Systeembewerkingen. MSI MS-A616


Add to my manuals
35 Pages

advertisement

Systeembewerkingen. MSI MS-A616 | Manualzz

3

Systeembewerkingen

Dit hoofdstuk bevat belangrijke informatie over het gebruik van het systeem.

Belangrijk

Alle informatie is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving�

Energiebeheer

Dankzij het energiebeheer van pc's en monitoren, kunt u een aanzienlijke hoeveelheid stroom besparen en kunt u genieten van de milieuvriendelijke voordelen.

Om energie-efficiënt te zijn, schakelt u het scherm uit of stelt u de pc in de slaapmodus in na een periode van inactiviteit van de gebruiker.

h

Energiebeheer onder Windows 10

■ Met [Power Options] (Energiebeheer) in de Windows-besturingssysteem, kunt u de energiebesparingsfuncties van uw scherm, de harde schijf en de batterij bedienen. Klik met de rechter muisknop op [Start] , selecteer

[Control Panel] (Configuratiescherm) in de lijst en klik op [System and Security]

(Systeem en beveiliging).

3-2

Selecteer [Power Options] en selecteer een energieplan dat voldoet aan uw persoonlijke behoeften. U kunt de instellingen ook fijn afstemmen door op

[Change plan settings] (Planinstellingen wijzigen) te klikken.

■ Het menu Shut Down Computer (Computer uitschakelen), biedt u de keuze tussen Sleep (Stand-by) (S3/S4) en Shut Down (Uitschakelen) (S5) voor een snel en eenvoudig beheer van uw systeemvermogen.

h

Energiebeheer via ENERGY STAR-goedgekeurde monitoren (optioneel)

De optie energiebeheer stelt de computer in staat om na een tijd zonder gebruikersactiviteit in een lage energie- of " Slaap "-stand te gaan. Bij gebruik met een externe ENERGY STAR-goedgekeurde monitor ondersteunt deze functie ook gelijksoortige functies voor energiebeheer van de monitor. Om gebruik te maken van deze mogelijke energiebesparing moet de functie voor energiebeheer vooraf zijn ingesteld om zich als volgt te gedragen als het systeem op netstroom werkt:

■ het scherm na 10 minuten uitschakelen

■ de slaapstand na 30 minuten starten

Systeembewerkingen

3-3

3-2

Systeembewerkingen h

Het systeem activeren

De computer kan worden geactiveerd uit de energiebesparingsmodus als reactie op een opdracht van een van de volgende items:

■ de voedingsknop,

■ het netwerk (Wake On LAN),

■ de muis,

■ het toetsenbord.

Tips voor energiebesparing:

■ Schakel de monitor uit door na een periode van inactiviteit van de gebruiker op de LCD-voedingsknop te drukken�

■ Stem de instellingen in de voedingsopties af in het Windows-besturingssysteem om het Power Options (Energiebeheer) van uw pc te optimaliseren.

■ Installeer de energiebesparingssoftware om het energieverbruik van uw pc te beheren.

■ Koppel de wisselstroomkabel altijd los of schakel de wandcontactdoos uit als de pc ongebruikt blijft voor een bepaalde tijd om een energieverbruik van nul te bereiken.

3-3

Netwerkverbinding (Windows 10)

h

Bekabeld netwerk

1� Klik met de rechter muisknop op [Start] en selecteer [Control Panel] uit de lijst�

2. Selecteer [View network status and tasks] (Netwerkstatus en -taken weergeven) onder [Network and Internet] (Netwerk en internet).

3-4

3. Selecteer [Set up a new connection or network] (Een nieuwe verbinding of een nieuw netwerk instellen).

Systeembewerkingen

3-5

3-4

Systeembewerkingen

4. Kies [Connect to the Internet] (Verbinding maken met internet) en klik op [Next]

(Volgende).

5. Selecteer [Broadband (PPPoE)] (Breedband (PPPoE) om een verbinding te maken via DSL of kabel die een gebruikersnaam en wachtwoord vereist.

6. Geef de gegevens van de internetprovider op en klik op [Connect] (Verbinden) om uw LAN-verbinding tot stand te brengen.

3-5

h

Draadloos netwerk

1� Ga naar [Start] , klik op [Settings] (Instellingen) en selecteer [Network and

Internet] (Netwerk en internet).

2. Een lijst met beschikbare WLAN-verbindingen wordt weergegeven. Selecteer een verbinding uit de lijst.

3. Selecteer [Network and Sharing Center] (Netwerkcentrum) om een nieuwe verbinding in te stellen�

3-6

4. Selecteer [Set up a new connection or network] (Een nieuwe verbinding of een nieuw netwerk instellen).

5. Kies vervolgens [Manually connect to a wireless network] (Handmatig verbinden met een draadloos netwerk) en klik op [Next] (Volgende) om door te gaan.

6� Voer informatie in voor het draadloos netwerk dat u wilt toevoegen en klik op [Next]

(Volgende) om door te gaan.

7. Er is een nieuwe WLAN-verbinding gemaakt.

Systeembewerkingen

3-7

3-6

Systeembewerkingen

Systeemherstel (Windows 10)

De functie voor het systeemherstel kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

■ Het systeem herstellen naar de oorspronkelijke status van de originele standaardinstellingen van de fabrikant.

■ Wanneer er enkele fouten zijn opgetreden in het besturingssysteem dat in gebruik is.

■ Wanneer het besturingssysteem is ge?fecteerd door een virus en niet normaal kan werken�

■ Wanneer u de OS wilt installeren met andere ingebouwde talen.

Voordat u de functie Systeemherstel gebruikt, moet u een back-up maken op een ander opslagapparaat van de belangrijke gegevens die op uw systeemstation zijn opgeslagen.

Als de volgende oplossing uw systeem niet kan herstellen, moet u contact opnemen met de erkende lokale verdeler of servicecentrum voor verdere hulp�

3-7

Deze pc resetten

1� Ga naar [Start] , klik op [Settings] (Instellingen) en selecteer [Update and security] (Update en beveiliging).

2. Selecteer [Recovery] (Herstellen) en klik op [Get started] (Aan de slag) onder [Reset this PC] (Deze pc resetten) om systeemherstel te starten.

3-8

3. Het scherm [Choose an option] (Kies een optie) verschijnt. Kies tussen [Keep my files] (Mijn bestanden behouden) en [Remove everything] (Alles verwijderen).

Deze pc resetten

Mijn bestanden behouden

Alleen het station waarop Windows is geïnstalleerd

Alles verwijderen

Alle schijven

Alleen mijn bestanden verwijderen

Bestanden verwijderen en de schijf schoonmaken

Alleen mijn bestanden verwijderen

Bestanden verwijderen en de schijf schoonmaken

Systeembewerkingen

3-9

3-8 h

Mijn bestanden behouden

1. Selecteer [Keep my files] (Mijn bestanden behouden).

Systeembewerkingen

2. Het scherm [Your apps will be removed] (Uw apps worden verwijderd) toont een lijst met apps die opnieuw moeten worden geïnstalleerd vanaf het web of de installatieschijven. Klik op [Next] (Volgende) om door te gaan.

3-9

3� Het volgende scherm toont de veranderingen die tijdens het proces worden aangebracht. Klik op [Reset] om de systeemreset te starten.

h

Alles verwijderen

1. Selecteer [Remove everything] (Alles verwijderen).

3-10

2. Als u meerdere harde schijven hebt, verschijnt een scherm waarin u wordt gevraagd om te kiezen tussen [Only the drive where Windows is installed] (Alleen het station waarop Windows is geïnstalleerd) en [All drives] (Alle schijven).

3. Kies vervolgens tussen [Just remove my files] (Alleen mijn bestanden verwijderen) en

[Remove files and clean the drive] (Bestanden verwijderen en de schijf schoonmaken).

4� Het volgende scherm toont de veranderingen die tijdens het proces worden aangebracht. Klik op [Reset] om de systeemreset te starten.

Systeembewerkingen

PB

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals