Ogólny opis systemu. MSI MS-B183

Add to My manuals
32 Pages

advertisement

Ogólny opis systemu. MSI MS-B183 | Manualzz

Omówienie

Ogólny opis systemu

h

Widok z przodu

6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

Przycisk zasilania

Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć i wyłączyć system.

Kontrolka dysku

Dioda miga w trakcie korzystania z wewnętrznych dysków przez system.

Port USB 3.2 Gen 1 (typu C)

USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed zapewnia wysokie szybkości transmisji danych do 5 Gbps przy podłączaniu różnych urządzeń, takich jak nośniki pamięci masowej, dyski twarde, kamery wideo itp.

Płaskie złącze USB typu C pozwala na podłączanie wtyczki w dowolnej orientacji i zapewnia zasilanie 5 V/3 A dla urządzeń zewnętrznych.

Port USB 3.2 Gen 1

USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed zapewnia wysokie szybkości transmisji danych do 5 Gbps przy podłączaniu różnych urządzeń, takich jak nośniki pamięci masowej, dyski twarde, kamery wideo itp.

Gniazdo mikrofonu

Złącze to służy do podłączania mikrofonu.

1-3

1-4

6

Gniazdo słuchawek

Złącze to służy do podłączania słuchawek lub głośników.

Ważne

Przy podłączaniu urządzeń USB 3.x do gniazda USB 3.2 należy używać ekranowanego kabla USB 3.2 (o długości przynajmniej 20 cm), aby uniknąć zakłóceń komunikacji bezprzewodowej.

Omówienie h

Widok z prawej strony

2 1

1

2

Gniazdo blokady Kensington

Ten komputer PC wyposażony jest w gniazdo blokady Kensington, które umożliwia użytkownikom zabezpieczenie komputera PC za pomocą klucza lub mechanicznego urządzenia z kodem PIN, podłączonego przy użyciu gumowanej linki metalowej. Jeden koniec linki ma małą pętlę, która umożliwia przełożenie całej linki dookoła stałego przedmiotu, takiego jak ciężki stół lub inny podobny sprzęt, a przez to zabezpieczenie komputera

PC.

Złącze kabla przełącznika przycisku zasilania (opcjonalnie)

Kabel przełącznika przycisku zasilania ułatwia włączanie/wyłączanie urządzenia. Zdejmij osłonę ze złącza i podłącz do niego kabel przełącznika przycisku zasilania. (Kabel nie jest dołączony).

1-5

h

Widok z tyłu

1-6

6 5 4 3 2 1

1

2

3

Gniazdo zasilania

Za pomocą tego gniazda zasilacz AC/DC konwertuje prąd zmienny na prąd stały. Energia dostarczana przez to gniazdo służy do zasilania komputera PC. Aby zapobiec uszkodzeniu komputera PC, należy zawsze używać dostarczonego zasilacza sieciowego.

Gniazdo USB 2.0

Port USB [Universal Serial Bus (Uniwersalna magistrala szeregowa)] służy do podłączania urządzeń USB, takich jak klawiatura, mysz, lub inne urządzenia kompatybilne z USB. Obsługa szybkości transferu danych do

480Mbit/s (Wysoka szybkość).

Port USB 3.2 Gen 1

USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed zapewnia wysokie szybkości transmisji danych do 5 Gbps przy podłączaniu różnych urządzeń, takich jak nośniki pamięci masowej, dyski twarde, kamery wideo itp.

Omówienie

4

Gniazdo LAN

Standardowe gniazdo LAN RJ-45 służy do połączenia z siecią LAN

[Local Area Network (Sieć lokalna)]. Można do niego podłączyć kabel sieciowy.

Żółty / zielony Zielony

Kolor diody

LED

Zielony

Zielony

Żółty

Stan diody LED

Wyłączona

Stan

Nie ustanowiono połączenia LAN.

Włączona (światło stałe) Ustanowiono połączenie LAN.

Włączona (miga) Komputer komunikuje się z innym komputerem w sieci LAN.

Wyłączona

Włączona

Włączona

Wybrano szybkość przesyłania danych

10 Mbit/s.

Wybrano szybkość przesyłania danych

100 Mbit/s.

Wybrano szybkość przesyłania danych

1000 Mbit/s.

5

6

Port wyjścia HDMI

Interfejs HDMI [High-Definition Multimedia Interface (Multimedialny interfejs wysokiej rozdzielczości)] to cyfrowy interfejs audio-wideo umożliwiający transmisję nieskompresowanych strumieni danych.

Interfejs HDMI obsługuje wszystkie formaty TV, w tym standardowy, rozszerzony lub wysokiej rozdzielczości sygnał wideo, a także wielokanałowy cyfrowy sygnał audio, przesyłane za pomocą jednego kabla.

DisplayPort

DisplayPort to cyfrowy standard złącza wideo. To złącze pozwala podłączyć monitor z gniazdem DisplayPort.

Ważne

Przy podłączaniu urządzeń USB 3.x do gniazda USB 3.2 należy używać ekranowanego kabla USB 3.2 (o długości przynajmniej 20 cm), aby uniknąć zakłóceń komunikacji bezprzewodowej.

1-7

1-8

Wprowadzenie

2

advertisement

Related manuals