Instalacja sprzętu. MSI MS-B183

Add to My manuals
32 Pages

advertisement

Instalacja sprzętu. MSI MS-B183 | Manualzz

Instalacja sprzętu

h

Podłączanie zasilacza

1. Wypakuj komputer i znajdź zasilacz sieciowy oraz przewód zasilający .

2. Podłącz zasilacz i przewód zasilający.

3. Podłącz gniazdo zasilania.

4. Podłącz przewód zasilający do gniazda elektrycznego.

Wprowadzenie

4 3

2 h

Odłączanie zasilacza sieciowego

5. Odłącz najpierw wtyczkę przewodu zasilającego prądem zmiennym od gniazdka elektrycznego.

6. Odłącz przewód zasilający prądu zmiennego od komputera osobistego.

Ważne

Podczas odłączania przewodu zasilającego należy zawsze przytrzymywać wtyczkę przewodu. Nigdy nie należy ciągnąć bezpośrednio za przewód.

2-3

2-4 h

Włączanie zasilania systemu

Naciśnij przycisk zasilania w celu włączenia zasilania systemu.

3

Operacje systemowe

W tym rozdziale zawarto informacje na temat operacji systemowych.

Ważne

Wszystkie dane podlegają zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

advertisement

Related manuals