Telif Hakkı Uyarısı. MSI MS-A616


Add to my manuals
35 Pages

advertisement

Telif Hakkı Uyarısı. MSI MS-A616 | Manualzz

ii

Giriş

Telif Hakkı Uyarısı

Bu kılavuzdaki materyal MICRO-STAR INTERNATIONAL’ın fikri mülkiyetidir. Bu belgeyi hazırlarken her türlü dikkati gösterdik, ancak içeriğinin doğru olduğu garantisi verilemez. Ürünlerimiz sürekli geliştirilmektedir ve haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktayız.

Tescilli Markalar

Tüm markalar, kendilerine sahip olan şirketlerin tescili altındadır.

Revizyon

Revizyon

V1.0

Gün

2017/01 iii

iv

Yükseltme ve Garanti

Lütfen ürüne önceden yerleştirilen bazı parçaların kullanıcının talebi üzerine yükseltilebileceğine veya değiştirilebileceğine dikkat edin. Lütfen satın aldığınız ürünle ilgili daha fazla bilgi için, yerel satıcınızla görüşünüz. Yetkili satıcı veya servis merkezi değilseniz, garantinin geçersiz olmasına neden olabileceğinden ürünün herhangi bir bileşenini yükseltmeye veya değiştirmeye çalışmayın. Herhangi bir yükseltme veya değiştirme hizmeti için yetkili bir satıcı veya servis merkeziyle irtibata geçmenizi şiddetle

önermekteyiz.

Değiştirilebilir Parçaların Satın

Alınması

Lütfen kullanıcıların bazı ülke veya bölgelerde satın aldığı ürünün değiştirilebilir (veya uyumlu olanlarının) parçalarının tedariğinin o zaman beyan edilen resmi düzenlemelere bağlı olarak ürün artık üretilmediği için üretici tarafından 5 yıl süreyle yapılabileceğine dikkat edin. Yedek parçaların tedarik edilmesi hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen http:// www.msi.com/support/ adresinden üreticiyle iletişim kurun.

Teknik Destek

Sisteminizde herhangi bir sorunla karşılaşır ve kullanım kılavuzundan söz konusu sorun için çözüm geliştiremezseniz lütfen ürünü satın aldığınız yere ya da yerel bayiinize başvurun. Ya da lütfen aşağıdaki yardım kaynaklarını ayrıntılı bilgi için inceleyin. Teknik kılavuz, BIOS güncellemeleri, sürücü güncellemeleri ve diğer bilgiler için http://www.

msi.com/support/ adresinden MSI sitesini ziyaret edin.

Çevreci Ürün Özellikleri

Kullanım ve bekleme sırasında daha az enerji tüketimi

Çevre ve sağlığa zararlı maddelerin sınırlı kullanımı

Kolay demontaj ve geri dönüşüm

Geri dönüşümü destekleyerek doğal kaynakların daha az kullanımı

Kolay yükseltmeler sayesinde daha uzun ürün kullanım ömrü

Geri alma politikası ile daha az katı atık üretimi

Giriş v

iv

Giriş

Çevre Politikası

Ürün, parçaların yeniden kullanılmasını ve geri dönüşümü sağlamak üzere tasarlanmıştır ve kullanım ömrü sonunda atılmamalıdır.

Kullanıcılar kullanım ömrü sona eren ürünlerinin geri dönüşüm ve atımı için yerel yetkili toplama noktası ile görüşmelidir.

Geri dönüşümle ilgili daha fazla bilgi için MSI web sitesini ziyaret edin ve yakınınızdaki dağıtıcıyı bulun.

Ayrıca, kullanıcılar MSI ürünlerinin uygun Çöpe Atılması Geri Veirlmesi, geri

Dönüşümü ve Parçalara Ayrılması ile ilgili bilgiler için [email protected] adresinden bize ulaşabilirler.

Kimyasal Madde Bilgileri

AB REACH Yönetmeliği (Avrupa Parlamentosu ve Konsey’inin Yönetmelik EC No.

1907/2006) gibi kimyasal madde yönetmeliklerine uygundur, MSI ürünlerdeki kimyasal madde bilgilerini aşağıda sunmaktadır: http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Pil Bilgileri

v

Avrupa Birliği:

Piller, pil takımları ve bataryalar ayrılmamış evsel atığı olarak atılmamalıdır. Bu ürünleri yerel yönetmeliklere uygun şekilde göndermek, geri dönüşümünü veya işlenmesini sağlamak için lütfen kamu toplama sistemini kullanın.

Tayvan:

Çevrenin daha iyi korunması amacıyla, atık piller geri dönüştürme veya özel imha için ayrı toplanmalıdır.

Kaliforniya, ABD:

Saat tipi piller perklorat maddesi içerbilir, Kaliforniya’da geri dönüşümü veya atımı yapılırken özel işleme tabi olabilir.

Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edin: http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

Pil hatalı yerleştirildiğinde patlama tehlikesi mevcuttur. Yalnızca aynı türden ya da cihaz üreticisinin tavsiye ettiği türden piller kullanınız.

vi

Güvenlik Uyarıları

Güvenlik uyarılarını tamamen ve dikkatlice okuyunuz.

Ekipman veya kullanım kitapçığındaki tüm ikaz ve uyarılara uyun.

Paket içinde gelen Kullanım Kitapçığını ileride başvurmak üzere saklayın.

Cihazı nem ve yüksek ısılardan koruyunuz.

Bu cihazı kullanmadan önce düz ve sabit bir yüzeye yerleştiriniz.

Cihazın elektrik prizine olan bağlantısını yapmadan önce 100/240V güç kaynağında olduğunu kontrol ediniz. Koruyucu topraklama bağlantısını kesmeyin. Donanım topraklanmış ana prize takılmış olmalıdır.

Donanıma herhangi bir ek kart veya modül kurmadan önce muhakkak AC elektrik bağlantısını kesiniz.

Sıfır enerji tüketimi için ekipman bir süre kullanılmayacaksa AC güç kablosunu

çıkarın veya priz anahtarını kapatın.

Güç Kaynağı

»

Giriş: 100-240V, 50-60Hz

»

Çıkış: 19V, 3,42A

Kapak üzerindeki soğutma fanları, cihaz içindeki hava devrini sağlamak içindir, ve aygıtın fazla ısınmasına engel olmaktadırlar. Bu soğutma fanlarını hiçbir surette kapatmayınız.

Cihazı 60 O C (140 O F) ve üzerindeki veya 0 O C (32 O F) altındaki sıcaklıklara maruz bırakmayın. Cihazın arızalanmasına sebep olabilirsiniz.

NOT: Maksimum çalışma sıcaklığı 40 O C civarıdır.

Giriş vii

vi

Giriş

Deliğe herhangi bir sıvı dökmeyin, aksi takdirde ekipman zarar görebilir veya elektrik çarpmasına ortaya çıkabilir.

Cihazın elektrik kablosunu, insanların üzerine basmayacakları şekilde yerleştiriniz.

Elektrik kablosunun üzerine hiçbirşey koymayınız.

TV alıcısı girişine koaksiyel anten kablosunu takmadan önce, kablonun metal korumasının binanın topraklama sistemine güvenli bir şekilde temas ettiğinden emin olun.

Kablo dağıtım sistemi ANSI/NFPA 70, Ulusal Elektrik Kodu (NEC)

özellikle Bölüm 820.93, Bir Eşeksenel Kablonun Dış İletken Muhafazanın

Topraklanması'na uygun olarak topraklanmalıdır.

Güçlü manyetik veya elektrikli nesneleri cihazdan kesinlikle uzak tutun.

Aşağıdaki durumlardan biri oluştuğunda, cihazınızı yetkili servis personeline gösteriniz:

Güç kablosu veya girişi zarar gördüğünde.

Cihazın iç aksamı bir sıvı ile temas ettiğinde.

Cihaz neme maruz kaldığında.

Donanım iyi düzgün şekilde çalışmaz veya kullanma kılavuzuna göre

çalıştıramazsınız.

Cihaz düşürüldüğünde veya hasar gördüğünde.

Cihaz bozulma belirtileri gösterdiğinde.

vii

1� Optik depolama aygıtları, SINIF 1 LAZER ÜRÜNÜ olarak tanımlanmaktadırlar.

Belirtilenler dışında kontrol, ayarlama ya da performans prosedürlerinin kullanılması yasaktır.

2� Sürücünün içindeki lense dokunmayınız.

viii

CE Uygunluğu

Sonuç olarak, Micro-Star International CO., LTD bu aygıtın zorunlu güvenlik gereksinimleri ve Avrupa Yönergesinde belirtilmiş diğer ilgili tedbirlere uygun olduğunu bildirir.

FCC-B Radyo Frekansı Girişim

Bildirgesi

Yapılan testler sonucunda bu aygıtın, FCC kuralları 15. maddeye göre B sınıfı bir dijital aygıt sınıfına girdiği onaylanmıştır. Bu sınırlar, aygıt kamusal alanda kullanıldığında muhtemel zararlı girişimlere karşı makul ölçülerde korunma amacı ile tasarlanmıştır. Bu aygıt radyo frekansları oluşturmakta, kullanmakta ve yaymaktadır. Aynı zamanda, kullanım kitapçığında yer verilen önergelere uygun kurulup kullanılmadığı taktirde radyo iletişimine zarar verebilecek parazit oluşturabilir. Kullanım kitapçığında belirtilen yönergelere uyulduğunda dahi zararlı parazitler yaymayacağı garanti edilmemektedir.

Bu aygıtın radyo ve televizyon yayınlarına etki eden parazitler yayması halinde (bunu, cihazı kapatıp açarak belirleyebilirsiniz), aşağıdaki çözümlerden bir veya birkaçını deneyiniz:

Alıcı anteninin yönün veya yerini değiştirin

Aygıt ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.

Cihazı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir prize takın.

Yardım için yetkili bir Radyo-TV teknisyenine başvurun.

Bildirim 1

Uyumluluk konusunda yetkili taraflarca onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, aygıtı kullanma hakkınızı sınırlandırabilir.

Bildirim 2

Emisyon sınırlarına uyması açısından, gerekli görüldüğünde kılıflı arabirim ve güç kabloları yalıtılmalıdır.

Bu aygıt, FCC Kuralları Bölüm 15’te belirtilen koşullara uygunluk göstermektedir.

Kullanımı, aşağıdaki koşulları doğurur:

1� bu cihaz zararlı girişimler yaymaz ve

2� bu cihaz, istenmeyen sonuçlar doğurabilecek girişimler dahil, her türlü girişimi kabul edecektir.

WEEE Bildirisi

13 Ağustos 2005 tarihinde yürürlüğe giren Elektrikli ve Elektronik Ekipman

Atıkları ile ilgili Avrupa Birliği ("AB") Direktifi (Direktif 2002/96/EC) kapsamında, "elektrikli ve elektronik ekipman" ürünleri artık normal çöplerle birlikte atılamamaktadır ve söz konusu elektronik ürünlerin üreticileri kullanım

ömrü dolan bu gibi ürünleri geri almakla yükümlüdür.

Türkiye EEE yönetmeliği

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Giriş

PB

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals