Prvi koraci. MSI B123


Add to my manuals
30 Pages

advertisement

Prvi koraci. MSI B123 | Manualzz

Prvi koraci

2

2-2

Saveti za bezbednost i udobnost

Lični računarski sistem je prenosiva platforma koja vam omogućava da radite sa bilo kog mesta. Međutim, odabiranje dobrog radnog mesta je važno ukoliko planirate da na

PC-ju radite tokom dužeg vremenskog perioda.

1� Vaš radni prostor treba da ima dovoljno osvetljenja�

2� Odaberite odgovarajući sto i stolicu i podesite njihovu visinu da bi odgovarala vašem položaju tela prilikom rada.

3� Kada sedite na stolici, sedite uspravno i sa pravilnim stavom. Podesite naslon stolice (ukoliko je dostupno) tako da udobno podržava vaša leđa.

4� Postavite svoja stopala ravno i prirodno na pod, tako da su vaša kolena i laktovi u ispravnom položaju (oko 90 stepeni) dok radite.

5. Stavite svoje ruke na sto prirodno da bi vaši zglobovi na rukama bili podržani.

6. Izbegavajte da koristite svoj računar u prostoru gde možete da se neugodno osećate (na primer na krevetu).

7� Lični računarski sistem je električni uređaj. Molimo vas da sa njim rukujete izuzetno pažljivo, kako bi izbegli telesne povrede.

Prvi koraci

2-3

2-2

Prvi koraci

Podešavanje hardvera

h

Povezivanje AC napajanja

1. Otvorite paket kako biste pronašli AC/DC adapter i kabl za naizmeničnu struju .

2. Povežite adapter i kabl za struju.

3. Poveđite priključak za napajanje.

4. Priključite kabl za struju u električnu utičnicu.

3

4

2 h

Isključivanje AC napajanja

5. Prvo izvučete kabl za AC struju iz električne utičnice.

6. Izvucite AC kabl za za napajanje iz ličnog računarskog sistema.

Važno

Kada izvučete kabl za AC struju, uvek držite rukom utičnicu kabla. Nikada nemojte da vučete direktno kabl.

2-3

2-4 h

Napajanje sistema

Pritisnite taster za napajanje da biste uključili sistem.

Prvi koraci

PB

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals