Översikt. MSI MS-A616


Add to my manuals
35 Pages

advertisement

Översikt. MSI MS-A616 | Manualzz

1

Översikt

Detta system är designat med omtanke om mijön och smart digital livsstil och använder en bakgrundsbelyst LED-display med antiblänk för att öka tydligheten och minska ögontröttheten� Det specialdesignade chassit och basen blandar teknik och verklighet och gör datorn enklare att använda - bra för både privatpersoner och företag�

Förpackningens innehåll

Allt-i-ett-dator Nätadapter Nätkabel

1-2

Tangentbord (tillval) Mus (tillval)

Skiva med drivrutiner/ verktyg

Bruksanvisning och

Snabbstartguide

* Kontakta oss omedelbart om någon av ovanstående artiklar är skadade eller saknas�

* Bilderna är enbart avsedda som referens, och innehållet i din förpackning kan skilja sig något beroende på vilken modell du köpt�

Översikt

1-3

1-2

Översikt

Systemöversikt

h Frontvy

1 2 3

5

4

1

2

3

4

5

Mikrofon

Den inbyggda mikrofonen kan användas vid videochattning online�

Webbkamera

Den inbyggda webbkameran kan användas för fotografering, videoinspelning eller vid konferenssamtal online och med andra interaktiva tillämpningar�

LED-indikator

LED-indikationen anger när den spelar in� LED-indikationen ska vara på när enheten spelar in video och av när enheten inte spelar in video�

Stereohögtalare

De inbyggda högtalarna ger högkvalitatit sound blaster med stereosystemet�

Bildskärm

Den 15,6 tum LED-bakgrundsbelysta monitorn har en optimal upplösning på 1366 x

768 och standardproportioner för 16:9 widescreen�

1-3

h Vy bakifrån

1

1

4

2

1-4

3

1

2

3

4

Fläkt

Ventilationsöppningarna i höljet är till för luftbyte för att förhindra att utrustningen

överhettas� Täck inte över ventilationshålen�

Stativ

Använd stativet till att placera datorn på ett jämnt och stabilt underlag�

Kabeldragningshål

Dra kablarna genom kabeldragningshålet för att undvika kabeltrassel när enheter ansluts�

Uttag för Kensington-lås

Denna AIO-dator har ett Kensingtonlåshål som gör det möjligt att låsa datorn på plats med en nyckel eller mekanisk PIN-enhet ansluten via metallkabel med gummi�

På kabelns ände finns en liten ögla som gör att det kabeln kan läggas runt ett fast föremål, t�ex� ett tungt bord och därmed låsa AIO-datorn på plats�

Översikt

1-5

1-4

Översikt h Vy över- och undersida

1

Tillval

3 5 6 7

2

4

3 5 6 7

2

4

8

8

9

1

2

3

4

5

Fläkt

Ventilationsöppningarna i höljet är till för luftbyte för att förhindra att utrustningen

överhettas� Täck inte över ventilationshålen�

Linjeutgång

Detta är en kontakt för hörlurar eller högtalare�

Mikrofonuttag

Denna kontakt är till för mikrofoner�

USB 3�0-portar

USB 3�0 porten är bakåtkompatibel med USB 2�0 enheter� Den stöder upp till 5 Gbit/s

(SuperSpeed) dataöverföringshastighet�

USB 2�0 Port

USB-porten (Universal Serial Bus) är till för anslutning av USB-enheter såsom tangentbord, mus och andra USB-kompatibla enheter� Den stöder upp till 480Mbit/s

(Hi-Speed) dataöverföringshastighet�

1-5

1-6

6

RJ-45 LAN uttag

Standard RJ-45 LAN uttaget är till för anslutning till det lokala nätverket (Local Area

Network/LAN)� Du kan ansluta en nätverkskabel till det�

Grön / Orange Gul

7

8

9

LED

Höger

Färg

Gul

LED Status Förhållande

Av LAN länk är inte etablerad�

På (stationärt tillstånd) LAN länk är etablerad�

Vänster Grön

På (ljusare och pulserar) Datorn kommunicerar med en annan dator i LAN�

Av 10 Mbit/sek datahastighet är valt�

Orange På

100 Mbit/sek datahastighet är valt�

1000 Mbit/sek datahastighet är valt�

VGA-port

VGA-uttaget stöder monitorer och andra VGA gränsnittsenheter�

Seriell port (tillval)

Den seriella porten stöder streckkodsscannrar, streckkodsskrivare, fakturaskrivare, kreditkortsmaskiner etc�

Parallellport (tillval)

Parallellporten stöder skrivare och andra parallellgränsnittsenheter�

Viktigt

Höghastighetsenheter rekommenderas för USB 3�0 portar medan låghastighetsenheter, såsom mus eller tangentbord föreslås anslutas till USB 2�0 portarna�

Översikt

1-7

1-6

Översikt h Vy från sidan

1

3

8

2

4

5

6

7

9

11

Tillval

10

12

1

2

3

4

5

Systemströmbrytare

Tryck på strömbrytaren för att stänga av eller starta systemet�

Systemström-LED

Strömindikatorn tänds när systemet är på och släcks när systemet stängs av� För att spara ström, blinkar lampan i läget S3 (Suspend to RAM) och stängs av i läget S4

(Suspend to Disk)�

Hårddisklysdiod

Denna indikator anger hårddiskens aktivitetsstatus� Den blinkar när systemet läser data på hårddisken och är släckt när ingen hårddiskaktivitet känns av�

Knapp ljusstyrka

Dessa knappar justerar ljusstyrkans nivå�

Minneskortläsare

Den inbyggda kortläsaren stöder olika typer av minneskort�

1-7

1-8

6

7

8

9

10

11

12

USB 3�0 port (med MSI Superladdningsteknik)

USB 3�0 porten är bakåtkompatibel med USB 2�0 enheter� Den stöder upp till 5 Gbit/s

(SuperSpeed) dataöverföringshastighet�

Med MSI superladdningsteknik fungerar den inte enbart som en normal USB 3�0 port utan möjliggör för användare att ladda USB-enheter även när systemet är avstängt�

Användare behöver inte längre slå på systemet för att ladda USB-enheter� Ännu bättre, den kan reducera laddningstiden med upp till 40 % och göra livet ännu mer effektivt.

USB 3�0-portar

USB 3�0 porten är bakåtkompatibel med USB 2�0 enheter� Den stöder upp till 5 Gbit/s

(SuperSpeed) dataöverföringshastighet�

Strömkontakt

Strömadaptern konverterar växelström till likström för användning i detta uttag� Ström som levereras genom detta uttag förser datorn med ström� För att förhindra skador på datorn ska alltid den medföljande nätadaptern användas�

Smart Card-läsare (tillval)

Denna kortläsare stöder smart card att tillhandahålla identifiering, verifiering, datalagring, programhantering etc�

Optisk skivenhet (tillval)

En DVD-multienhet är integrerad för din hemmaunderhållning�

Utmatningsöppning (tillval)

Sätt in ett tunt rakt föremål (såsom ett gem) i utmatningshålet för att öppna den optiska enheten manuellt om utmatningsknappen inte fungerar�

Utmatningsknapp (tillval)

Tryck på utmatningsknappen för att öppna den optiska skivenheten�

Viktigt

1� Vi föreslår att du av säkerhetsskäl först ansluter strömadaptern till AIO datorn och sedan ansluter strömkabeln till vägguttaget�

2� Höghastighetsenheter rekommenderas för USB 3�0 portar medan låghastighetsenheter, såsom mus eller tangentbord föreslås anslutas till USB 2�0 portarna�

Översikt

1-9

1-8

Översikt

Komponentutbyte och uppgradering

Observera att vissa komponenter som är förinstallerade i produkten kan uppgraderas eller bytas ut på användarens begäran beroende på modellen användaren köpt�

För ytterligare information om den köpta produkten kontakta din lokala återförsäljare�

Försök inte att uppgradera eller byta ut någon komponent i produkten såvida inte du är en auktoriserad återförsäljare eller servicecenter eftersom det kan göra att garantin blir ogiltig� Det rekommenderas starkt att du kontaktar den auktoriserade återförsäljaren eller servicecenter för alla uppgraderingar eller bytesservice�

1-9

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals