Instrukcje bezpieczeństwa. MSI MS-B183

Add to My manuals
32 Pages

advertisement

Instrukcje bezpieczeństwa. MSI MS-B183 | Manualzz

vi

Instrukcje bezpieczeństwa

◙ Instrukcje bezpieczeństwa należy przeczytać uważnie i dokładnie.

◙ Należy stosować się do wszystkich przestróg i ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu lub w podręczniku użytkownika.

Należy zachować podręcznik użytkownika dostarczony w opakowaniu do wykorzystania w przyszłości.

Urządzenie oraz jego wyposażenie należy przechowywać z dala od wilgoci i nie narażać ich na działanie wysokiej temperatury.

Przed wykonaniem ustawień urządzenie należy umieścić na stabilnej płaskiej powierzchni.

◙ Przed podłączeniem urządzenia do gniazda zasilania należy upewnić się, że napięcie zasilające jest w bezpiecznych granicach i zostało prawidłowo ustalone w przedziale 100~240 V. Nie należy usuwać z wtyczki bolca uziemienia. Urządzenie musi być podłączone do uziemionego gniazda zasilania.

Zawsze należy odłączyć przewód zasilający przed przystąpieniem do instalacji jakiejkolwiek dodatkowej karty lub modułu.

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy zawsze odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć zasilanie gniazda ściennego, aby zapewnić zerowe zużycie energii.

◙ Zasilanie

»

65W: 100-240V~, 50-60Hz, 19V 3.42A

Wentylator na obudowie jest używany do konwekcji powietrza i zabezpiecza sprzęt przed przegrzaniem. Wentylatora nie należy przykrywać.

Wstęp vii

vi

Wstęp

Nie należy pozostawiać urządzenia w miejscu bez wentylacji przy temperaturze przechowywania powyżej 60

(32 O

O C (140

F), ponieważ może to uszkodzić urządzenie.

O F) lub poniżej 0 O C

UWAGA:Maksymalna temperatura pracy wynosi około 40 ° C.

Nigdy nie należy wlewać płynów do otworów w obudowie, ponieważ może to uszkodzić urządzenie lub spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Przewód zasilający należy umieścić tak, aby nikt przypadkiem na niego nie nadepnął. Nie należy stawiać niczego na przewodzie zasilającym.

◙ Przy podłączaniu koncentrycznego kabla telewizyjnego do tunera

TV należy się upewnić, że jego ekran jest prawidłowo podłączony do systemu uziemienia budynku.

◙ System prowadzenia kabli powinien być uziemiony zgodnie ze standardem ANSI/NFPA 70, NEC (National Electrical Code

[Krajowe przepisy dotyczące instalacji elektrycznych]), w szczególności Część 820.93, Grounding of Outer Conductive

Shield of a Coaxial Cable (Uziemienie zewnętrznego ekranowania kabla koncentrycznego).

W pobliżu urządzenia nie mogą znajdować się obiekty o silnym polu magnetycznym lub elektrycznym.

W razie wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji urządzenie powinno zostać sprawdzone przez personel serwisu:

◙ Przewód zasilający lub wtyczka uległy uszkodzeniu.

◙ Do wnętrza urządzenia dostał się płyn.

◙ Sprzęt był poddany działaniu wilgoci.

◙ Sprzęt nie działa poprawnie lub nie można go uruchomić zgodnie z podręcznikiem użytkownika.

◙ Urządzenie zostało upuszczone i uszkodzone.

◙ Urządzenie ma wyraźne oznaki uszkodzenia.

1� Optyczne urządzenia pamięci sklasyfikowane są jako PRODUKT LASEROWY

KLASY 1. Stosowanie elementów sterowania lub regulacji albo procedur innych niż określone jest zabronione.

2. Nie należy dotykać soczewki wewnątrz napędu.

vii

advertisement

Related manuals