Sikkerhedsvejledninger. MSI MS-A625

Add to my manuals
37 Pages

advertisement

Sikkerhedsvejledninger. MSI MS-A625 | Manualzz

vi

Sikkerhedsvejledninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsvejledningerne helt igennem�

Alle forsigtighedsforanstaltninger og advarsler skal overholdes.

Behold den medfølgende brugermanual til senere reference.

Udstyret må ikke komme nær fugt og høje temperaturer.

Læg udstyret på en fast, flad overflade, inden det stilles op.

Kontroller, at spændingen er inden for sikkerhedsmarginalen og er stillet korrekt til den stedlige spænding på 100-240 V, inden udstyret sættes til en stikkontakt. Deaktiver ikke stikkets beskyttende jordforbindelsesben.

Udstyret skal forbindes til en stikkontakt med jordforbindelse.

Du skal altid trække elledningen ud af stikkontakten, inden du isætter kort eller moduler.

For at opnå nul energiforbrug, skal du altid fjerne el-ledningen fra stikkontakten eller slukke for denne, hvis udstyret ikke skal bruges i en given tid�

Strømforsyning: 65W, 19V 3�42A

Ventilatoren i kabinettet bruges til luftkonvektion og til at forhindre, at udstyret overophedes� Tildæk ikke ventilatoren�

Opbevar ikke udstyret i omgivelser med en opbevaringstemperatur på over 60 eller under 0 O C . Det kan skade udstyret.

O C

BEMÆRK: Den maksimale arbejdstemperatur er cirka 40 O C�

Forord vii

vi

Forord

Hæld aldrig nogen form for væske i åbningerne, da det kan forårsage skade eller elektrisk stød�

Anbring el-ledningen således, at der ikke trædes på den. Anbring ikke andre genstande ovenpå ledningen.

Når koaksialkablet til tv-tuneren monteres, skal det sikres, at metalafskærmningen er forsvarligt forbundet til det beskyttende jordforbindelsessystem i bygningen.

Kabeldistributionssystem skal jordforbindes i overensstemmelse med

ANSI/NFPA 70, National Electrical Code (NEC), afsnit 820.93 vedrørende jordforbindelse af et koaksialkabels ydre, ledende afskærmning.

Hold altid stærkt magnetiske eller elektriske ting væk fra udstyret.

Skulle nogle af de følgende situationer opstå, skal udstyres efterses af autoriserede servicefolk:

El-ledningen eller -stikket er blevet beskadiget.

Der er trængt væske ind i udstyret.

Udstyret har været udsat for fugt.

Udstyret virker ikke rigtigt, eller det virker ikke i overensstemmelse med anvisningerne i brugermanualen.

Udstyret har været tabt og er beskadiget.

Udstyret har tydelige tegn på beskadigelser.

vii

1� Det optiske lagerudstyr er klassificeret som KLASSE 1 LASERPRODUKT.

Benyttelse af reguleringer eller indstillinger eller udførelse af procedurer andre end de angivne forbydes.

2� Rør ikke linsen inde i drevet�

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals