Rozwiązywanie problemów. MSI MS-A616


Add to my manuals
35 Pages

advertisement

Rozwiązywanie problemów. MSI MS-A616 | Manualzz

Rozwiązywanie problemów

A

A-2

Nie można uruchomić systemu

1. Sprawdź, czy system jest podłączony do gniazda zasilającego i czy jest włączony.

2. Sprawdź, czy kabel zasilający i inne przewody są prawidłowo podłączone.

Kiedy włączam komputer, pojawia się komunikat „Nie znaleziono systemu operacyjnego” lub system Windows nie uruchamia się.

1. Sprawdź, czy w szufladzie napędu optycznego nie znajduje się nierozruchowy dysk CD/DVD. Jeśli tak, wyjmij dysk CD/DVD i uruchom ponownie komputer.

2. Sprawdź kolejność urządzeń rozruchowych (Boot Device Priority) w programie konfiguracyjnym BIOSu.

Nie daje się zamknąć systemu.

Zalecaną metodą wyłączenia komputera jest użycie ikony Zamknij system. Użycie innych metod, w tym tych opisanych poniżej, może doprowadzić do uszkodzenia danych. Jeśli polecenie Zamknij system nie działa, wybierz jedną z poniższych metod:

1. Naciśnij klawisze Ctrl+Alt+Del i wybierz polecenie Zamknij system.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania aż do wyłączenia systemu.

3. Odłącz kabel zasilający.

Mikrofon nie działa.

1. W przypadku wbudowanego mikrofonu wybierz polecenia Start > Panel sterowania > Dźwięki i urządzenia audio > Audio, aby sprawdzić, czy dźwięk nie jest wyciszony.

2. Jeśli używany jest mikrofon zewnętrzny, sprawdź, czy mikrofon jest podłączony do gniazda mikrofonowego.

Występują problemy z łączem internetowym.

1. W razie problemów z łączem internetowym sprawdź, czy nie wynikają one z problemów technicznych dostawcy usług internetowych.

2. Sprawdź ustawienia sieciowe i połączenie i sprawdź prawidłowość konfiguracji dostępu internetowego w systemie.

3. Szybkość transmisji w sieci bezprzewodowej zależy od odległości i barier między urządzeniami i punktem dostępowym. Aby zwiększyć szybkość transmisji danych, należy wybrać punkt dostępowy znajdujący się najbliżej urządzenia.

Rozwiązywanie problemów

A-3

A-2

Rozwiązywanie problemów

Głośniki nie działają.

1. Sprawdź ustawienie głośności w mikserze dźwięku.

2. Jeśli używana aplikacja ma własną regulację głośności, sprawdź, czy dźwięk nie został wyciszony.

3. Jeśli do gniazda słuchawkowego podłączono słuchawki, odłącz je.

4. Jeśli w urządzeniu jest menu ekranowe, wyreguluj głośność w menu ekranowym.

Nie można odtworzyć płyty CD/DVD za pomocą czytnika DVD-ROM w urządzeniu.

1. Płyta CD/DVD musi być skierowana etykietą do góry.

2. Jeśli płyta CD/DVD wymaga specjalnego programu, upewnij się, że program jest zainstalowany zgodnie z instrukcjami.

3. Jeśli przy odtwarzaniu płyty DVD pojawi się ostrzeżenie o kodzie regionu, może to oznaczać, że dana płyta jest niezgodna z czytnikiem DVD-ROM w urządzeniu.

Kod regionu został oznaczony na opakowaniu płyty.

4. Jeśli widać obraz wideo, ale nie słychać dźwięku, sprawdź ustawienia w odtwarzaczu. Sprawdź też, czy głośniki i główny regulator głośności w mikserze dźwięku nie są wyciszone.

5. Sprawdź, czy prawidłowo zainstalowano sterowniki. Kliknij opcję Start > Panel sterowania > System > Menedżer urządzeń.

6. Jeśli płyta jest brudna lub zarysowana, może doprowadzić do zawieszenia komputera w trakcie prób jej odczytu. W razie konieczności uruchom ponownie komputer, wyjmij płytę i sprawdź, czy nie jest brudna lub zarysowana.

7. Do odtworzenia płyty wideo DVD użyj oprogramowania typu PowerDVD lub

WinDVD.

Szuflada napędu DVD nie daje się otworzyć.

1. Upewnij się, że komputer jest włączony.

2. Naciśnij przycisk wysunięcia na frontowej ścianie napędu DVD-ROM.

3. Jeśli przycisk wysunięcia szuflady nie działa, otwórz szufladę, wkładając długi, ostro zakończony przedmiot do otworu obok przycisku wysunięcia.

Na monitorze nie ma obrazu.

1. Sprawdź, czy system jest podłączony do gniazda zasilającego i czy jest włączony.

2. Urządzenie może być w trybie oczekiwania. Naciśnij dowolny przycisk, aby uaktywnić ekran.

A-3

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals