Prehľad. MSI MS-A616


Add to my manuals
35 Pages

advertisement

Prehľad. MSI MS-A616 | Manualzz

1

Prehľad

Tento systém je navrhnutý s ekologickým komerčným a inteligentným digitálnym životným štýlom, ktorý používa neoslňujúce podsvietenie LED displeja na zvýšenie jasu pri súčasnom znížení záťaže očí. Spája technológiu so životnosťou vďaka špeciálne navrhnutému rámu a podstavcu, čím umožňuje pohodlnejšie používanie počítačov – vhodné pre jednotlivca aj pre podnik.

Obsah Balenia

Osobný počítač Sieťový AC/DC adaptér Sieťový AC kábel

1-2

Klávesnica (voliteľná) Myš (voliteľná) Ovládač/Pracovný disk

Používateľská príručka a stručný návod

* Kontaktujte nás vždy, keď zistíte, že ktorákoľvek z položiek je poškodená alebo chýba.

* Obrázky slúžia iba ako príklad a obsah vášho balenia sa môže mierne odlišovať v závislosti od vami zakúpeného modelu�

Prehľad

1-3

1-2

Prehľad

Prehľad Systému

h

Pohľad Spredu

1 2 3

5

4

1

2

3

4

5

Mikrofón

Zabudovaný mikrofón sa môže používať na on-line chatovanie.

Webová kamera

Táto zabudovaná web kamera s mikrofónom sa môže používať na snímanie záberov, nahrávanie videí alebo na on-line konferenčné video hovory, ako aj na ďalšie interaktívne aplikácie�

LED indikátor

LED indikátor indikuje nahrávanie. LED indikátor musí svietiť, keď zariadenie nahráva obraz a nebude svietiť, ak zariadenie obraz nenahráva.

Stereo reproduktory

Zabudované stereo reproduktory spolu s vysokokvalitnou zvukovou kartou v stereo systéme�

Displej

15,6“ displej s LED podsvietením má voliteľné rozlíšenie 1 366 x 768 pixlov a štandardné rozmery širokouhlej obrazovky formátu 16:9.

1-3

h

Pohľad Zozadu

1

1

4

2

1-4

3

1

2

3

4

Ventilátor

Ventilátor na kryte je určený na výmenu vzduchu a na zabránenie prehrievania zariadenia. Tento ventilátor sa nesmie zakrývať.

Stojan

Na umiestnenie vášho systému na rovnej a stabilnej ploche používajte tento stojan.

Otvor pre vedenie kábla

Káble veďte cez otvor pre vedenie káblov, čím počas pripájania zariadení zabránite vytváranie spleti káblov�

Otvor pre zámok typu Kensington

Tento PC všetko v jednom je vybavený otvorom pre zámok typu Kensington, ktorý používateľovi umožňuje zaistiť PC všetko v jednom na jednom mieste pomocou kľúča a mechanického zariadenia s PIN kódom a pomocou kovového pogumovaného kábla.

Na konci kábla sa nachádza malá slučka, pomocou ktorej sa dá celý kábel obtočiť okolo trvalo zabudovaného predmetu, akým je ťažký stôl alebo podobné zariadenie, čím PC všetko v jednom zaistíte na svojom mieste.

Prehľad

1-5

1-4

Prehľad h

Pohľad zhora a zdola

1

Voliteľný

3 5 6 7

2

4

3 5 6 7

2

4

8

8

9

1

2

3

4

5

Ventilátor

Ventilátor na kryte je určený na výmenu vzduchu a na zabránenie prehrievania zariadenia. Tento ventilátor sa nesmie zakrývať.

Výstupný konektor

Tento konektor slúži na pripojenie slúchadiel alebo reproduktorov.

Konektor pre mikrofón

Tento konektor slúži na pripojenie mikrofónov.

USB 3.0 port

USB 3.0 port je spätne kompatibilný so zariadeniami s podporou USB 2.0. Podporuje rýchlosť prenosu údajov 5 Gbit/s (super rýchlosť).

USB 2.0 port

USB port (univerzálna sériová zbernica) je určený na pripojenie zariadení s podporou

USB, ako je klávesnica, myš alebo ďalšie USB kompatibilné zariadenia. Podporuje rýchlosť prenosu údajov 480 Mbit/s (vysoká rýchlosť).

1-5

1-6

6

RJ-45 LAN konektor

Štandardný konektor LAN RJ-45 slúži na pripojenie k miestnej počítačovej sieti (LAN).

Do tohto konektora môžete zapojiť sieťový kábel.

Zelená / Oranžová Žltá

7

8

9

LED indikátor Farba

Pravý

Ľavý

Žltá

Zelená

Oranžová

Stav LED indikátora

Nesvieti

Svieti (neprerušovane) Spojenie siete LAN bolo zrealizované�

Svieti

(jasnejšie a pulzujúco)

Nesvieti

Počítač komunikuje s iným počítačom v rámci siete LAN�

Vybratá je rýchlosť prenosu údajov 10 Mbit/s.

Svieti

Stav

Spojenie siete LAN zlyhalo�

Svieti

Vybratá je rýchlosť prenosu údajov 100

Mbit/s.

Vybratá je rýchlosť prenosu údajov 1000

Mbit/s.

Port VGA

VGA port podporuje monitory a ďalšie zariadenia s rozhraním VGA.

Sériový port (voliteľný)

Sériový port podporuje snímače čiarových kódov, tlačiarne čiarových kódov, tlačiarne príjmových dokladov, čítačky kreditných kariet a pod.

Paralelný port (voliteľný)

Paralelný port podporuje tlačiarne a ďalšie zariadenia s paralelným rozhraním.

Dôležité

Vysokorýchlostné zariadenia sa odporúčajú pre porty USB 3.0, zatiaľ čo nízkorýchlostné zariadenia odporúčame pripojiť k USB 2.0 portom.

Prehľad

1-7

1-6

Prehľad h

Pohľad zboku

1

3

8

2

4

5

6

7

9

11

Voliteľný

10

12

1

2

3

4

5

Sieťový vypínač systému

Stlačením sieťového vypínača systému sa systém zapne alebo vypne.

LED vypínač systému

Keď je systém zapnutý, rozsvieti sa dióda LED napájania a keď sa systém vypne, táto dióda prestane svietiť. Aby sa šetrilo prúdom, dióda LED bliká v režime S3 (dočasne pozastavený pre RAM) a zhasne v režime S4 (dočasne pozastavený do disku).

LED indikátor mechaniky pevného disku

Tento indikátor zobrazuje stav aktivity mechaniky pevného disku. Bliká, pokiaľ systém získava prístup k údajom na mechanike pevného disku a nesvieti, pokiaľ nie je zistená žiadna aktivita disku.

Tlačidlo na nastavenie jasu

Tieto tlačidlá slúžia na nastavenie úrovne jasu.

Čítačka pamäťových kariet

Zabudovaná čítačka kariet podporuje rôzne typy pamäťových kariet.

1-7

1-8

6

7

8

9

10

11

12

USB 3.0 port (s technológiou MSI Super Charger Technology)

USB 3.0 port je spätne kompatibilný so zariadeniami s podporou USB 2.0. Podporuje rýchlosť prenosu údajov 5 Gbit/s (super rýchlosť).

Vďaka technológii MSI Super Charger Technology nielenže funguje ako štandardný

USB 3 .

0 port, ale používateľom umožňuje aj nabíjanie USB zariadení, a to aj pokiaľ je systém vypnutý. Používatelia už nebudú musieť systém zapínať v prípade potreby nabíjať USB zariadenia. Čo je ešte lepšie, dokáže znížiť dobu nabíjania až o 40 % a zefektívniť tak životnosť.

USB 3.0 port

USB 3.0 port je spätne kompatibilný so zariadeniami s podporou USB 2.0. Podporuje rýchlosť prenosu údajov 5 Gbit/s (super rýchlosť).

Sieťový konektor

Sieťový adaptér konvertuje striedavý prúd na jednosmerný, čím je možné využívať tento konektor� Energiou dodávanou pomocou tohto konektora je napájaný PC� Aby ste zabránili poškodeniu PC, vždy používajte dodávaný sieťový adaptér.

Inteligentná čítačka kariet (voliteľná)

Táto čítačka kariet podporuje inteligentné karty a poskytuje identifikáciu, overenie, ukladanie údajov, spracovanie aplikácií a pod.

Mechanika optického disku (voliteľná)

Mechanika DVD Super-Multi predstavuje integrované zariadenie pre domácu zábavu�

Otvor pre vysunutie (voliteľná)

Ak tlačidlo pre vysunutie nefunguje, do otvoru pre vysunutie zasuňte tenký rovný predmet (ako je kancelárska spona) a manuálne otvorte mechaniku optického disku.

Tlačidlo na vysunutie (voliteľná)

Stlačením tlačidla vysunutia dôjde k vysunutiu mechaniky optického disku.

Dôležité

1. Z bezpečnostných dôvodov vám odporúčame, aby ste do svojho AIO PC všetko v jednom najprv pripojili AC/DC adaptér na striedavý prúd a až potom pripojte sieťový kábel do elektrickej zásuvky�

2. Vysokorýchlostné zariadenia sa odporúčajú pre porty USB 3.0, zatiaľ čo nízkorýchlostné zariadenia odporúčame pripojiť k USB 2.0 portom.

Prehľad

1-9

1-8

Prehľad

Výmena a Modernizácia Prvkov

Dôležité je vedieť, že niektoré vopred nainštalované komponenty v tomto zariadení sa môžu na požiadanie používateľa rozšíriť alebo vymeniť v závislosti na vami zakúpenom modeli�

Ďalšie informácie o možnosti zakúpenia výrobkov získate u miestneho predajcu.

Nepokúšajte sa rozširovať alebo vymieňať akýkoľvek diel tohto výrobku, ak nie ste autorizovaným predajcom alebo zástupcom servisného strediska, pretože to môže mať za následok ukončenie platnosti záruky. Pokiaľ požadujete akékoľvek služby na rozšírenie alebo výmenu tohto výrobku, odporúčame vám, aby ste sa obrátili na autorizovaného predajcu alebo servisné stredisko�

1-9

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals