sistem

Acest capitol vă oferă informaţii esenţiale cu privire la operaţiile disponibile ale sistemului�

Important

Toate informaţiile pot fi modificate fără înştiinţare prealabilă�

Gestionarea energiei

Gestionarea energiei computerelor personale (PC-uri) şi a monitoarelor are potenţialul de a economisi cantităţi semnificative de electricitate, precum şi de a oferi beneficii semnificative din punct de vedere ecologic�

Pentru a utiliza eficient energia, deconectaţi monitorul de la sursa de alimentare sau treceţi PC-ul în modul Sleep (Repaus) după o perioadă de inactivitate a utilizatorului� h

Gestionarea energiei în sistemul de Windows 10

■ Meniul [Power Options] (Opţiuni de alimentare) din sistemul de operare

Windows permite controlul caracteristicilor de gestionare a energiei pentru monitor, unitatea de hard disk şi baterie� Faceţi clic dreapta pe [Start] (Start)

, selectaţi [Control Panel] (Panou de control) din listă şi apoi faceţi clic pe [System and Security] (Sistem şi securitate)�

3-2

Selectaţi [Power Options] (Opţiuni alimentare) şi alegeţi un plan de alimentare care corespunde nevoilor dvs� personale� De asemenea, puteţi configura precis setările, făcând clic pe [Change plan settings] (Modificare setări plan)�

■ Meniul Shut Down Computer (Închidere computer) prezintă opţiunile Sleep

(Repaus) (S3/S4) şi Shut Down (Închidere) (S5) pentru o gestionare rapidă şi uşoară a alimentării sistemului dvs� h

Gestionarea energiei cu ajutorul monitoarelor cu certificare ENERGY STAR

Caracteristica de gestionare a energiei permite computerului să iniţieze un mod de alimentare redusă sau „Sleep” (Repaus) după o perioadă de inactivitate a utilizatorului� Când se utilizează cu un monitor extern cu certificare ENERGY STAR, această caracteristică acceptă şi caracteristici similare de gestionare a energiei ale monitorului� Pentru a beneficia de aceste economii potenţiale de energie, caracteristica de gestionare a energiei a fost prestabilită să se comporte în următoarele moduri atunci când sistemul funcţionează pe alimentare de c�a�:

■ Oprire afişaj după 15 de minute

■ Iniţiere Sleep (Repaus) după 30 de minute

Operaţii de sistem

3-3

3-2

Operaţii de sistem h

Reactivarea sistemului

Computerul va putea reveni din modul economisire energie ca răspuns la o comandă provenită de la una din următoarele surse:

■ butonul de alimentare,

■ reţea (Wake On LAN - Activare în LAN),

■ mouse-ul,

■ tastatura�

Sfaturi pentru economisirea energiei:

■ Opriţi monitorul apăsând pe butonul de alimentare după o perioadă de inactivitate a utilizatorului�

■ Reglaţi setările din Power Options (Opţiuni alimentare) în sistemul de operare

Windows pentru a optimiza administrarea alimentării PC-ului�

■ Instalaţi software de economisire a consumului de energie pentru a administra consumul de energie al PC-ului�

■ Deconectaţi întotdeauna cablul de alimentare c�a� sau scoateţi din funcţiune priza de perete dacă PC-ul este lăsat neutilizat pentru un timp, pentru a obţine un consum de energie zero�

3-3

Conexiunea de reţea (Windows 10)

h

Reţea cu fir

1� Faceţi clic dreapta pe [Start] listă�

şi selectaţi [Control Panel] (Panou de control) din

2� Selectaţi [View network status and tasks] (Vizualizare stare şi sarcini de reţea) sub

[Network and Internet] (Reţea şi internet)�

3-4

3� Selectaţi [Set up a new connection or network] (Configurare conexiune sau reţea nouă)�

Operaţii de sistem

3-5

3-4

Operaţii de sistem

4� Alegeţi opţiunea [Connect to the Internet] (Conectare la internet) şi faceţi clic pe

[Next] (Următorul)�

5� Selectaţi [Broadband (PPPoE)] (Bandă largă (PPPoE)) pentru a vă conecta utilizând

DSL sau cablu care necesită un nume de utilizator şi o parolă�

6� Tastaţi informaţiile de la furnizorul de servicii Internet (ISP) şi faceţi clic pe [Connect]

(Conectare) pentru a stabili conexiunea LAN�

3-5

h

Reţea fără fir

1� Faceţi salt la [Start] , faceţi clic pe [Settings] (Setări) şi selectaţi [Network and

Internet] (Reţea şi internet)�

2� Pe ecran, va apărea o listă a conexiunilor WLAN disponibile� Alegeţi o conexiune din listă�

3� Pentru a stabili o nouă conexiune, selectaţi [Network and Sharing Center] (Reţea şi centru de partajare)�

3-6

4� Selectaţi [Set up a new connection or network] (Configurare conexiune sau reţea nouă)�

5� În continuare, alegeţi [Manually connect to a wireless network] (Conectare manuală la o reţea fără fir) şi faceţi clic pe [Next] (Următorul) pentru a continua�

6� Introduceţi informaţii pentru reţeaua fără fir pe care doriţi să o adăugaţi şi faceţi clic pe [Next] (Următorul) pentru a continua�

7� A fost creată o conexiune WLAN nouă�

Operaţii de sistem

3-7

3-6

Operaţii de sistem

Recuperarea sistemului (Windows 10)

Printre scopurile utilizării funcţiei System Recovery (Recuperare sistem) se poate număra:

■ Restabileşte sistemul la starea iniţială a setărilor implicite ale producătorului original�

■ Când survin unele erori la sistemul de operare aflat în uz�

■ Atunci când sistemul de operare este afectat de un virus şi nu poate funcţiona normal�

■ Atunci când doriţi să instalaţi sistemul de operare cu alte limbi încorporate�

Înainte de a utiliza funcţia System Recovery (Recuperare sistem), faceţi copii de rezervă pentru datele salvate în unitatea sistemului dvs� pe alte dispozitive de stocare�

Dacă soluţia următoare nu reuşeşte să vă recupereze sistemul, contactaţi distribuitorul local autorizat sau un centru de service pentru asistenţă suplimentară�

3-7

Resetaţi acest PC

1� Faceţi salt la [Start] , faceţi clic pe [Settings] (Setări) şi selectaţi [Update and security] (Actualizare şi securitate)�

2� Selectaţi [Recovery] (Recuperare) şi faceţi clic pe [Get started] (Introducere) sub

[Reset this PC] (Resetaţi acest PC) pentru a începe recuperarea sistemului�

3-8

3� Apare ecranul [Choose an option] (Alegeţi o opţiune)� Alegeţi între [Keep my files]

(Păstraţi fişierele mele) şi [Remove everything] (Eliminaţi tot)�

Resetaţi acest PC

Păstraţi fişierele mele

Eliminaţi tot

Doar unitatea pe care este instalat Windows

Toate unităţile

Elimină numai fişierele mele

Eliminaţi fişierele şi curăţaţi unitatea

Elimină numai fişierele mele

Eliminaţi fişierele şi curăţaţi unitatea

Operaţii de sistem

3-9

3-8 h

Păstraţi fişierele mele

1� Selectaţi [Keep my files] (Păstraţi fişierele mele)�

Operaţii de sistem

2� Ecranul [Your apps will be removed] (Aplicaţiile vor fi eliminate) afişează o listă de aplicaţii care trebuie reinstalate de pe web sau de pe discuri de instalare� Faceţi clic pe [Next] (Următorul) pentru a continua�

3-9

3� Ecranul următor afişează modificările care vor fi efectuate în timpul procesului� Faceţi clic pe [Reset] (Resetare) pentru a începe resetarea sistemului�

h

Eliminaţi tot

1� Selectaţi [Remove everything] (Eliminaţi tot)�

3-10

2� Dacă aveţi mai multe hard diskuri, apare un ecran care vă solicită să alegeţi între

[Only the drive where Windows is installed] (Doar unitatea pe care este instalat

Windows) şi [All drives] (Toate unităţile)�

3� Apoi selectaţi între [Just remove my files] (Elimină numai fişierele mele) şi [Remove files and clean the drive] (Eliminaţi fişierele şi curăţaţi unitatea)�

4� Ecranul următor afişează modificările care vor fi efectuate în timpul procesului� Faceţi clic pe [Reset] (Resetare) pentru a începe resetarea sistemului�

Operaţii de sistem

PB

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals