Omówienie. MSI MS-A616


Add to my manuals
35 Pages

advertisement

Omówienie. MSI MS-A616 | Manualzz

1

Omówienie

Konstrukcja tego systemu uwzględnia ekologię i inteligentne rozwiązania cyfrowe, poprzez zastosowanie antyodblaskowego wyświetlacza z podświetleniem LED do zwiększania wyrazistości obrazu, przy jednoczesnym zmniejszeniu zmęczenia oczu. Dzięki wyjątkowej konstrukcji połączono zaawansowaną technologię i naturalność, osiągając dużą łatwość użycia komputera zarówno w zastosowaniach domowych, jak i biznesowych.

Zawartość opakowania

Komputer PC typu AIO Zasilacz AC/DC Przewód zasilający

1-2

Klawiatura (opcjonalnie) Mysz (opcjonalnie)

Dysk ze sterownikami i programami narzędziowymi

Podręcznik użytkownika i

Skrócona instrukcja

* Prosimy o natychmiastowy kontakt w przypadku stwierdzenia, że jakikolwiek element jest uszkodzony lub go brakuje.

* Ilustracje służą wyłącznie do celów referencyjnych, a zawartość opakowania może być nieco inna w zależności od zakupionego modelu.

Omówienie

1-3

1-2

Omówienie

Ogólny opis systemu

h

Widok z przodu

1 2 3

5

4

1

2

3

4

5

Mikrofon

Wbudowany mikrofon można wykorzystać do rozmów video online.

Kamera sieci web

Wbudowana kamera sieci web z mikrofonem może być używana do wykonywania zdjęć, nagrywania video, konferencji online i innych interaktywnych aplikacji.

Wskaźnik LED

Wskaźnik LED sygnalizuje trwające nagrywanie. Wskaźnik LED powinien być włączony podczas nagrywania wideo i wyłączony, gdy nagrywanie nie jest aktywne.

Głośniki stereo

Wbudowane głośniki stereo zapewniają wysoką jakość dźwięku z obsługą systemu stereo.

Wyświetlacz

15,6-calowy wyświetlacz z podświetleniem LED, z optymalną rozdzielczością 1366 x

768 pikseli i standardowymi proporcjami szerokiego ekranu 16:9.

1-3

h

Widok z tyłu

1

1

4

2

1-4

3

1

2

3

4

Wentylator

Wentylator na obudowie jest używany do konwekcji powietrza i zabezpiecza sprzęt przed przegrzaniem. Wentylatora nie należy przykrywać.

Podstawka

Przy użyciu podstawki można dostosować położenie systemu na płaskiej i stabilnej powierzchni.

Otwór do prowadzenia kabli

Kable należy poprowadzić przez ten otwór, aby uniknąć poplątania kabli po podłączeniu urządzeń.

Gniazdo blokady Kensington

Ten komputer PC typu AIO wyposażony jest w gniazdo blokady Kensington, które umożliwia użytkownikom zabezpieczenie komputera PC typu AIO za pomocą klucza lub mechanicznego urządzenia z kodem PIN, podłączonego przy użyciu gumowanej linki metalowej. Jeden koniec linki ma małą pętlę, która umożliwia przełożenie całej linki dookoła stałego przedmiotu, takiego jak ciężki stół lub inny podobny sprzęt, a przez to zabezpieczenie komputera PC typu AIO.

Omówienie

1-5

1-4

Omówienie h

Widok z góry i z dołu

1

Opcjonalnie

3 5 6 7

2

4

3 5 6 7

2

4

8

8

9

1

2

3

4

5

Wentylator

Wentylator na obudowie jest używany do konwekcji powietrza i zabezpiecza sprzęt przed przegrzaniem. Wentylatora nie należy przykrywać.

Gniazdo wyjścia liniowego

Złącze to służy do podłączania słuchawek lub głośników.

Gniazzdo mikrofonu

Złącze to służy do podłączania mikrofonu.

Port USB 3.0

Port USB 3.0 jest wstecznie zgodny z urządzeniami USB 2.0. Obsługa szybkości transferu danych do 5Gbit/s (Super szybkość).

Port USB 2.0

Port USB [Universal Serial Bus (Uniwersalna magistrala szeregowa)] służy do podłączania urządzeń USB, takich jak klawiatura, mysz, lub inne urządzenia kompatybilne z USB. Obsługa szybkości transferu danych do 480Mbit/s (Wysoka szybkość).

1-5

1-6

6

7

8

9

Gniazdo LAN RJ-45

Standardowe gniazdo LAN RJ-45 służy do połączenia z siecią LAN [Local Area

Network (Sieć lokalna)]. Można do niego podłączyć kabel sieciowy.

Zielony / Pomarańczowy Żółty

Dioda LED Kolor

Prawa

Lewa

Żółty

Stan diody LED Stan

Wyłączona Nie ustanowiono połączenia LAN.

Włączona (światło stałe) Ustanowiono połączenie LAN.

Zielony

Pomarańczowy

Włączona (światło jasne i pulsujące)

Wyłączona

Włączona

Włączona

Komputer komunikuje się z innym komputerem w sieci LAN.

Wybrano szybkość przesyłania danych 10 Mbit/s.

Wybrano szybkość przesyłania danych 100 Mbit/s.

Wybrano szybkość przesyłania danych 1000 Mbit/s.

Port VGA

Port VGA obsługuje monitory i inne urządzenia interfejsu VGA.

Port szeregowy (Opcjonalnie)

Port szeregowy obsługuje skanery kodu paskowego, drukarki kodu paskowego, drukarki do rachunków, urządzenia do kart kredytowych, itd.

Port równoległy (Opcjonalnie)

Port równoległy obsługuje drukarki i inne urządzenia interfejsu równoległego.

Ważne

Do portów USB 3.0 zaleca się podłączanie urządzeń wysokiej szybkości, a urządzenia niskiej szybkości, takie jak mysz lub klawiatura zaleca się podłączać do portów USB

2.0 na panelu tylnym.

Omówienie

1-7

1-6

Omówienie h

Widok z boku

1

3

8

2

4

5

6

7

9

11

Opcjonalnie

10

12

1

2

3

4

5

Przycisk zasilania systemu

Naciśnij przycisk zasilania systemu, aby włączyć lub wyłączyć system.

Dioda LED zasilania systemu

Dioda LED zasilania świeci się, gdy system jest włączony i gaśnie po jego wyłączeniu. W warunkach oszczędzania energii dioda LED miga w trybie S3

(Wstrzymaj i zapisz w pamięci), a gaśnie w trybie S4 (Wstrzymaj i zapisz na dysk).

Dioda LED dysku twardego

Ten wskaźnik pokazuje stan aktywności dysku twardego. Miganie oznacza dostęp systemu do danych na dysku twardym, a wyłączenie oznacza brak aktywności dysku.

Przycisk jasności

Przyciski te umożliwiają regulację poziomu jasności.

Czytnik kart pamięci

Wbudowany czytnik kart może obslugiwać różne typy kart pamięci.

1-7

1-8

6

7

8

9

10

11

12

Port USB 3.0 (z technologią MSI Super Charger Technology)

Port USB 3.0 jest wstecznie zgodny z urządzeniami USB 2.0. Obsługa szybkości transferu danych do 5Gbit/s (Super szybkość).

Dzięki technologii MSI Super Charger Technology, działa nie tylko jako normalny port USB 3.0, ale także umożliwia ładowanie urządzeń USB nawet przy wyłączonym systemie. Użytkownicy nie muszą już włączać zasilania systemu, aby załadować przez USB urządzenia. Co więcej, czas ładowania jest skrócony o 40%, co jest znacznym ułatwieniem.

Port USB 3.0

Port USB 3.0 jest wstecznie zgodny z urządzeniami USB 2.0. Obsługa szybkości transferu danych do 5Gbit/s (Super szybkość).

Gniazdo zasilania

Za pomocą tego gniazda zasilacz AC/DC konwertuje prąd zmienny na prąd stały.

Energia dostarczana przez to gniazdo służy do zasilania komputera PC. Aby zapobiec uszkodzeniu komputera PC, należy zawsze używać dostarczonego zasilacza sieciowego.

Czytnik kart smart (Opcjonalnie)

Ten czytnik kart obsługuje karty smart, umożliwiając identyfikację, uwierzytelnianie, przechowywanie danych, przetwarzanie aplikacji, itd.

Stacja dysków optycznych (Opcjonalnie)

Do celów rozrywki domowej zintegrowano napęd DVD Super-Multi.

Otwór wysuwania (Opcjonalnie)

Jeśli nie działa przycisk wysuwania włóż cienki, prosty przedmiot (taki jak spinacz do papieru) do otworu wysuwania, aby ręcznie otworzyć stację dysków optycznych.

Przycisk wysuwania (Opcjonalnie)

Naciśnij przycisk wysuwania, aby otworzyć stację dysków optycznych.

Ważne

1. Zalecamy, aby ze względów bezpieczeństwa najpierw podłączyć zasilacz AC/DC do komputera PC typu AIO, a następnie podłączyć przewód zasilający do gniazda zasilania.

2. Do portów USB 3.0 zaleca się podłączanie urządzeń wysokiej szybkości, a urządzenia niskiej szybkości, takie jak mysz lub klawiatura zaleca się podłączać do portów USB 2.0 na panelu tylnym.

Omówienie

1-9

1-8

Omówienie

Wymiana składników i uaktualnianie

Należy pamiętać, że niektóre wstępnie zainstalowane składniki produktu mogą zostać na życzenie użytkownika uaktualnione lub wymienione, w zależności od zakupionego modelu.

Dalsze informacje o możliwościach zakupu produktów można uzyskać u lokalnego dostawcy. Nie należy uaktualniać ani wymieniać jakiegokolwiek składnika produktu inaczej niż u autoryzowanego dostawcy lub w punkcie serwisowym, ponieważ może to spowodować unieważnienie gwarancji. Zaleca się, aby skontaktować się z autoryzowanym dostawcą lub punktem serwisowym w celu wykonania usługi uaktualnienia lub wymiany.

1-9

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals