Fejlfinding. MSI MS-A616

Add to my manuals
35 Pages

advertisement

Fejlfinding. MSI MS-A616 | Manualzz

Fejlfinding

A

A-2

Mit system starter ikke�

1. Kontroller om systemet er forbundet til en stikkontakt, og at det er tændt.

2. Kontroller om ledningen og alle kablerne er ordentligt tilsluttet.

Når jeg tænder for min computer kommer beskeden "Operativsystemet blev ikke fundet" frem, eller Windows vil ikke starte.

1. Kontroller om der sidder en ikke-genstartlig cd/dvd i cd-drevet. Hvis der gør, så skal du fjerne cd'en/dvd'en og genstarte din computer.

2. Kontroller opstartsprioriteten i BIOS-indstillingerne.

Systemet vil ikke lukke ned.

Det er bedst at lukke din computer ved brug af Luk Ned-ikonet i selve operativsystemet. Bruges andre metoder, herunder nedestående, kan det føre til datafejl. Hvis Luk Ned-procedueren ikke virker, skal du vælge en af følgende trin:

1. Tryk på Ctrl+Alt+Del, og vælg herefter Luk Ned.

2. Hold tænd/sluk-knappen nede indtil systemet lukker ned.

3. Træk stikket ud af stikkontakten.

Min mikrofon virker ikke.

1. For den indbyggede mikrofon, bedes du venligst gå til Start > Kontrolpanel >

Lyde og lydenheder > Lyd og kontroller om lyden er slået fra.

2. Hvis du bruger en ekstern mikrofon, skal du kontrollere om mikrofonen er sluttet til mikrofonstikket.

Der er problemer med internetforbindelsen.

1. Hvis du oplever problemer med, at oprette forbindele til din internetudbyder

(ISP), skal du forhøre dig om udbyderen oplever problemer.

2. Kontroller netværksindstillingerne og forbindelsen, og sørg for at indstillingerne står rigtigt, for at kunne få internetadgang.

3. Overførselshastigheden på din trådløse LAN-forbindelse påvirkes af afstanden og eventuelle genstande mellem enhederne og adgangspunktet. For at optimere hastigheden på dataoverførslen, skal du vælge det adgangspunkt, der er tætteste på dit system.

Fejlfinding

A-3

A-2

Fejlfinding

Systemhøjttalerne virker ikke�

1. Kontroller lydstyrken i lydmixeren.

2. Hvis du bruger et program, der har sin egen lydstyrkejustering, skal du kontrollere om lyden er slået fra på denne.

3. Hvis du har sluttet et lydkabel til høretelefonstikket, skal du trække det ud.

4. Hvis systemet er en skærmmenu, bedes du venligst justere lyden i denne.

Jeg kan ikke afspille en cd/dvd i cd/dvd-drevet på systemet.

1. Sørg for, at du har vendt cd'en/dvd'en med mærkatsiden opad.

2. Hvis cd'en/dvd'en skal bruge software, skal du sørge for at dette software er ordentligt installeret i henhold til programindstruktionerne.

3. Hvis der kommer en regionskode frem på skærmen, når du afspiller en dvd, er det muligvis fordi din dvd ikke er kompatibel med dvd-drevet på dit system.

Regionskoden står på kassetten til dvd'en.

4. Hvis du kan se video, men ikke kan høre lyden, skal du kontrollere medieafspilleren. Du skal også sørge for, at højttalerne og lyden i lydmixeren ikke er slået fra.

5. Kontroller om driverne er installeret ordentligt. Klik på Start > Kontrolpanel >

System > Enhedshåndtering.

6. Hvis disken er ridset eller beskidt, vil afspilningen muligvis blive afbrudt når du prøver at afspille den på din computer. Genstart din computer hvis nødvendigt, fjern disken og kontroller om den er beskidt eller ridset.

7. Brug venligst software, der er beregnet til en dvd-afspiller, såsom PowerDVD eller WinDVD til at afspille dine dvd'er.

Bakken på mit dvd-drev vil ikke åbne.

1. Kontroller, at computeren er tændt.

2. Tryk på Skub-ud-knappen på dvd-drevet.

3. Hvis Skub-ud-knappen ikke virker, skal du åbne bakken ved at trykke en spids genstand ind i hullet ved siden af Skub-ud-knappen.

Systemskærmen viser ikke noget�

1. Kontroller om systemet er forbundet til en stikkontakt, og at det er tændt.

2. Systemet er muligvis i standby. Tryk på en vilkårlig tast for, at aktivere skærmen.

A-3

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals