Systemhantering. MSI B123


Add to my manuals
30 Pages

advertisement

Systemhantering. MSI B123 | Manualzz

Systemhantering

Detta kapitel behandlar väsentlig information om systemhantering�

Viktigt

All information kan ändras utan föregående meddelande�

3

Energisparfunktioner

Energisparfunktioner för persondatorer (PC) och monitorer har potentialen att spara betydelsefulla mängder av elektricitet samtidigt som det ger miljöfördelar�

För att bli energieffektiv bör du stänga av skärmen eller ställa in dator att gå in i viloläge efter en period med inaktivitet� h

Energihantering i Windows 10

■ [Power Options] (Energialternativ) i Windows OS låter dig kontrollera energihanteringsfunktionen för din skärm, hårddisken och batteriet� Högerklick på [Start] , välj [Control Panel] (Kontrollpanel) ur listan och klicka sedan på [System and Security] (System och säkerhet)�

3-2

Välj [Power Options] (Strömalternativ) och välj ett energischema som uppfyller dina personliga behov. Du kan även finjustera inställningarna genom att klicka på [Change plan settings] (Ändra schemainställningar)�

■ Menyn Shut Down Computer (Stäng av datorn) ger alternativ till Sleep

(Viloläge) (S3/S4) och Shut Down (Stäng av) (S5) för snabb och enkel hantering av systemets ström� h

Strömhantering genom ENERGY STAR kvalificerade monitorer

Strömhanteringsfunktionen låter datorn initiera ett lågenergi- eller "vilo" -läge efter en period av inaktivitet av användaren� Vid användning med en extern ENERGY STAR kvalificerad monitor stöder också denna funktion liknande strömhanteringsfunktioner hos monitorn� Utnyttja dessa potentiella energibesparingar, energibesparingsfunktionen har förinställts för att uppträda på följande sätt när systemet arbetar med strömanslutning:

■ Stänger av skärmen efter 15 minuter

■ Initierar vila efter 30 minuter

Systemhantering h

Väcka systemet

Datorn kommer att kunna väckas från energisparläge genom att svara på ett kommando från något av följande:

■ strömbrytaren,

■ nätvekret (Vaknar vid LAN),

■ musen,

■ tangentbordet�

Energispartips:

■ Stäng av monitorn genom att trycka på monitorn strömbrytaren efter en period med inaktivitet�

■ Justera inställningarna i Energialternativ under Windows OS för att optimera din dators energihantering�

■ Installera energisparprogram för att hantera din dators energiförbrukning�

■ Ta alltid ut nätkabeln eller stäng av vägguttaget om datorn inte kommer att användas under en längre period för att minska energiförbrukningen�

3-3

Nätverksanslutning (Windows 10)

h

Kabelanslutet nätverk

1� Högerklicka på [Start] och välj [Control Panel] (Kontrollpanel) ur listan�

2� Välj [View network status and tasks] (visa nätverksstatus och uppgifter) under

[Network and Internet] (nätverk och internet)�

3-4

3� Välj [Set up a new connection or network] (skapa en ny anslutning eller nätverk)�

Systemhantering

4� Välj [Connect to the Internet] (Anslut till internet) och klicka på [Next] (Nästa)�

5� Välj [Broadband (PPPoE)] (Bredbandsanslutning (PPPoE)) för att ansluta med DSL eller kabel som kräver ett användarnamn och ett lösenord�

6� Ange den information du fått av Internetleverantören (ISP) och klicka på [Connect]

(Anslut) för göra en LAN-anslutning�

3-5

h

Trådlöst nätverk

1� Gå till [Start] , klicka på [Settings] (Inställningar) och välj [Network and Internet]

(Nätverk och Internet)�

2� En lista med tillgängliga WLAN-anslutningar öppnas� Välj en anslutning från listan�

3� För att etablera en ny anslutning välj [Network and Sharing Center] (nätverks- och delningscenter)�

3-6

4� Välj [Set up a new connection or network] (skapa en ny anslutning eller nätverk)�

5� Välj sedan [Manually connect to a wireless network] (Anslut till ett trådlöst nätverk manuellt) och klicka på [Next] (Nästa) för att fortsätta�

6� Ange information för det trådlösa nätverk du vill lägga till och klicka på [Next]

(Nästa) för att fortsätta�

7� En ny WLAN-anslutning har gjorts�

Systemhantering

Systemåterställning (Windows 10)

Syftet med att använda systemåterställningsfunktionen kan vara:

■ Återställ systemet till de ursprungliga inställningarna med vilken datorn levererades�

■ När fel har inträffat i operativsystemet du använder.

■ När operativsystemet påverkas av virus och inte fungerar normalt�

■ När du vill installera OS med andra inbyggda språk�

Innan du använder systemåterställningsfunktionen, säkerhetskopiera viktiga data på hårddisken till andra lagringsenheter�

Om följande lösning inte återställer ditt system, kontakta en auktoriserad återförsäljare eller servicecenter för ytterligare hjälp�

3-7

Återställ denna dator

1� Gå till [Start] , klicka på [Settings] (Inställningar) och välj [Update and security]

(Uppdatering och säkerhet)�

2� Välj [Recovery] (Återställning) och klicka på [Get started] (Kom igång) under

[Reset this PC] (Återställ denna dator) för att påbörja återställningen av systemet�

3-8

3. Fönstret för [Choose an option] (Välj ett alternativ) visas. Välj mellan [Keep my files]

(Behåll mina filer) och [Remove everything] (Ta bort allt).

Återställ denna dator

Behåll mina filer

Ta bort allt

Endast drivrutinen som Windows är installerad på

Alla drivenheter

Ta bara bort mina filer

Ta bort filer och rensa drivenheten

Ta bara bort mina filer

Ta bort filer och rensa drivenheten

Systemhantering h

Behåll mina filer

1. Välj [Keep my files] (Behåll mina filer).

2� Skärmen [Your apps will be removed] (Dina appar kommer att tas bort) visar en lista över appar som kommer att behöva ominstalleras från webben eller installationsskivor� Klicka på [Next] (Nästa) för att fortsätta�

3-9

3� Nästa fönster kommer att visa ändringarna som görs under processen� Klicka på

[Reset] (Återställ) för att påbörja återställningen av systemet�

h

Ta bort allt

1� Välj [Remove everything] (Ta bort allt)�

3-10

2. Om du har flera drivrutiner kommer ett fönster att visas och be dig välja mellan

[Only the drive where Windows is installed] (Endast drivrutinen som Windows är installerad på) och [All drives] (Alla drivenheter)�

3. Välj sedan mellan [Just remove my files] (Ta bara bort mina filer) och [Remove files and clean the drive] (Ta bort filer och rensa drivrutinen).

4� Nästa fönster kommer att visa ändringarna som görs under processen� Klicka på

[Reset] (Återställ) för att påbörja återställningen av systemet�

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals