Düzenleyici Bildiriler. MSI MS-3DB2

Add to my manuals
30 Pages

advertisement

Düzenleyici Bildiriler. MSI MS-3DB2 | Manualzz

Düzenleyici Bildiriler

CE Uygunluğu

Bu aygıt, Elektromanyetik Uyumluluk (2014/30/EU), Düşük Gerilim

Yönergesi (2014/35/EU), ErP Yönergesi (2009/125/EC) ve RoHS

Yönergesi (2011/65/EU) ile ilgili olarak Üye Ülkelerin Mevzuatının

Yakınlaştırılması konusunda Konsey Yönergesinde belirtilen gereksinimlerle uyumludur. Bu ürün test edilmiş ve Avrupa Birliği Resmî Gazetesinin

Yönergeleri altında yayımlanan, Bilgi Teknolojisi Donanımına yönelik uyumu sağlanmış standartlarla uyumlu olduğu görülmüştür.

FCC-B Radyo Frekansı Girişim Bildirgesi

Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. maddesine göre Sınıf B dijital aygıta yönelik sınırlarla uyumlu olduğu görülmüştür. Bu sınırlar, bir ev kurulumunda zararlı parazite karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; talimat kılavuzuna uygun biçimde kurulmaz ve kullanılmazsa radyo iletişiminde zararlı parazite neden olabilir. Ancak belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağının garantisi yoktur. Bu cihaz radyo veya televizyon alımında, cihazın kapatılıp açılmasıyla belirlenebilecek zararlı parazite neden olursa, kullanıcının, aşağıdaki önlemlerden bir ya da daha fazlasını kullanarak paraziti gidermeye çalışması desteklenir:

∙ Alıcı anteninin yönünü veya yerini değiştirin.

∙ Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.

∙ Cihazı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki bir prize takın.

∙ Yardım için bayiye veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine danışın.

Bildirim 1

Uyumluluktan sorumlu tarafın açık biçimde onaylamadığı değişiklikler veya düzenlemeler, kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bildirim 2

Emisyon sınırlarıyla uyum için, varsa, kılıflı arabirim kabloları ve AC güç kablosu kullanılmalıdır.

Bu aygıt, FCC Kurallarının 15. Bölümüyle uyumludur. Çalıştırılması aşağıdaki iki koşula bağlıdır:

1. Bu aygıt zararlı parazite neden olmayabilir ve

2. Bu aygıt, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazit de dâhil olmak üzere alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.

28

Düzenleyici Bildiriler

WEEE Bildirimi

13 Ağustos 2005 tarihinde yürürlüğe giren Elektrikli ve Elektronik

Ekipman Atıkları ile ilgili Avrupa Birliği (“AB”) Direktifi (Direktif 2012/19/

EU) kapsamında, “elektrikli ve elektronik ekipman” ürünleri artık normal

çöplerle birlikte atılamamaktadır ve söz konusu elektronik ürünlerin

üreticileri kullanım ömrü dolan bu gibi ürünleri geri almakla yükümlüdür.

Kimyasal Madde Bilgileri

MSI, AB REACH Yönetmeliği (Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmelik EC No.

1907/2006) gibi kimyasal madde yönetmeliklerine uygun olarak, ürünlerdeki kimyasal maddelerin bilgilerini aşağıdaki adreste sağlar: https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Türkiye EEE Yönetmeliği

Türkiye Cumhuriyeti EEE Yönetmeliği’ne uygundur.

Çevreci Ürün Özellikleri

∙ Kullanım ve bekleme sırasında daha az enerji tüketimi

∙ Çevre ve sağlığa zararlı maddelerin sınırlı kullanımı

∙ Kolay sökme ve geri dönüşüm

∙ Geri dönüşümü destekleyerek doğal kaynakların daha az kullanımı

∙ Kolay yükseltmeler sayesinde daha uzun ürün kullanım ömrü

∙ Geri alma politikası sayesinde daha az katı atık üretimi

Çevre Politikası

∙ Ürün, parçaların yeniden kullanılmasını ve geri dönüşümünü sağlamak üzere tasarlanmıştır ve kullanım ömrü sonunda atılmamalıdır.

∙ Kullanıcılar kullanım ömrü sona eren ürünlerinin geri dönüşümü ve elden çıkarılması için yerel yetkili toplama noktasıyla iletişime geçmelidir.

∙ Geri dönüşümle ilgili daha fazla bilgi için MSI web sitesini ziyaret edin ve yakınınızdaki dağıtıcıyı bulun.

∙ Kullanıcılar, MSI ürünlerinin uygun biçimde elden çıkarılması, geri alınması, geri dönüşümü ve parçalara ayrılmasıyla ilgili bilgiler için gpcontdev@msi.

com adresinden de bize ulaşabilir.

Düzenleyici Bildiriler

29

Uyarı!

Ekranların aşırı kullanımının görme duyusunu etkilemesi olasıdır.

Öneriler:

1. Ekranın her 30 dakika izlenmesinden sonra 10 dakikalık bir ara verin.

2. 2 yaşından küçük çocuklar ekranı izlememelidir. 2 yaşındaki ve daha büyük

çocukların ekranı izlemesi günde bir saatten daha kısa süreyle sınırlandırılmalıdır.

Telif Hakkı ve Ticari Markalar Bildirimi

Telif Hakkı © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Her hakkı saklıdır. Kullanılan MSI logosu Micro-

Star Int’l Co., Ltd. şirketinin kayıtlı ticari markasıdır. Sözü edilen tüm diğer markalar ve adlar ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir. Doğruluk veya tamlık konusunda doğrudan ya da dolaylı hiçbir garanti verilmez. MSI, önceden bildirimde bulunmaksızın bu belgede değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.

Teknik Destek

Ürününüzde herhangi bir sorunla karşılaşır ve kullanım kılavuzu aracılığıyla hiçbir

çözüme ulaşamazsanız, lütfen ürünü satın aldığınız yere veya yerel bayinize başvurun.

Bunun yerine, daha fazla yardım için lütfen https://www.msi.com/support/ adresini ziyaret edin.

30

Düzenleyici Bildiriler

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals