Prvi koraci. MSI MS-A616


Add to my manuals
35 Pages

advertisement

Prvi koraci. MSI MS-A616 | Manualzz

2

Prvi koraci

Ovo poglavlje obezbeđuje informacije vezane za proceduru podešavanja hardvera. Dok povezujete periferne uređaje, budite pažljivi dok držite uređaje i koristite uzemljenu traku za zglob da izbegnete statički elektricitet.

2-2

Saveti za bezbednost i udobnost

AIO PC je portabilna platforma koja vam omogućava da radite bilo gde. Međutim, odabiranje dobrog radnog mesta je važno ukoliko planirate da na PC-ju radite tokom dužeg vremenskog perioda.

1� Vaš radni prostor treba da ima dovoljno osvetljenja�

2� Odaberite odgovarajući sto i stolicu i podesite njihovu visinu da bi odgovarala vašem položaju tela prilikom rada.

3� Kada sedite na stolici, sedite uspravno i sa pravilnim stavom� Podesite naslon stolice (ukoliko je dostupan) tako da udobno podržava vaša leđa.

4� Postavite svoja stopala ravno i prirodno na pod, tako da su vaša kolena i laktovi u ispravnom položaju (oko 90 stepeni) dok radite.

5. Stavite svoje ruke na sto prirodno da bi vaši zglobovi na rukama bili podržani.

6� Prilagodite ugao/položaj AIO PC-ja tako da imate optimalan vizuelni pregled.

7� Izbegavajte da koristite svoj PC u prostoru gde možete da se neugodno osećate

(na primer na krevetu).

8� AIO PC je električni uređaj. Molimo vas da sa njim rukujete izuzetno pažljivo, kako bi izbegli telesne povrede�

1

3

4 90-120

15-20

38-76 cm

5

6

4 2

2

4

Prvi koraci

2-3

2-2

Prvi koraci

Podešavanje hardvera

Važno

• Ilustracije su prikazane samo kao reference. Izgled vašeg sistema može da se razlikuje�

• Uverite se da je sistem uzemljen putem kabla za power napajanje naizmeničnom strujom i strujne utičnice pre uključivanja sistema.

• Ne koristite oštre predmete na ekranu�

1. Podesite postolje na odgovarajući ugao tako da sistem bude u stabilnom položaju.

2-3

2. Priključite adapter u sistem i priključite kabl za napajanje.

2-4

3. Pritisnite taster za napajanje da uključite sistem.

Prvi koraci

PB

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals