Feilsøking. MSI MS-A616


Add to my manuals
35 Pages

advertisement

Feilsøking. MSI MS-A616 | Manualzz

Feilsøking

A

A-2

Systemet mitt starter ikke.

1. Sjekk om systemet er koblet til en stikkontakt og om det er slått på.

2. Sjekk om strømledningen og alle kobler er godt koblet til.

Når jeg slår på datamaskinen, vises meldingen "Operating System not found" (Operativsystem ikke funnet) eller Windows starter ikke.

1. Sjekk om det er en ikke-oppstartbar CD/DVD inni den optiske diskstasjonen.

Hvis dette er tilfelle, fjerner du CD-en/DVD-en og starter datamaskinen på nytt.

2. Kontroller innstillinger for Prioritering av oppstartsenhet i BIOS-oppsettet.

Systemet kan ikke slås av.

Det er best å slå av datamaskinen din med Slå av-ikonet i operativsystemet. Bruk av andre metoder, inkludert de som er oppført under, kan føre til datafeil. Dersom avstengingsprosedyren ikke fungerer, velger du ett av de følgende trinnene:

1. Trykk på Ctrl+Alt+Del, velg deretter Slå av.

2. Trykk og hold strømknappen til systemet er av.

3. Koble strømledningen fra systemet.

Mikrofonen min fungerer ikke.

1. For innebygd mikrofon, gå til Start > Control Panel > Sounds and Audio Devices

> Audio (Start > Kontrollpanel > Lyder og lydenheter > Lyd) for å sjekke om den er dempet.

2. Hvis du bruker en ekstern mikrofon, sjekk om mikrofonen er koblet til mikrofonkontakten.

Internett-forbindelsen har problemer.

1. Hvis du har problemer med å koble til Internett-leverandøren din, sjekk om

Internett-leverandøren opplever tekniske problemer.

2. Kontroller nettverksinnstillingene og forbindelsen og sørg for at systemet er riktig konfigurert til Internett-tilgang.

3. Dataoverføringshastighet for trådløst LAN er påvirket av avstand og hindringer mellom enheter og tilgangspunkter. For å maksimere dataoverføringshastigheten, velg tilgangspunktet som er nærmest systemet ditt.

Feilsøking

A-3

A-2

Feilsøking

Systemhøyttalere fungerer ikke.

1. Kontroller hovedvoluminnstillingen i lydmikseren.

2. Hvis du bruker et program som har sin egen volumkontroll, kontroller om volumet er dempet.

3. Hvis du har koblet en lydkabel til hodetelefonkontakten, kobler du den fra.

4. Hvis systemet har OSD-funksjon, justerer du volumet i OSD-en.

Jeg kan ikke spille av en CD/DVD med DVD-ROM-en på systemet.

1. Sørg for at etiketten på CD/DVD-en vender opp.

2. Dersom CD/DVD-en krever programvaren, sørg for at programvaren er riktig installert i henhold til programinstruksene.

3. Dersom en advarsel om regionskode vises når du spiller av DVD-en, kan problemet være at DVD-en er inkompatibel med DVD-ROM-en i systemet.

Regionskoden er oppført på plateemballasjen.

4. Hvis du ser video, men ikke hører lyd, kontroller mediespilleren. Sørg også for at høyttalerne og hovedvoluminnstillingen i lydmikseren ikke er dempet.

5. Sjekk om driverne er riktig installert. Klikk Start > Kontrollpanel > System >

Enhetsbehandling.

6. En skittene eller ripete plate kan føre til at datamaskinen henger når den prøver

å lese av platen. Hvis nødvendig, start datamaskinen på nytt, fjern platen og sjekk om den er skitten eller ripete.

7. Bruk DVD-spillerprogramvare som PowerDVD eller WinDVD til å spille av DVDvideo.

Min DVD-ROM-enhetsstasjon åpnes ikke.

1. Sørg for at datamaskinen er slått på.

2. Trykk på utløserknappen på DVD-ROM-stasjonen.

3. Hvis utløserknappen ikke fungerer, åpne skuffen ved å sette inn en skarp, spiss gjenstand i hullet ved siden av utløserknappen.

Systemskjermen viser ikke noe.

1. Sjekk om systemet er koblet til en stikkontakt og om det er slått på.

2. Systemet kan være i ventemodus. Trykk på en tast for å aktivere skjermen.

A-3

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals