Systemgendannelse (F3 genvejstast for gendannelse) (valgfri). MSI MS-A625

Add to my manuals
37 Pages

advertisement

Systemgendannelse (F3 genvejstast for gendannelse) (valgfri). MSI MS-A625 | Manualzz

3-10

System Drift

Systemgendannelse (F3 genvejstast for gendannelse) (valgfri)

h Forholdsregler før brug af systemgendannelsesfunktionen

1. Hvis din harddisk og dit system er ramt af problemer, der ikke kan gendannes, skal du først benytte gendannelse med F3-genvejstasten fra harddisken for at udføre systemgendannelsesfunktionen.

2. Før du bruger systemgendannelsesfunktionen, bør du lave en sikkerhedskopi af de vigtige data, der er gemt på dit system, på andre lagerenheder.

h Gendanne systemet med F3-genvejstasten

Følg instruktionerne nedenfor for at forsætte:

1. Genstart pc’en.

2. Tryk på genvejstasten F3 på tastaturet, når MSI-velkomstskærmen vises.

3. På skærmen "Choose an Option (Vælg en indstilling)", skal du trykke på

"Troubleshoot (Fejlfinding)"

4. På skærmen "Troubleshoot (Fejlfinding)", skal du trykke på "Restore MSI factory (Gendan MSI til fabriksindstillingerne)", for at nulstille systemet til standardindstillingerne�

5. På skærmen "RECOVERY SYSTEM (GENDANNELSESSYSTEM)", skal du trykke på "System Partition Recovery (Gendan system-partition)".

6. Følg skærminstruktioner for at fortsætte og udføre genoprettelsesfunktionen.

3-11

Fejlfinding

A

A-2

Mit system starter ikke�

1. Kontroller om systemet er forbundet til en stikkontakt, og at det er tændt.

2. Kontroller om ledningen og alle kablerne er ordentligt tilsluttet.

Når jeg tænder for min computer kommer beskeden "Operativsystemet blev ikke fundet" frem, eller Windows vil ikke starte.

1. Kontroller om der sidder en ikke-genstartlig cd/dvd i cd-drevet. Hvis der gør, så skal du fjerne cd'en/dvd'en og genstarte din computer.

2. Kontroller opstartsprioriteten i BIOS-indstillingerne.

Systemet vil ikke lukke ned.

Det er bedst at lukke din computer ved brug af Luk Ned-ikonet i selve operativsystemet. Bruges andre metoder, herunder nedestående, kan det føre til datafejl. Hvis Luk Ned-procedueren ikke virker, skal du vælge en af følgende trin:

1. Tryk på Ctrl+Alt+Del, og vælg herefter Luk Ned.

2. Hold tænd/sluk-knappen nede indtil systemet lukker ned.

3. Træk stikket ud af stikkontakten.

Min mikrofon virker ikke.

1. For den indbyggede mikrofon, bedes du venligst gå til Start > Kontrolpanel >

Lyde og lydenheder > Lyd og kontroller om lyden er slået fra.

2. Hvis du bruger en ekstern mikrofon, skal du kontrollere om mikrofonen er sluttet til mikrofonstikket.

Der er problemer med internetforbindelsen.

1. Hvis du oplever problemer med, at oprette forbindele til din internetudbyder

(ISP), skal du forhøre dig om udbyderen oplever problemer.

2. Kontroller netværksindstillingerne og forbindelsen, og sørg for at indstillingerne står rigtigt, for at kunne få internetadgang.

3. Overførselshastigheden på din trådløse LAN-forbindelse påvirkes af afstanden og eventuelle genstande mellem enhederne og adgangspunktet. For at optimere hastigheden på dataoverførslen, skal du vælge det adgangspunkt, der er tætteste på dit system.

Fejlfinding

A-3

A-2

Fejlfinding

Systemhøjttalerne virker ikke�

1. Kontroller lydstyrken i lydmixeren.

2. Hvis du bruger et program, der har sin egen lydstyrkejustering, skal du kontrollere om lyden er slået fra på denne.

3. Hvis du har sluttet et lydkabel til høretelefonstikket, skal du trække det ud.

4. Hvis systemet er en skærmmenu, bedes du venligst justere lyden i denne.

Systemskærmen viser ikke noget�

1. Kontroller om systemet er forbundet til en stikkontakt, og at det er tændt.

2. Systemet er muligvis i standby. Tryk på en vilkårlig tast for, at aktivere skærmen.

A-3

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals