Järjestelmän toiminnot. MSI MS-A616


Add to my manuals
35 Pages

advertisement

Järjestelmän toiminnot. MSI MS-A616 | Manualzz

Järjestelmän toiminnot

Tässä kappaleessa kerrotaan oleelliset tiedot järjestelmän toiminnoista�

Tärkeää

Kaikki tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta�

3

Virranhallinta

Henkilökohtaisten tietokoneiden ja näyttöjen virranhallinnalla voidaan säästää huomattavia määriä sähköä ja myös tuottaa ympäristöhyötyjä�

Jotta säästät energiaa, sammuta näyttö tai aseta tietokone lepotilaan, kun et käytä sitä hetkeen� h

Virranhallinta Windows 10 käyttöjärjestelmässä

■ Windows-käyttöjärjestelmän virtavaihtoehtojen [Power Options]

(Virtavaihtoehdot) avulla valvot näytön, kiintolevy ja akun virranhallintaominaisuuksia� Napsauta oikealla painikkeella [Start] (Käynnistä)

,valitse luettelosta [Control Panel] (Ohjauspaneeli) ja napsauta sitten[System and Security] (Järjestelmä ja suojaus)�

3-2

Valitse sen jälkeen [Power Options] (Virranhallinta-asetukset) ja virtasuunnitelma, joka vastaa tarpeitasi� Voit myös hienosäätää asetuksia napsauttamalla [Change plan settings] (Muuta suunnitelman asetuksia)�

■ Shut Down Computer (Sammuta tietokone) -valikossa on asetukset koskien torkkutilaa Sleep (Lepotilan) (S3/S4) ja sulkemista Shut Down (Sammuta) (S5) järjestelmän virran hallitsemiseksi nopeasti ja helposti� h

Virranhallinta ENERGY STAR -näyttöjen avulla

Virranhallintatoiminta sallii tietokoneen aloittavan vähävirtaisen tilan tai lepotilan, kun laitetta ei ole käytetty tiettyyn aikaan� Kun laitetta käytetään ENERGY STAR -yhteensopivan näytön kanssa, tämä toiminto tukee vastaavia virranhallintatoimia näytön kanssa�

Jotta hyötyisit tästä virransäästöstä, virranhallintatoiminto on asetettu käyttäytymään seuraavalla tavalla, kun järjestelmä käyttää verkkovirtaa:

■ Näytön sammutus 10 minuutin kuluttua

■ Lepotilan aloittaminen 30 minuutin kuluttua

Järjestelmän toiminnot

3-3

3-2

Järjestelmän toiminnot h

Järjestelmän herättäminen

Tietokone voi herätä virransäästötilasta painamalla mitä tahansa seuraavista vaihtoehdoista:

■ virtapainike,

■ hiiri,

■ verkko (Wake on LAN), näppäimistö�

Virransäästöohjeet:

■ Sammuta näyttö painamalla Näytön virtapainike, kun et hetkeen ole käyttänyt tietokonetta�

■ Aseta Power Options (Virranhallinta-asetukset) Windows-käyttöjärjestelmässä tietokoneen virranhallinnan optimoimiseksi�

■ Asenna virransäästöohjelmisto tietokoneen energiankulutuksen hallitsemiseksi�

■ Irrota AC-virtajohto aina pistorasiasta, jos laitetta ei käytetä tiettynä aikana virrankulutuksen säästämiseksi�

3-3

Verkkoyhteys (Windows 10)

h

Langallinen verkko

1� Napsauta oikealla painikkeella [Start] (Käynnistä)

[Control Panel] (Ohjauspaneeli)�

ja valitse sitten luettelosta

2� Valitse [View network status and tasks] (Näytä verkon tila ja tehtävät) [Network and

Internet] (Verkko ja Internet) -kohdassa�

3-4

3� Valitse [Set up a new connection or network] (Määritä uusi yhteys tai verkko)�

Järjestelmän toiminnot

3-5

3-4

Järjestelmän toiminnot

4� Valitse [Connect to the Internet] (Muodosta Internet-yhteys) ja valitse [Next]

(Seuraava)�

5� Valitse yhdistämiseen [Broadband (PPPoE)] (Laajakaista (PPPoE)) käyttäessäsi

DSL:ää tai kaapeliliitäntää, johon tarvitaan käyttäjänimi ja salasana�

6� Kirjoita Internet-palveluntarjoajan (ISP) tiedot ja luo lähiverkkoyhteys valitsemalla

[Connect] (Yhdistä)�

3-5

h

Langaton verkko

1� Valitse [Start] (Käynnistä) , napsauta [Settings] (Asetukset) ja valitse [Network and Internet] (Verkko ja Internet)�

2� Esiin ponnahtaa käytettävissä olevien WLAN-yhteyksien luettelo� Valitse luettelosta yhteys�

3� Muodosta uusi yhteys valitsemalla [Network and Sharing Center] (Verkko- ja jakamiskeskus)�

3-6

4� Valitse [Set up a new connection or network] (Määritä uusi yhteys tai verkko)�

5� Valitse seuraavaksi [Manually connect to a wireless network] (Yhdistä manuaalisesti langattomaan verkkoon) ja jatka napsauttamalla [Next] (Seuraava)�

6� Anna lisättävät langatonta verkkoa koskevat tiedot ja jatka napsauttamalla [Next]

(Seuraava)�

7� Uudet WLAN-yhteydet on luotu�

Järjestelmän toiminnot

3-7

3-6

Järjestelmän toiminnot

Järjestelmän palautus (Windows 10)

System Recovery Function (Järjestelmän palautustoiminnon) käyttötarkoituksiin voivat lukeutua:

■ Palauttaa järjestelmän takaisin valmistajan alkuperäisten oletusasetusten tilaan�

■ Kun on tullut käyttöjärjestelmään käytettäessä virheitä�

■ Kun käyttöjärjestelmässä on virus eikä se toimi normaalisti�

■ Kun haluat asentaa käyttöjärjestelmän muulla ohjelmistoon sisältyvällä kielellä�

Ennen kuin käytät System Recovery Function (Järjestelmän palautustoiminnon) varmuuskopioi järjestelmän levyasemaan tallennetut tärkeät tiedot toisille muistilaitteille�

Jos seuravaalla toimenpiteellä et saa palautettua järjestelmää, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai asiakaspalvelupisteeseen lisäohjeiden saamiseksi�

3-7

Palauta tämä tietokone

1� Valitse [Start] (Käynnistä) security] (Päivitys ja suojaus)�

, napsauta [Settings] (Asetukset) ja valitse [Update and

2� Valitse [Recovery] (Palautus) ja aloita järjestelmän palautus napsauttamalla [Get started]

(Aloittaminen) kohdasta [Reset this PC] (Palauta tietokoneen oletusasetukset)�

3-8

3� [Choose an option] (Valitse asetus) -näyttö tulee näkyviin� Valitse asetuksista [Keep my files] (Säilytä tiedostot) ja [Remove everything] (Poista kaikki).

Säilytä tiedostot

Palauta tämä tietokone

Poista kaikki

Vain asema, johon

Windows on asennettu

Kaikki asemat

Poista vain tiedostot

Poista tiedostot ja puhdista asema

Poista vain tiedostot

Poista tiedostot ja puhdista asema

Järjestelmän toiminnot

3-9

3-8

Järjestelmän toiminnot h

Säilytä tiedostot

1. Valitse [Keep my files] (Säilytä tiedostot).

2� [Your apps will be removed] (Sovellukset poistetaan) -näyttö näyttää luettelon sovelluksista, jotka on asennettava uudelleen verkosta tai asennuslevyltä� Jatka napsauttamalla [Next]

(Seuraava)�

3� Seuraava näyttö näyttää prosessin aikana tehtävät muutokset� Aloita järjestelmän palautus napsauttamalla [Reset] (Palauta)�

3-9

h

Poista kaikki

1� Valitse [Remove everything] (Poista kaikki)�

3-10

2� Jos sinulla on useita kiintolevyasemia, näkyviin tulee näyttö, joka pyytää sinua valitsemaan vaihtoehtojen [Only the drive where Windows is installed] (Vain asema, johon Windows on asennettu) ja [All drives] (Kaikki asemat) väliltä�

3. Valitse sitten asetuksista [Just remove my files] (Poista vain tiedostot) ja [Remove files and clean the drive] (Poista tiedostot ja puhdista asema)�

4� Seuraava näyttö näyttää prosessin aikana tehtävät muutokset� Aloita järjestelmän palautus napsauttamalla [Reset] (Palauta)�

Järjestelmän toiminnot

PB

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals