Komme i gang. MSI MS-A616


Add to my manuals
35 Pages

advertisement

Komme i gang. MSI MS-A616 | Manualzz

2

Komme i gang

Dette kapitlet gir deg informasjon om prosedyrer for maskinvareoppsett. Mens du kopler til utstyrsenheter, vær forsiktig når du holder enhetene og bruk en jordet håndleddsstropp for å unngå statisk elektrisitet.

2-2

Tips for sikkerhet og komfort

AIO PC-en er en bærbar plattform som lar deg arbeide fra hvor som helst. Valget av en god arbeidsplass er viktig hvis du må arbeide med PC-en for lengre perioder.

1. Arbeidsområdet bør ha nok lys.

2. Velg korrekt skrivebord og stol og juster høyden deres for å passe med din stilling når du arbeider.

3. Sitt rett på stolen og bevar en god holdning. Juster stolryggen (hvis dette er mulig) til den gir komfortabel støtte for ryggen.

4. Sett føttene dine flatt og naturlig på gulvet, slik at knærne dine og albuene har korrekt posisjon (omtrent 90 grader) når du arbeider.

5. Sett hendene dine på skrivebordet på en naturlig måte for å støtte håndleddene dine.

6. Juster vinkelen/posisjonen til AIO PC-en til du har en optimal synsvinkel.

7. Unngå å bruke PC-en på en plass hvor den kan føre til ubehag for deg (for eksempel på en seng).

8. AIO PC-en er en elektrisk enhet. Behandle den med omhu for å unngå personskade.

1

3

4 90-120

15-20

38-76 cm

5

6

4 2

2

4

Komme i gang

2-3

2-2

Komme i gang

Maskinvareoppsett

Viktig

• Illustrasjonene er kun ment som referanse. Systemet kan variere i utseende.

• Dørg for at systemet har blitt jordet gjennom strømledningen og stikkontakten før du slår på systemet.

• Ikke bruk skarpe gjenstander på skjermen.

1. Juster stativet til en passende vinkel til systemet er støtt.

2-3

2. Koble adapteren til systemet og koble til strømledningen.

2-4

3. Trykk på strømknappen for å slå på systemet.

Komme i gang

PB

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals