Operaţii de sistem. MSI MS-A616


Add to my manuals
35 Pages

advertisement

Operaţii de sistem. MSI MS-A616 | Manualzz

3

Operaţii de sistem

Acest capitol vă oferă informaţii esenţiale cu privire la operaţiile disponibile ale sistemului�

Important

Toate informaţiile pot fi modificate fără înştiinţare prealabilă�

Gestionarea energiei

Gestionarea energiei computerelor personale (PC-uri) şi a monitoarelor are potenţialul de a economisi cantităţi semnificative de electricitate, precum şi de a oferi beneficii semnificative din punct de vedere ecologic�

Pentru a utiliza eficient energia, deconectaţi monitorul de la sursa de alimentare sau treceţi PC-ul în modul Repaus după o perioadă de inactivitate a utilizatorului� h

Gestionarea energiei în sistemul Windows 10

■ Meniul [Power Options] (Opţiuni de alimentare) din sistemul de operare

Windows permite controlul caracteristicilor de gestionare a energiei pentru monitor, unitatea de hard disk şi baterie� Faceţi clic dreapta pe [Start]

, selectaţi [Control Panel] (Panou de control) din listă şi apoi faceţi clic pe

[System and Security] (Sistem şi securitate)�

3-2

Selectaţi [Power Options] (Opţiuni de alimentare) şi alegeţi un plan de alimentare care corespunde nevoilor dvs� personale� De asemenea, puteţi configura precis setările, făcând clic pe [Change plan settings] (Modificare setări plan)�

■ Meniul Shut Down Computer (Închidere computer) prezintă opţiunile Sleep

(Repaus) (S3/S4) şi Shut Down (Închidere) (S5) pentru o gestionare rapidă şi uşoară a alimentării sistemului dvs� h

Gestionarea energiei prin monitoare cu certificare

ENERGY STAR (opţional)

Caracteristica de gestionare a energiei permite computerului să iniţieze un mod de alimentare redusă sau „Repaus” după o perioadă de inactivitate a utilizatorului� Când se utilizează cu un monitor extern cu certificare ENERGY STAR, această caracteristică acceptă şi caracteristici similare de gestionare a energiei ale monitorului� Pentru a beneficia de aceste economii potenţiale de energie, caracteristica de gestionare a energiei a fost prestabilită să se comporte în următoarele moduri atunci când sistemul funcţionează pe alimentare de c�a�:

■ Oprire afişaj după 10 de minute

■ Iniţiere Repaus după 30 de minute

Operaţii de sistem

3-3

3-2

Operaţii de sistem h

Reactivarea sistemului

Computerul va putea reveni din modul economisire energie ca răspuns la o comandă provenită de la una din următoarele surse:

■ butonul de alimentare,

■ reţea (Wake On LAN - Activare în LAN),

■ tastatura�

Sfaturi pentru economisirea energiei:

■ Opriţi monitorul apăsând pe butonul de alimentare al LCD-ului după o perioadă de inactivitate a utilizatorului�

■ Reglaţi setările din Power Options (Opţiuni alimentare) în sistemul de operare

Windows pentru a optimiza administrarea alimentării PC-ului�

■ Instalaţi software de economisire a consumului de energie pentru a administra consumul de energie al PC-ului�

■ Deconectaţi întotdeauna cablul de alimentare c�a� sau scoateţi din funcţiune priza de perete dacă PC-ul este lăsat neutilizat pentru un timp, pentru a obţine un consum de energie zero�

3-3

Conexiunea de reţea (Windows 10)

h

Reţea cu fir

1� Faceţi clic dreapta pe [Start] listă�

şi selectaţi [Control Panel] (Panou de control) din

2� Selectaţi [View network status and tasks] (Vizualizare stare şi sarcini de reţea) sub

[Network and Internet] (Reţea şi internet)�

3-4

3� Selectaţi [Set up a new connection or network] (Configurare conexiune sau reţea nouă)�

Operaţii de sistem

3-5

3-4

Operaţii de sistem

4� Alegeţi opţiunea [Connect to the Internet] (Conectare la internet) şi faceţi clic pe

[Next] (Următorul)�

5� Selectaţi [Broadband (PPPoE)] (Bandă largă (PPPoE)) pentru a vă conecta utilizând

DSL sau cablu care necesită un nume de utilizator şi o parolă�

6� Tastaţi informaţiile de la furnizorul de servicii Internet (ISP) şi faceţi clic pe [Connect]

(Conectare) pentru a stabili conexiunea LAN�

3-5

h

Reţea fără fir

1� Mergeţi la [Start] , faceţi clic pe [Settings] (Setări) şi selectaţi [Network and

Internet] (Reţea şi Internet)�

2� Pe ecran va apărea o listă a conexiunilor WLAN disponibile� Alegeţi o conexiune din listă�

3� Pentru a stabili o nouă conexiune, selectaţi [Network and Sharing Center] (Reţea şi centru de partajare)�

3-6

4� Selectaţi [Set up a new connection or network] (Configurare conexiune sau reţea nouă)�

5� În continuare, alegeţi [Manually connect to a wireless network] (Conectare manuală la o reţea fără fir) şi faceţi clic pe [Next] (Următorul) pentru a continua�

6� Introduceţi informaţii pentru reţeaua fără fir pe care doriţi să o adăugaţi şi faceţi clic pe [Next] (Următorul) pentru a continua�

7� A fost creată o conexiune WLAN nouă�

Operaţii de sistem

3-7

3-6

Operaţii de sistem

Recuperarea sistemului (Windows 10)

Printre scopurile utilizării funcţiei System Recovery (Recuperare sistem) se poate număra:

■ Restabileşte sistemul la starea iniţială a setărilor implicite ale producătorului original�

■ Când survin unele erori la sistemul de operare aflat în uz�

■ Când sistemul de operare este afectat de un virus şi nu poate funcţiona normal�

■ Când doriţi să instalaţi sistemul de operare cu alte limbi integrate�

Înainte de a utiliza funcţia System Recovery (Recuperare sistem), faceţi copii de rezervă pentru datele salvate în unitatea sistemului dvs� pe alte dispozitive de stocare�

Dacă soluţia următoare nu reuşeşte să vă recupereze sistemul, contactaţi distribuitorul local autorizat sau un centru de service pentru asistenţă suplimentară�

3-7

Resetaţi acest PC

1� Mergeţi la [Start] , faceţi clic pe [Settings] (Setări) şi selectaţi [Update and security] (Actualizare şi securitate)�

2� Selectaţi [Recovery] (Recuperare) şi faceţi clic pe [Get started] (Introducere) de sub [Reset this PC] (Resetaţi acest PC) pentru a iniţia procesul de recuperare a sistemului�

3-8

3� Va apărea ecranul [Choose an option] (Alegeţi o opţiune)� Alegeţi între [Keep my files] (Păstrează fişierele personale) şi [Remove everything] (Elimină totul)�

Resetaţi acest PC

Păstrează fişierele personale

Doar unitatea pe care este instalat Windows

Elimină totul

Toate unităţile

Elimină numai fişierele mele

Elimină fişierele şi curăţă unitatea

Elimină numai fişierele mele

Elimină fişierele şi curăţă unitatea

Operaţii de sistem

3-9

3-8 h

Păstrează fişierele personale

1� Selectaţi [Keep my files] (Păstrează fişierele personale)�

Operaţii de sistem

2� Ecranul [Your apps will be removed] (Aplicaţiile dvs� vor fi eliminate) afişează o listă de aplicaţii care vor trebui reinstalate de pe web sau de pe discurile de instalare�

Faceţi clic pe [Next] (Următorul) pentru a continua�

3-9

3� În următorul ecran vor fi afişate modificările care vor fi efectuate în timpul procesului�

Faceţi clic pe [Reset] (Resetare) pentru a iniţia resetarea sistemului�

h

Elimină totul

1� Selectaţi [Remove everything] (Elimină totul)�

3-10

2� Dacă aveţi mai multe unităţi hard disk, va apărea un ecran în care vi se solicită să alegeţi între [Only the drive where Windows is installed] (Doar unitatea pe care este instalat Windows) şi [All drives] (Toate unităţile)�

3� Apoi, selectaţi între [Just remove my files] (Elimină numai fişierele mele) şi [Remove files and clean the drive] (Elimină fişierele şi curăţă unitatea)�

4� În următorul ecran vor fi afişate modificările care vor fi efectuate în timpul procesului�

Faceţi clic pe [Reset] (Resetare) pentru a iniţia resetarea sistemului�

Operaţii de sistem

PB

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals