Začíname. MSI MS-A616


Add to my manuals
35 Pages

advertisement

Začíname. MSI MS-A616 | Manualzz

2

Začíname

Táto kapitola uvádza informácie o postupoch inštalácie a nastavenia hardvéru�

Počas pripájania periférnych zariadení buďte opatrní pri držaní zariadení a aby ste predišli vzniku statickej elektriny, používajte uzemnené pútko na zápästie.

2-2

Tipy ohľadne bezpečnosti a pohodlnej práce

Tento PC všetko v jednom predstavuje prenosnú platformu, ktorá vám umožňuje pracovať kdekoľvek. Voľba dobrého pracovného priestoru je však veľmi dôležitá vtedy, keď musíte s PC pracovať počas dlhšej časovej doby.

1� Vaše pracovisko by malo byť dostatočne osvetlené.

2� Vyberte si správny stôl a stoličku; nastavte ich výšku tak, aby vyhovovala vašej polohe počas práce.

3� Pokiaľ sedíte na stoličke, zaujmite vzpriamený posed a dobrú polohu. Kvôli pohodlnému podopieraniu chrbta nastavte operadlovú časť stoličky (ak je nastavenie možné).

4� Nohy položte pätami rovno a pohodlne na podlahu tak, aby počas práce mali kolená a lakte správnu polohu (asi 90 stupňov).

5. Ruky položte na stôl prirodzeným spôsobom tak, aby ste mali podoprené zápästia.

6� Uhol/polohu PC všetko v jednom nastavte tak, aby ste dosiahli optimálne sledovanie.

7� Vyhnite sa používaniu svojho PC na miestach, kde by ste sa cítili nepohodlne

(napríklad v posteli).

8. Tento PC všetko v jednom je elektrické zariadenie. Aby ste predišli zraneniam, zaobchádzajte s ním s veľkou opatrnosťou.

1

3

4 90-120

15-20

38-76 cm

5

6

4 2

2

4

Začíname

2-3

2-2

Začíname

Inštalácia hardvéru

Dôležité

• Obrázky slúžia iba ako príklad. Vzhľad vášho systému sa môže líšiť.

• Pred zapnutím systému sa uistite, že napájací kábel systému je zapojený do uzemnenej elektrickej zásuvky�

• Displeja sa nedotýkajte žiadnymi ostrými predmetmi.

1. Stojan nastavte do primeraného uhla, kým systém nebude bezpečne umiestnený.

2-3

2. Adaptér pripojte k systému a napájací kábel zapojte do elektrickej zásuvky.

2-4

3. Systém zapnite stlačením hlavného vypínača.

Začíname

PB

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals