Sistemske operacije. MSI MS-A616


Add to my manuals
35 Pages

advertisement

Sistemske operacije. MSI MS-A616 | Manualzz

Sistemske operacije

To poglavje prinaša bistvene informacije o sistemskih operacijah�

Pomembno

Vse informacije so predmet sprememb brez predhodne najave�

3

Upravljanje napajanja

Pri upravljanju napajanja osebnih računalnikov (PC) in monitorjev lahko privarčujete precejšnje količine elektrike in ste pri tem tudi prijaznejši do okolja.

Za energetsko učinkovitost izklopite zaslon oz. nastavite PC tako, da se po določenem obdobju neaktivnosti preklopi na speči način.

h Upravljanje porabe energije v Windows 10

■ [Power Options] (Možnosti porabe energije) v operacijskem sistemu Windows omogočajo nadzor nad načinom napajanja vašega zaslona, trdega diska in baterije. Z desno tipko miške kliknite [Start] (Začetek) , s seznama izberite [Control Panel] (Nadzorna plošča) in nato kliknite [System and

Security] (Sistem in varnost).

3-2

Izberite [Power Options] (Možnosti porabe energije) in nato načrt napajanja, ki ustreza vašim osebnim potrebam� Nastavitve lahko tudi podrobno prilagodite s klikom na (Change plan settings] (Spremeni nastavitve načrta).

■ Meni Zaustavitev sistema) ponuja možnosti Spanje (S3/S4) in Zaustavitve

(S5) za hitro in enostavno urejanje napajanja vašega sistema.

h Upravljanje z energijo z monitorji z oznako ENERGY

STAR (izbirno)

Funkcija upravljanja z energijo omogoča računalniku, da inicializira majhno porabo energije ali način “Sleep (Spanje)”, ko je uporabnik določen čas neaktiven. Če uporabljate zunanji monitor z oznako

ENERGY STAR, ta funkcija podpira tudi podobne funkcije upravljanja z energijo tega monitorja� Da bi kar najbolje izkoristili te potencialne prihranke energije, se funkcija upravljanja z energijo obnaša takole, ko se sistem napaja preko izmeničnega napajanja:

■ Zaslon se po 10 minutah ugasne

■ Po 30 minutah preide v način Spanje

Sistemske operacije

3-3

3-2

Sistemske operacije h Preklop iz načina mirovanja

Računalnik lahko prebudite iz stanja varčevanja z energijo na naslednje načine:

■ s pritiskom na gumb za vklop/izklop,

■ omrežje (Wake On LAN),

■ s premikom miške,

■ s pritiskom na tipkovnico�

Nasveti za varčevanje z energijo:

■ Izklopite monitor s pritiskom na LCD gumb za vklop/izklop po daljšem obdobju neaktivnosti�

■ Prilagodite vrednosti v Power Options (Možnosti porabe energije) v operacijskem sistemu Windows za optimizacijo upravljanja napajanja.

■ Namestite programsko opremo za varčevanje z energijo, s katero lahko nadzorujete porabo energije vašega računalnika.

■ Ko računalnika dalj časa ne boste uporabljali, izklopite napajalni kabel oz. stensko vtičnico, da ne prihaja do nepotrebne porabe energije.

3-3

Omrežna povezava (Windows 10)

h Kabelsko omrežje

1. Z desno tipko miške kliknite [Start] (Začetek)

Panel] (Nadzorna plošča).

in s seznama izberite [Control

2. Izberite [View network status and tasks] (Poglej stanje in in opravila omrežja) pod

[Network and Internet] (Omrežje in internet).

3-4

3. Izberite [Set up a new connection or network] (Namesti novo povezavo ali omrežje).

Sistemske operacije

3-5

3-4

Sistemske operacije

4. Izberite [Connect to the Internet] (Vzpostavi povezavo z internetom) in kliknite

[Next] (Naprej).

5. Izberite [Broadband (PPPoE)] (Širokopasovno (PPPoE)) in se povežite s pomočjo

DSL ali kabelske povezave, ki potrebuje uporabniško ime in geslo�

6. Vnesite informacije vašega ponudnika internetnih storitev (ISP) in kliknite [Connect]

(Vzpostavi povezavo) za vzpostavitev vaše LAN povezave.

3-5

h Brezžično omrežje

1. Izberite [Start] (Začetek) , kliknite [Settings] (Nastavitve) in izberite [Network and Internet] (Omrežje in internet).

2. Prikaže se seznam razpoložljivih WLAN povezav. S seznama izberite povezavo.

3. Za vzpostavljanje nove povezave izberite [Network and Sharing Center] (Središče za omrežje in skupno rabo).

3-6 4. Izberite [Set up a new connection or network] (Namesti novo povezavo ali omrežje).

5. Nato izberite [Manually connect to a wireless network] (Ročna povezava z brezžičnim omrežjem) in kliknite [Next] (Naprej) za nadaljevanje.

6. Vnesite informacije brezžičnega omrežja, ki ga želite dodati, in kliknite [Next]

(Naprej) za nadaljevanje.

7. WLAN povezava je bila ustvarjena.

Sistemske operacije

3-7

3-6

Sistemske operacije

Obnovitev sistema (Windows 10)

Vzroki za uporabo Funkcija obnovitve sistema lahko vključujejo:

■ Obnovitev sistema nazaj na prvotno stanje izvirnih in privzetih nastavitev proizvajalca�

■ Ko so se pojavile napake v operacijskem sistemu�

■ Ko je operacijski sistem prizadel virus in ne more delovati normalno�

■ Če želite namestiti OS z ostalimi vgrajenimi jeziki.

Pred uporabo funkcije za obnovitev sistema varnostno kopirajte pomembne podatke, shranjene na sistemskem pogonu, v druge pomnilniške naprave�

Če naslednja rešitev ne uspe obnoviti vašega sistema, se za nadaljnjo pomoč prosimo obrnite na pooblaščenega distributerja ali servisni center.

3-7

Ponastavitev računalnika

1. Izberite [Start] (Začetek) , kliknite [Settings] (Nastavitve) in izberite [Update and security] (Posodobitev in varnost).

2. Izberite [Recovery] (Obnovitev) in kliknite [Get started] (Začnite) pri možnosti

[Reset this PC] (Ponastavi ta računalnik), da zaženete obnovitev sistema.

3-8 3. Pokaže se zaslon [Choose an option] (Izberite možnost). Izberite bodisi [Keep my files] (Ohrani moje datoteke) bodisi [Remove everything] (Odstrani vse).

Ponastavitev računalnika

Ohrani moje datoteke

Odstrani vse

Samo pogon, na katerem je nameščen operacijski sistem Windows

Vsi pogoni

Samo odstrani moje datoteke

Odstrani datoteke in počisti pogon

Samo odstrani moje datoteke

Odstrani datoteke in počisti pogon

Sistemske operacije

3-9

3-8 h Ohrani moje datoteke

1. Izberite [Keep my files] (Ohrani moje datoteke).

Sistemske operacije

2. Zaslon [Your apps will be removed] (Vaši programi bodo odstranjeni) prikazuje seznam programov, ki jih boste morali ponovno namestiti iz spleta ali namestitvenih diskov. Kliknite [Next] (Naprej) za nadaljevanje.

3-9

3� Na naslednjem zaslonu bodo prikazane spremembe, ki bodo shranjene med postopkom. Kliknite [Reset] (Ponastavi), da zaženete ponastavitev sistema.

h Odstrani vse

1. Izberite [Remove everything] (Odstrani vse).

3-10

2. Če imate več trdih diskov, se bo pojavilo okno, v katerem izberete bodisi [Only the drive where Windows is installed] (Samo pogon, na katerem je nameščen operacijski sistem Windows) bodisi [All drives] (Vsi pogoni).

3. Nato izberete [Just remove my files] (Samo odstrani moje datoteke) ali [Remove files and clean the drive] (Odstrani datoteke in počisti pogon).

4� Na naslednjem zaslonu bodo prikazane spremembe, ki bodo shranjene med postopkom. Kliknite [Reset] (Ponastavi), da zaženete ponastavitev sistema.

Sistemske operacije

PB

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals