Depanare. MSI MS-A616


Add to my manuals
35 Pages

advertisement

Depanare. MSI MS-A616 | Manualzz

Depanare

A

A-2

Sistemul meu nu porneşte�

1� Verificaţi dacă sistemul este conectat la o priză de alimentare şi dacă este pornit�

2� Verificaţi dacă aţi conectat ferm cablul de alimentare şi toate celelalte cabluri�

Când pornesc computerul, mesajul „Operating System not found”

(Sistemul de operare nu a fost găsit) apare sau sistemul de operare

Windows nu porneşte�

1� Verificaţi dacă există un CD/DVD de pe care nu se poate instala sistemul

în unitatea de isc optică� În acest caz, scoateţi CD-ul/DVD-ul şi reporniţi computerul�

2� Verificaţi setările cu privire la prioritatea dispozitivelor de pornire a sistemului de operare, din secţiunea de configurare BIOS�

Sistemul nu poate fi oprit�

Se recomandă oprirea computerului folosind pictograma Shut Down (Oprire) a sistemului de operare� Utilizarea altor metode, printre care şi cele enumerate mai jos, poate conduce la coruperea datelor� Dacă procedura de oprire recomandată nu funcţionează, alegeţi una din următoarele variante:

1� Apăsaţi concomitent tastele Ctrl+Alt+Del, după care alegeţi opţiunea Shut Down

(Oprire)�

2� Ţineţi apăsat butonul de oprire până când sistemul se opreşte�

3� Deconectaţi cablul de alimentare de la sistem�

Microfonul meu nu funcţionează�

1� În cazul unui microfon încorporat, mergeţi la Start (Start) > Control Panel (Panou de control) > Sounds and Audio Devices (Sunete şi dispozitive audio) > Audio

(Audio) pentru a verifica dacă volumul microfonului a fost dezactivat�

2� Dacă utilizaţi un microfon extern, verificaţi dacă acesta este conectat la mufa

Microphone (Microfon)�

Conexiunea la internet are probleme�

1� Dacă întâmpinaţi probleme când încercaţi să vă conectaţi la furnizorul de servicii internet (Internet Service Provider - ISP), verificaţi dacă acesta se confruntă cu dificultăţi tehnice�

2� Verificaţi setările de reţea şi conexiunea pentru a vă asigura că sistemul este configurat în mod corect pentru a avea acces la internet�

3� Viteza de transfer a datelor prin reţeaua LAN fără fir este afectată de distanţă şi de obstacolele dintre dispozitive şi punctele de acces� Pentru a maximiza viteza transferului de date, alegeţi punctul de acces cel mai apropiat de sistemul dvs�

Depanare

A-3

A-2

Depanare

Difuzoarele sistemului nu funcţionează�

1� Verificaţi setarea principală a volumului, în Audio Mixer�

2� Dacă utilizaţi o aplicaţie care are propriile comenzi pentru volum, verificaţi dacă volumul este dezactivat din aceste comenzi�

3� Dacă aţi conectat un cablu audio la mufa Heaphone (Căşti), deconectaţi-l�

4� Dacă sistemul are o funcţie OSD (afişaj pe ecran), reglaţi volumul pentru aceasta�

Nu pot reda un CD/DVD cu ajutorul unităţii DVD-ROM a sistemului�

1� Asiguraţi-vă că eticheta CD-ului/DVD-ului este orientată în sus�

2� Dacă CD-ul/DVD-ul necesită software, asiguraţi-vă că acest software este corect instalat, în conformitate cu instrucţiunile programului�

3� Dacă apare un avertisment privind codul de regiune când redaţi DVD-ul, problema ar putea fi reprezentată de faptul că DVD-ul este incompatibil cu unitatea DVD-ROM a sistemului dvs� Codul de regiune este afişat pe ambalajul discului�

4� Dacă puteţi vedea imaginile video, dar fără a auzi sunetul, verificaţi playerul media� De asemenea, verificaţi dacă difuzoarele şi setarea principală pentru sunet din Audio Mixer nu indică o dezactivare a sunetului�

5� Verificaţi dacă driverele sunt instalate corespunzător� Faceţi clic pe Start (Start)

> Control Panel (Panou de control) > System (Sistem) > Device Manager

(Manager dispozitive)�

6� Un disc murdar sau zgâriat poate cauza blocarea sistemului când se încearcă citirea discului� Dacă este necesar, reporniţi computerul, scoateţi discul şi verificaţi dacă acesta este murdar sau zgâriat�

7� Utilizaţi un software de player DVD precum PowerDVD sau WinDVD pentru a reda materiale video în format DVD�

Tava unităţii DVD-ROM nu se deschide�

1� Asiguraţi-vă aţi pornit computerul�

2� Apăsaţi pe butonul Eject al unităţii DVD-ROM�

3� Dacă acest buton nu funcţionează, deschideţi tava prin introducerea unui obiect ascuţit în orificiul de lângă butonul Eject�

Monitorul sistemului nu afişează nimic�

1� Verificaţi dacă sistemul este conectat la o priză de alimentare şi dacă este pornit�

2� Este posibil ca sistemul să se afle în modul de aşteptare� Apăsaţi orice tastă pentru a activa afişajul�

A-3

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals