Hardware-installation. MSI MS-A625

Add to my manuals
37 Pages

advertisement

Hardware-installation. MSI MS-A625 | Manualzz

2-2

Sådan kommer du i gang

Hardware-installation

Vigtigt

• Alle billederne i dette afsnit er kun til reference. Dit system kan se anderledes ud.

• Sørg for at systemet er jordforbundet via stikkontakten og at den anvendte gruppe i el-tavlen�

• Brug ikke skarpe genstande på skærmen.

1� Træk støttebenet ud, og vip skærmen. For at stabilisere systemet, skal du sørge for at støttebenet er trukket helt ud, indtil mærket på hængslet passer med bagsi den af systemet.

2� Korrekt anbringelse er også med til at reducere øjenanstrengele og muskeltræt hed�

2-3

3� Slut adapteren til systemet og sæt netledningen i.

2-4

4� Tryk på tænd/sluk knappen for at tænde for systemet.

Sådan kommer du i gang

PB

System Drift

Dette kapitel giver dig vigtige oplysninger om operativsystemer.

Vigtigt

Samtlige oplysninger kan ændres uden varsel.

3

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals